Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2020

Zarządzenie Nr 158/20 z dnia 31 grudnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PUZ we Włocławku
PDF158_20.pdf (182,77KB)
PDF158_20_1.pdf (261,08KB)

Załączniki "Word"

DOCXdokument wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne.docx (13,81KB)
DOCXRejestr umów do 130000 zł.docx (12,40KB)
DOCXRejestr umów o udzielenie zamówienia.docx (12,31KB)
DOCXRejestr wniosków.docx (13,66KB)
DOCXRejestr zamówień publicznych.docx (12,34KB)
DOCXWniosek o udzielenie zamówienia.docx (14,07KB)
DOCXWzór zapotrezbowania.docx (13,62KB)
 

Zarządzenie Nr 157/20 z dnia 22 grudnia w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF157_20.pdf (258,97KB)
 

Zarządzenie Nr 156/20 z dnia 22 grudnia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF156_20.pdf (172,19KB)
 

Zarządzenie Nr 155/20 z dnia 22 grudnia w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w 2021 roku

PDF155_20.pdf (180,54KB)
 

Zarządzenie Nr 154/20 z dnia 15 grudnia zmieniające załącznik do Zarządzenia Nr 3/2020 Rektora w sprawie dodatku zadaniowego dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF154_20.pdf (174,97KB)

PDF154_20_1.pdf (124,29KB)
 

Zarządzenie Nr 153/20 z dnia 15 grudnia w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF153_20.pdf (176,70KB)
 

Zarządzenie Nr 152/20 z dnia 15 grudnia w sprawie ustalenia zasad angażowania pracowników w realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych

PDF152_20.pdf (199,69KB)

Załącznik "Word"

DOCXWniosek o zaangażowanie pracownika w realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych.docx (14,09KB)
 

Zarządzenie Nr 151/20 z dnia 15 grudnia zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF151_20.pdf (175,59KB)
 

Zarządzenie Nr 150/20 z dnia 15 grudnia w sprawie realizacji praktyk zawodowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

PDF150_20.pdf (186,71KB)
 

Zarządzenie Nr 149/20 z dnia 15 grudnia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF149_20.pdf (254,08KB)
 

Zarządzenie Nr 148/20 z dnia 15 grudnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy PUZ we Włocławku

PDF148_20.pdf (175,04KB)
PDF148_20_1.pdf (581,80KB)
PDF148_20_1_1.pdf (147,21KB)
PDF148_20_1_2.pdf (236,72KB)
PDF148_20_1_3.pdf (216,15KB)
PDF148_20_1_4.pdf (234,04KB)
PDF148_20_1_5.pdf (128,97KB)
PDF148_20_1_6.pdf (132,28KB)
PDF148_20_1_7.pdf (132,98KB)
PDF148_20_1_8.pdf (135,04KB)
PDF148_20_1_9.pdf (222,57KB)

Załączniki "Word"

DOCXWzór polecenia pracy w godzinach nadliczbowych.docx (12,26KB)
DOCXWzór zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego.docx (16,89KB)
DOCXWzór zakresu obowiązków nauczyciela wychowania przedszkolnego.docx (19,58KB)
DOCXWzór zakresu obowiązków pracownika niebędącego nauczycielem akademickim.docx (16,49KB)

 

Zarządzenie Nr 147/20 z dnia 9 grudnia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF147_20.pdf (257,53KB)
 

Zarządzenie Nr 146/20 z dnia 9 grudnia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF146_20.pdf (252,14KB)
 

Zarządzenie Nr 145/20 z dnia 9 grudnia w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania PUZ we Włocławku

PDF145_20.pdf (291,28KB)
PDF145_20_1.pdf (166,04KB)
PDF145_20_2.pdf (188,56KB)
PDF145_20_3.pdf (276,97KB)
PDF145_20_4.pdf (244,72KB)
PDF145_20_5.pdf (238,91KB)
PDF145_20_6.pdf (246,41KB)
PDF145_20_7.pdf (265,02KB)
PDF145_20_8.pdf (233,67KB)
PDF145_20_9.pdf (244,32KB)

