Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

PANS we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej PANS we Włocławku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2011-12-22.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-10-01.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na stronie BIP znajdują się dokumenty w formie skanów lub PDF.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-16.

Data aktualizacji oświadczenia: 2022-07-08.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Małgorzata Drzewudzka, malgorzata.drzewudzka@pans.wloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 606-711-440. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Wstęp  do deklaracji 
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.pans.wloclawek.pl 

Dane teleadresowe
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek 
Telefon: 054/231 60 80 
Faks: 054/231 43 52 
Adres e-mail:  

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • na stronie znajdują się dokumenty w formie skanów lub plików pdf

Ułatwienia na stronie 

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter
 • skala szarości
 • podkreślanie odnośników
 • możliwość stosowania skrótów klawiszowych przeglądarki:
  • TAB – przejście do kolejnego elementu 
  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu  
  • SHIFT + TAB + F – przejście do wyszukiwarki 
  • SHIFT + ALT+ H – przejście do strony głównej 
  • SHIFT + ALT+ M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT+ 1-5 – przejście do menu
  • ESC – anulowanie podpowiedzi  

Informacje zwrotne

Informujemy, że każdy ma prawo:

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu

Wniosek powinien zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której żądanie dotyczy oraz określenie dogodnego sposobu przedstawienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji w formie alternatywnej. 
Rozpatrzenia zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, należy poinformować wnoszącego żądanie o terminie realizacji zgłoszenia. Z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia. 
W przypadku odmowy realizacji żądania przysługuje prawo do złożenia skargi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także możliwość powiadomienia Rzecznik Praw Obywatelskich jako organu nadzorującego.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

87-800 Włocławek, ul. 3 Maja 17
Tel.: +48542316080
Faks: +48542314352
E-mail:
Strona internetowa: www.pans.wloclawek.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna obiektów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Wykaz budynków/lokalizacji:

Budynek dydaktyczny ul. Mechaników 3

 • cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo (dwa przy wejściu do budynku, dwa z tyłu budynku),
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności (dostępny z tyłu budynku – wejście do budynku drzwiami bocznymi otwieranymi automatycznie),
 • główne drzwi wejściowe oraz szczytowe otwierane automatycznie,
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • zapewniona komunikacja pionowa – dwie windy oznakowane pismem Braille’a, informacja głosowa (winda boczna), system przyzywowy,
 • toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy (parter, 1, 2 i 3 piętro)
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym.
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (hol główny 1, 2, 3, 4 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy,
 • pomieszczenie dla osób ze szczególnymi potrzebami - pokój nr 9 (klucz do pobrania na portierni).

Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii,  budynek dydaktyczny ul. Energetyków 30

 • dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo,
 • dwa podjazdy dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • wejście główne na poziomie chodnika,
 • wejście do auli z zewnątrz z poziomu chodnika,
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • zapewniona komunikacja pionowa – winda oznakowana pismem Braille’a, informacja głosowa, system przyzywowy
 • toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy (parter, 1 i 2 piętro)
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej oraz głosowej - w budynku znajduje się system nawigacyjny Your Way Plus dla osób niewidomych i słabowidzących, działający za pomocą bezpłatnej aplikacji YourWay (aplikacja wykrywa zainstalowany w danym miejscu nadajnik, informuje użytkownika o jego obecności, a po wybraniu odpowiedniej opcji jest w stanie odczytać zawartą informację)  
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym,
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (klatka schodowa boczna 1, 2 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy.

Budynek dydaktyczny ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25

 • dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo (wspólne z Domem Studenta),
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • zapewniona komunikacja pionowa – winda oznakowana pismem Braille’a, system przyzywowy
 • toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy (parter, 1 i 2 piętro)
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym,
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (hol główny 1 piętro, klatka schodowa przy auli 2 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy.

Dom Studenta ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25

 • dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo (wspólne z budynkiem dydaktycznym)
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • zapewniona komunikacja pionowa – platforma pionowa wewnętrzna, system przyzywowy
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażona w system przyzywowy (parter)
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym,
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (klatka schodowa 1, 2 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy.

Rektorat ul. 3 Maja 17

 • dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo,
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażona w system przyzywowy (parter),
 • brak dostępności architektonicznej budynku: wysoki próg w wejściu głównym oraz od strony dziedzińca, brak windy, utrudniona komunikacja pozioma z powodu różnic poziomu dróg komunikacyjnych (w celu ułatwienia obsługi prosimy o kontakt telefoniczny 668 075 490, pracownik udzieli pomocy),
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym,
 • w obiekcie znajdują się punkty zbiórki dla osób potrzebujących pomocy/asysty przy ewakuacji (klatka schodowa 1 piętro, korytarz 2 piętro) – oznaczone piktogramem, wyposażone w system przyzywowy.

 

W obiektach PANS we Włocławku zapewniamy możliwość wejścia z psem asystującym, wg poniższych zasad:

Zarządzenie nr 4/23 Dyrektora Administracyjnego PANS we Włocławku z dnia 04 maja 2023 r. w sprawie zasad wstępu osób z psem asystującym do budynków Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.

Dla własnego komfortu możesz uprzedzić nas telefonicznie (664 907 254) lub e-mailowo (adrianna.sobczynska@pans.wloclawek.pl) o swojej wizycie.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Obsługa interesanta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie.

We wszystkich obiektach zapewniamy dostęp online do usługi tłumacza polskiego języka migowego. Usługa tłumacza dostępna jest z poziomu strony internetowej www.pans.wloclawek.pl. Interesant może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Uczelni. Punkty obsługi zostały oznaczone piktogramem migających dłoni.

 

Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Oferujemy systemy wspomagające słyszenie. Zgłoszenie potrzeby skorzystania ze sprzętu należy przesłać na adres e-mail  

 

Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności.

Poniżej znajdują się informacje o zakresie działalności jednostki w formie:

 

Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji w formie określonej w tym wniosku

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami uczelnia zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail lub zgłosić telefonicznie 668-075-490.

 

Zespół ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 • Adrianna Sobczyńska – pełnomocnik ds. dostępności i studentów z niepełnosprawnościami
  Telefon: 664 907 254
  Adres e-mail:
 • Robert Andrzejczak – konsultant w zakresie dostępności architektonicznej
  Telefon: 660 724 760
  Adres e-mail:
 • Katarzyna Chymkowska – konsultant w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej 
  Telefon: 602 451 662
  Adres e-mail:
 • Jarosław Struś – konsultant w zakresie dostępności cyfrowej  
  Telefon: 668 075 480
  Adres e-mail:
 • Aneta Woźniak – Dyrektor Administracyjny
  Telefon: 698 629 589
  Adres e-mail: