Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2020

Uchwały z posiedzenia Senatu 16 grudnia 2020 roku

 

Uchwała Nr 48/20  w sprawie wyboru uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich

PDF48_20.pdf (138,75KB)

Uchwała Nr 47/20 w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów

PDF47_20.pdf (144,59KB)

Uchwała Nr 46/20 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów

PDF46_20.pdf (141,82KB)

Uchwała Nr 45/20 w sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku w roku akademickim 2019/2020

PDF45_20.pdf (200,08KB)

Uchwała Nr 44/20 w sprawie zmiany wytycznych  do tworzenia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  prowadzonych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF44_20.pdf (221,50KB)

PDF44_20_zał..pdf (255,17KB)

XLS44_20_zał.1.1.doc.xls (68,00KB)

XLS44_20_zał.1.1a.xls (142,00KB)

PDF44_20_zał.1.2.pdf (223,90KB)

PDF44_20_zał.1.3.pdf (223,40KB)

XLS44_20_zał.1.4.doc.xls (38,00KB)

PDF44_20_zał.1.5.pdf (319,82KB)

PDF44_20_zał.1.5a.pdf (505,94KB)

PDF44_20_zał.1.6.pdf (442,63KB)

PDF44_20_zał.1.7.pdf (225,06KB)

Uchwała Nr 43/20 w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na lata 2021-2024”

PDF43_20.pdf (131,00KB)

PDF43_20 zał..pdf (866,76KB)

Uchwała Nr 42/20 w sprawie powołania Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

PDF42_20.pdf (137,62KB)

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 3 listopada 2020 roku

 

Uchwała Nr 41/20 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dziecka dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021

PDF41_20.pdf (194,20KB)

PDF40_20 zał.pdf (257,11KB)

Uchwała Nr 40/20 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021

PDF40_20.pdf (193,98KB)

PDF41_20 zał.pdf (289,79KB)

Uchwała Nr 39/20 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Kadry i płace w praktyce dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021

PDF39_20.pdf (192,80KB)

PDF39_20 zał.pdf (255,88KB)

Uchwała Nr 38/20 w sprawie zatwierdzenia Programu Rozwojowego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w oparciu o rozwój Monoprofilowgo Centrum Symulacji Medycznych

PDF38_20.pdf (136,58KB)

Uchwała Nr 37/20 w sprawie określenia wytycznych  do tworzenia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  prowadzonych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku -

PDF37_20.pdf (132,06KB)

PDF37_20 zał.pdf (255,39KB)

XLS37_20 zał 1.1.xls (68,00KB)

XLS37_20 zał 1.1a.xls (142,00KB)

PDF37_20 zał. 1.2.pdf (218,19KB)

PDF37_20 zał. 1.3.pdf (225,59KB)

XLS37_20 zał 1.4.xls (38,00KB)

PDF37_20 zał. 1.5.pdf (320,22KB)

PDF37_20 zał.1.5a.pdf (498,88KB)

PDF37_20 zał. 1.7.pdf (222,04KB)

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 29 września 2020 roku

 

Uchwała Nr 36/20 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF36_20.pdf (138,37KB)

Uchwała Nr 35/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstw o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021

PDF35_20.pdf (142,52KB)
PDF35_20 zał 1.pdf (1,57MB)
PDF35_20 zał 2.pdf (506,28KB)
XLS35_20 zał 3.pdf.xls (87,00KB)
XLS35_20 zał 4.pdf.xls (14,84MB)

Uchwała Nr 34/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021

PDF34_20.pdf (142,82KB)
PDF34_20 zał 1.pdf (1,53MB)
PDF34_20 zał 2.pdf (818,71KB)
XLS34_20 zał 3.pdf.xls (146,00KB)
XLS34_20 zał 4.pdf.xls (315,00KB)

 

Uchwała Nr 33/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Państwowej Uczelni Zawodowej

PDF33_20.pdf (210,48KB)
 

Uchwała Nr 32/20 w sprawie nadania Auli wykładowej zlokalizowanej przy ul. Energetyków 30 imienia mgr Teresy Bieniek

PDF32_20.pdf (134,21KB)
 

Uchwała Nr 31/20 w sprawie powołania stałej komisji skrutacyjnej oraz określenia zasad tajnego głosowania

PDF31_20.pdf (148,23KB)

 

Uchwała z posiedzenia Senatu 30 czerwca 2020 roku

 • Uchwała Nr 30/20 w sprawie określenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 29/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora za 2019 rok z realizacji Strategii rozwoju  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na lata 2016-2020

 

Uchwała z posiedzenia Senatu 2 czerwca 2020 roku

 • Uchwała Nr 28/20 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2020/2021
 • Uchwała Nr 27/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Uchwała Nr 26/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Uchwała Nr 25/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia, specjalności Filologia angielska o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Uchwała Nr 24/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym, na jednolitych studiach magisterskich od roku akademickiego 2020/2021
 • Uchwała Nr 23/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Uchwała Nr 22/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Nowe media i e-biznes o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Uchwała Nr 21/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Uchwała Nr 20/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Prawo o profilu praktycznym, na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich od roku akademickiego 2020/2021
 • Uchwała Nr 19/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Uchwała Nr 18/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Inżynieria zarządzania o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Uchwała Nr 17/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Informatyka o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Uchwała Nr 16/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Uchwała Nr 15/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Administracja o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Uchwała Nr 14/20 zmieniająca określenie terminu złożenia przez  studenta  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku wniosku o wydanie dyplomu i suplementu do dyplomu w języku obcym
 • Uchwała Nr 13/20 w sprawie zasad  przyjęć na pierwszy rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  w roku akademickim: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
 • Uchwała Nr 12/20 w sprawie ustalenia  liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021
 • Uchwała Nr 11/20 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022”
 • Uchwała Nr 10/20 w sprawie „Systemu gromadzenia informacji o losach zawodowych absolwentów studiów II stopnia Państwowej Uczelni  Zawodowej we Włocławku”

 

Uchwała z posiedzenia Senatu 24 kwietnia 2020 roku

 • Uchwała Nr 9/20 w sprawie opinii dotyczącej kandydata na Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 16 kwietnia 2020 roku

 • Uchwała Nr 8/20 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Państwową Uczelnię Zawodową projektu pn. "Szkoła ćwiczeń Galileo
 • Uchwała Nr 7/20 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Państwową Uczelnię Zawodową projektu pn. Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego
 • Uchwała Nr 6/20 w sprawie  Regulaminu Wyborczego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 5/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Uchwała Nr 4/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021”
 • Uchwała Nr 3/20 w sprawie  zmiany  Regulaminu studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 28 stycznia 2020 roku

 • Uchwała Nr 2/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie procesami produkcyjnymi o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021;
 • Uchwała Nr 1/20 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021;