Załącznik "Word"

DOCXOświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu wynagradzania.docx (12,16KB)
 

Zarządzenie Nr 144/20 z dnia 9 grudnia w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF144_20.pdf (357,24KB)
 

Zarządzenie Nr 143/20 z dnia 8 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2020

PDF143_20.pdf (247,89KB)
 

Zarządzenie Nr 142/20 z dnia 8 grudnia w sprawie sposobu organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

PDF142_20.pdf (194,73KB)
 

Zarządzenie Nr 141/20 z dnia 7 grudnia w sprawie zmiany Regulaminu Posiedzeń Korespondencyjnych Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF141_20.pdf (183,66KB)
PDF141_20_1.pdf (144,91KB)
PDF141_20_1_1.pdf (210,04KB)
PDF141_20_1_2.pdf (211,05KB)
PDF141_20_1_3.pdf (327,99KB)

Załączniki "Word"

DOCFORMULARZ UWAG.doc (29,50KB)
DOCKARTA DO GŁOSOWANIA.doc (40,50KB)
DOCPROTOKÓŁ.doc (30,00KB)

 

Zarządzenie Nr 140/20 z dnia 24 listopada w sprawie powołania komisji wyborczej i ustalenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych 

PDF140_20.pdf (253,90KB)
PDF140_20_1.pdf (157,48KB)

 

Zarządzenie Nr 139/20 z dnia 17 listopada w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2020

 PDF139_20.pdf (247,90KB)

 

Zarządzenie Nr 138/20 z dnia 17 listopada w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 130/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyznania nagród Rektora absolwentom Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

PDF138_20.pdf (185,92KB)
 

Zarządzenie Nr 137/20 z dnia 10 listopada w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF137_20.pdf (180,16KB)
 

Zarządzenie Nr 136/20 z dnia 03 listopada w sprawie powołania na rok akademicki 2020/2021 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów 

PDF136_20.pdf (187,64KB)
 

Zarządzenie Nr 135/20 z dnia 28 października w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa od roku akademickiego 2020/2021

PDF135_20.pdf (176,71KB)
 

Zarządzenie Nr 134/20 z dnia 28 października w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dziecka od roku akademickiego 2020/2021

PDF134_20.pdf (177,84KB)
 

Zarządzenie Nr 133/20 z dnia 28 października zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru umowy określającej warunki odpłatności na studiach podyplomowych od roku akademickiego 2019/2020

PDF133_20.pdf (97,38KB)

PDF133_20_1.pdf (282,87KB)
 

Zarządzenie Nr 132/20 z dnia 27 października zmieniające Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF132_20.pdf (253,98KB)
 

Zarządzenie Nr 131/20 z dnia 23 października w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 na terenie Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF131_20.pdf (181,58KB)
 

Zarządzenie Nr 130/20 z dnia 21 października w sprawie przyznania nagród Rektora absolwentom Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF130_20.pdf (246,22KB)
 

Zarządzenie Nr 129/20 z dnia 13 października w sprawie wyróżnień Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku dla studentów za osiągnięcia w roku akademickim 2019/2020

PDF129_20.pdf (233,58KB)
 

Zarządzenie Nr 128/20 z dnia 12 października w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia w ramach Erasmus+ nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2020/2021

PDF128_20.pdf (186,95KB)
 

Zarządzenie Nr 127/20 z dnia 12 października w sprawie wprowadzenia Regulaminu podróży służbowych pracowników i studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF127_20.pdf (178,10KB)
PDF127_20_1.pdf (248,81KB)

Załączniki "Word"

DOCXEWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU.docx (13,14KB)
DOCXOŚWIADCZENIE.docx (29,34KB)
DOCXWniosek o odbycie podróży służbowej.docx (16,60KB)
DOCXWYKAZ OSÓB.docx (14,88KB)
 

