Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Bibliotece

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia.

  • Administrator danych

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku reprezentowana przez Rektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. 3 maja 17. 
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych.
Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@pwsz.wloclawek.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. 3 maja 17.

  • Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań Biblioteki Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej we Włocławku. 
Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a po tym okresie przez 24 miesiące w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki. 

  • Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy. 
Państwa prawa związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu spełnienie praw wynikających z RODO tj. 
prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

  • Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki. 

  • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Informacje o przetwarzaniu danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.