Zarządzenie Nr 126/20 z dnia 07 października w sprawie  powołania zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Uczelni

PDF126_20.pdf (187,46KB)
 

Zarządzenie Nr 125/20 z dnia 29 września zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i sposobu przetwarzania danych osobowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF125_20.pdf (179,41KB)

Załączniki wyłącznie do użytku wewnętrznego 
 

Zarządzenie Nr 124/20 z dnia 29 września w sprawie zmiany Regulaminu Posiedzeń Korespondencyjnych Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF124_20.pdf (177,99KB)
 

Zarządzenie Nr 123/20 z dnia 29 września w sprawie zlecania prowadzenia zajęć dydaktycznych w PUZ we Włocławku

PDF123_20.pdf (359,84KB)
 

Zarządzenie Nr 122/20 z dnia 29 września w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 na terenie PUZ we Włocławku

PDF122_20.pdf (181,63KB)
PDF122_20_1.pdf (256,56KB)
PDF122_20_2.pdf (232,30KB)
PDF122_20_3.pdf (175,38KB)
PDF122_20_4.pdf (216,23KB)

 

Zarządzenie Nr 121/20 z dnia 24 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn

PDF121_20.pdf (172,59KB)
 

Zarządzenie Nr 120/20 z dnia 24 września w sprawie powołania komisji oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich

PDF120_20.pdf (180,27KB)
 

Zarządzenie Nr 119/20 z dnia 17 września w sprawie powołania komisji ds. potwierdzenia znajomości języka polskiego w celu możliwości odbywania studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku przez kandydata, dla którego język polski jest językiem obcym, w roku akademickim 2020/2021

PDF119_20.pdf (177,93KB)
 

Zarządzenie Nr 118/20 z dnia 16 września w sprawie powołania Komisji do oceny przygotowania obiektów PUZ we Włocławku do roku akademickiego 2020/2021

PDF118_20.pdf (183,15KB)
 

Zarządzenie Nr 117/20 z dnia 16 września  w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego PUZ we Włocławku na rok 2020

PDF117_20.pdf (248,10KB)
 

Zarządzenie Nr 116/20 z dnia 15 września w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w PUZ we Włocławku

PDF116_20.pdf (210,29KB)
 

Zarządzenie Nr 115/20 z dnia 15 września zmieniające w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w PUZ we Włocławku, w roku akademickim 2020/2021oraz powołania Biura rekrutacyjnego

PDF115_20.pdf (177,05KB)
 

Zarządzenie Nr 114/20 z dnia 15 września w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF114_20.pdf (176,59KB)
 

Zarządzenie Nr 113/20 z dnia 15 września w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF113_20.pdf (175,24KB)
 

Zarządzenie Nr 112/20 z dnia 11 września w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF112_20.pdf (182,59KB)
 

Zarządzenie Nr 111/20 z dnia 11 września w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni  Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF111_20.pdf (192,09KB)
 

Zarządzenie Nr 110/20 z dnia 11 września w sprawie zasad dokumentowania przydziału i rozliczeń zajęć dydaktycznych realizowanych w PUZ we Włocławku

PDF110_20.pdf (197,21KB)
 

Zarządzenie Nr 109/20 z dnia 11 września zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. realizacji Strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF109_20.pdf (182,78KB)
 

Zarządzenie Nr 108/20 z dnia 11 września w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF108_20.pdf (175,08KB)

 

Zarządzenie Nr 107/20 z dnia 11 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Inżynierii Zarządzania

PDF107_20.pdf (172,04KB)
 

Zarządzenie Nr 106/20 z dnia 11 września w sprawie utworzenia Zakładu Inżynierii Zarządzania w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych

PDF106_20.pdf (176,05KB)

 

Zarządzenie Nr 105/20 z dnia 11 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Nowych Mediów

PDF105_20.pdf (172,52KB)
 

Zarządzenie Nr 104/20 z dnia 09 września w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w PUZ we Włocławku w roku akademickim 2020/2021

PDF104_20.pdf (172,97KB)
PDF104_20_1.pdf (181,61KB)

 

Zarządzenie Nr 103/20 z dnia 07 września w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego"

PDF103_20.pdf (179,13KB)
PDF103_20_1.pdf (365,06KB)
PDF103_20_1_1A.pdf (327,16KB)
PDF103_20_1_1B.pdf (329,15KB)
PDF103_20_1_2.pdf (350,43KB)
PDF103_20_1_3.pdf (389,89KB)
PDF103_20_1_4.pdf (309,87KB)

Załączniki "Word"

DOCX1A FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU.docx (73,76KB)
DOCX1B FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU.docx (70,02KB)
DOCXDEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.docx (69,97KB)
DOCXKWESTIONARIUSZ OSOBOWY.docx (68,52KB)
DOCXOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.docx (69,66KB)
 

Zarządzenie Nr 102/20 z dnia 07 września w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Bioetycznej przy PUZ we Włocławku

PDF102_20.pdf (173,55KB)
 

Zarządzenie Nr 101/20 z dnia 01 września w sprawie określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych do spraw zatrudnienia nauczycieli akademickich w PUZ we Włocławku

PDF101_20.pdf (207,24KB)
 

Zarządzenie Nr 100/20 z dnia 01 września w sprawie powołania komisji do spraw oceny dorobku zawodowego i określenia trybu jej pracy

PDF100_20.pdf (264,27KB)
 

Zarządzenie Nr 99/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Zarządzania

PDF99_20.pdf (254,03KB)
 

Zarządzenie Nr 98/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Pedagogiki

PDF98_20.pdf (178,33KB)
 

Zarządzenie Nr 97/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Nowych Mediów

PDF97_20.pdf (177,87KB)
 

Zarządzenie Nr 96/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn

PDF96_20.pdf (255,45KB)
 

Zarządzenie Nr 95/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Informatyki

PDF95_20.pdf (178,40KB)
 

Zarządzenie Nr 94/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Finansów i Rachunkowości

PDF94_20.pdf (255,99KB)
 

Zarządzenie Nr 93/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Filologii Angielskiej

PDF93_20.pdf (179,92KB)
 

Zarządzenie Nr 92/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Administracji

PDF92_20.pdf (256,32KB)
 

Zarządzenie Nr 91/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w INoZ

PDF91_20.pdf (254,34KB)
 

Zarządzenie Nr 90/20 z dnia 01 września w sprawie ustalenia symboli literowych jednostek organizacyjnych, działów i samodzielnych stanowisk pracy PUZ we Włocławku

PDF90_20.pdf (259,66KB)
PDF90_20 załącznik.pdf (204,95KB)

 

Zarządzenie Nr 89/20 z dnia 01 września w sprawie Regulaminu Organizacyjnego PUZ we Włocławku

PDF89_20.pdf (94,43KB)

PDF89_20_1.pdf (342,66KB)

PDF89_20_1_1.pdf (132,97KB)

PDF89_20_1_2.pdf (132,55KB)

 

Zarządzenie Nr 88/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych

PDF88_20.pdf (259,20KB)
 

Zarządzenie Nr 87/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Redaktora Naczelnego Wydawnictwa PUZ we Włocławku

PDF87_20.pdf (260,95KB)
 

Zarządzenie Nr 86/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn

PDF86_20.pdf (261,91KB)
 

Zarządzenie Nr 85/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Administracji

PDF85_20.pdf (261,16KB)
 

Zarządzenie Nr 84/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej

PDF84_20.pdf (261,96KB)
 

Zarządzenie Nr 83/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości

PDF83_20.pdf (261,33KB)
 

Zarządzenie Nr 82/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Informatyki

PDF82_20.pdf (264,62KB)
 

Zarządzenie Nr 81/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Nowych Mediów

PDF81_20.pdf (256,75KB)
 

Zarządzenie Nr 80/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Pedagogiki

PDF80_20.pdf (258,98KB)
 

Zarządzenie Nr 79/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Zarządzania

PDF79_20.pdf (257,63KB)
 

Zarządzenie Nr 78/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych

PDF78_20.pdf (261,60KB)
 

Zarządzenie Nr 77/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

PDF77_20.pdf (261,53KB)
 

Zarządzenie Nr 76/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Dyr. Biblioteki PUZ we Włocławku

PDF76_20.pdf (261,58KB)
 

Zarządzenie Nr 75/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Dyr. Administracyjnego

PDF75_20.pdf (259,04KB)
 

Zarządzenie Nr 74/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Dyr. Instytutu Humanistycznego

PDF74_20.pdf (261,88KB)
 

Zarządzenie Nr 73/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Zastępcy Dyr. Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych

PDF73_20.pdf (258,53KB)
 

Zarządzenie Nr 72/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Dyr. Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych

PDF72_20.pdf (261,43KB)
 

Zarządzenie Nr 71/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Dyr. Instytutu Nauk o Zdrowiu

PDF71_20.pdf (259,08KB)
 

Zarządzenie Nr 70/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Działalności Naukowej

PDF70_20.pdf (258,75KB)
 

Zarządzenie Nr 69/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Prorektora ds.. Nauczania i studentów PUZ we Włocławku

PDF69_20.pdf (255,89KB)
 

 • Zarządzenie Nr 68/20 z dnia 18 sierpnia w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo –wychowawczych przez Przedszkole Akademickie
 • Zarządzenie Nr 67/20 z dnia 28 lipca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 66/20 z dnia 10 lipca w sprawie wprowadzenia STOPNIA ALARMOWEGO W PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU
 • Zarządzenie Nr 65/20 z dnia 06 lipca zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. realizacji Strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 64/20 z dnia 06 lipca w sprawie ustalenia wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 63/20 z dnia 30 czerwca w sprawie ustalenia godzin pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Zarządzenie Nr 62/20 z dnia 30 czerwca w sprawie ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania związanych z tokiem studiów oraz ich prawidłowego przechowywania
 • Zarządzenie Nr 61/20 z dnia 30 czerwca w sprawie zasad gospodarowania pozostałymi drukami ścisłego zarachowania 
 • Zarządzenie Nr 60/20 z dnia 30 czerwca w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 59/20 z dnia 23 czerwca w sprawie  planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2020
 • Zarządzenie Nr 58/20 z dnia 23 czerwca w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Wydawnictwa Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 
 • Zarządzenie Nr 57/20 z dnia 23 czerwca w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 
 • Zarządzenie Nr 56/20 z dnia 23 czerwca w sprawie podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2020
 • Zarządzenie Nr 55/20 z dnia 23 czerwca w sprawie przyznania dodatkowego  wynagrodzenia za udział w pracach związanych                      z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 54/20 z dnia 23 czerwca w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 53/20 z dnia 16 czerwca w sprawie podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 w sytuacji występowania COVID-19.
 • Zarządzenie Nr 52/20 z dnia 08 czerwca w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 51/20 z dnia 08 czerwca w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat od studentów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
 • Zarządzenie Nr 50/20 z dnia 02 czerwca w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia w celu prowadzenie badań dotyczących losów zawodowych absolwentów
 • Zarządzenie Nr 49/20 z dnia 02 czerwca w sprawie wprowadzenia Regulaminu podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Uczelni Zawodowej w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 48/20 z dnia 01 czerwca w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z  potwierdzeniem efektów uczenia się w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 47/20 z dnia 01 czerwca w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sprządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku"
 • Zarządzenie Nr 46/20 z dnia 27 maja w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 45/20 z dnia 27 maja w sprawie wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Państwowej Uczelni Zawodowej               we Włocławku, w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 44/20 z dnia 25 maja zmieniające zarządzenie w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 43/20 z dnia 20 maja w sprawie szczegółowych rozwiązań związanych z obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w czasie trwania epidemii COVID-19
 • Zarządzenie Nr 42/20 z dnia 20 maja w sprawie ustalenia wzoru podań o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w PUZ we Włocławku, w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 41/20 z dnia 20 maja w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 40/20 z dnia 20 maja w sprawie sposobu postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem sposobu dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów ubiegających się o przyjęcie  na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 39/20 z dnia 20 maja w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2020/2021 oraz powołania Biura rekrutacyjnego
 • Zarządzenie Nr 38/20 z dnia 7 maja w sprawie wprowadzenia „Zasad korzystania z kart płatniczych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”
 • Zarządzenie Rektora Nr 37/20 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 36/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac związanych z opracowaniem tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności  na studiach pierwszego i drugiego stopnia  oraz na jednolitych studiach magisterskich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Rektora Nr 35/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod nazwą „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Zarządzenie Rektora Nr 34/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu projektowego do zarządzania projektem „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego”
 • Zarządzenie Rektora Nr 33/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Programu Rozwojowego w ramach projektu  „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ
 • Zarządzenie Rektora Nr 32/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania w projekcie  „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego”
 • Zarządzenie Rektora Nr 31/20 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie sposobu organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Zarządzenie Rektora Nr 30/20 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie pobierania opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu Akademickim Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w okresie epidemii COVID – 19
 • Zarządzenie Rektora Nr 29/20 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 28/20 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 27/20 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 26/20 z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 25/20 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzania Regulaminu przyznawania "mini grantów" na działalność dydaktyczną
 • Zarządzenie Rektora Nr 24/20 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 23/20 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19
 • Zarządzenie Rektora Nr 22/20 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 21/20 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo –wychowawczych przez Przedszkole Akademickie
 • Zarządzenie Rektora Nr 20/20 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru karty obiegowej dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 19/20 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie ogólnych zasad dotyczących raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w tym harmonogramu raportowania i zakresu danych oraz nadawania uprawnień
 • Zarządzenie Rektora Nr 18/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 17/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w PA przy PUZ we Włocławku na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie Rektora Nr 16/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie trybu udzielania   nauczycielom   akademickim   zgody   na   dodatkowe zatrudnienie   w   ramach   stosunku   pracy   u   innego   pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową oraz trybu zawiadamiania o podjęciu działalności gospodarczej
 • Zarządzenie Rektora Nr 15/20 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Regulaminie pracy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 14/20 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
 • Zarządzenie Rektora Nr 13/20 z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie określenia wysokości ulgi na usługi opiekuńczo-wychowawcze dla pracowników Uczelni w PA              
 • Zarządzenie Rektora Nr 12/20 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2020 roku zadań "Strategii rozwoju PUZ we Włocławku na lata 2016-2020"
 • Zarządzenie Rektora Nr 11/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej  we Włocławku na 2020 rok
 • Zarządzenie Rektora Nr 10/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej  we Włocławku na 2019 rok
 • Zarządzenie Rektora Nr 9/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów Menedżerskie studia Finansowo-Prawne o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Zarządzenie Rektora Nr 8/20 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego utworzenia Stałego Dyżuru Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 7/20 z dnia 27 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. realizacji Strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 6/20 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów Zarządzanie procesami produkcyjnymi o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Zarządzenie Rektora Nr 5/20 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia STOPNIA ALARMOWEGO W PUZ WE WŁOCŁAWKU
 • Zarządzenie Rektora Nr 4/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Administratora systemów informatycznych
 • Zarządzenie Rektora Nr 3/20 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie dodatku zadaniowego dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 2/20 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Pedagogiki i Zakładzie Nowych Mediów          
 • Zarządzenie Rektora Nr 1/20 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie Systemu Kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku