Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2019

 • Zarządzenie Rektora Nr 129/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 128/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 127/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej  we Włocławku na 2019 rok
 • Zarządzenie Rektora Nr 126/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie polityki rachunkowości w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 125/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki finansowej PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 124/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Regulaminu wynagradzania w PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 123/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 122/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia symboli literowych jednostek organizacyjnych, działów i samodzielnych stanowisk pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 121/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad angażowania pracowników w realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych
 • Zarządzenie Rektora Nr 120/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 119/19 z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w 2020 roku
 • Zarządzenie Rektora Nr 118/19 z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wyłaniania grup najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w danym roku akademickim
 • Zarządzenie Rektora Nr 117/19 z dnia 19 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 116/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania stanowisk ratowniczych  odpowiedzialnych za ewakuację obiektów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.
 • Zarządzenie Rektora Nr 115/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 114/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni  Zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 113/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 112/19 z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia przychodów ze stosunku pracy do których zastosowanie mają koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%
 • Zarządzenie Rektora Nr 111/19 z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie powołania na rok akademicki 2019/2020 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów
 • Zarządzenie Rektora Nr 110/19 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy określającej warunki odpłatności na studiach podyplomowych od roku akademickiego 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 109/19 z dnia 28 października 2019 roku zmieniające w sprawie powołania Komisji ds. naboru przez uczelnię za granicę w ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2019/2020."
 • Zarządzenie Rektora Nr 108/19 z dnia 22 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 107/19 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 106/19 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 105/19 z dnia 08 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie  organizacji i sposobu przetwarzania danych osobowych w PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 104/19 z dnia 08 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia STOPNIA ALARMOWEGO W PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU
 • Zarządzenie Rektora Nr 103/19 z dnia 01 października 2019 roku w sprawie powołania Prorektora ds. nauczania i studentów
 • Zarządzenie Rektora Nr 102/19 z dnia 01 października 2019 roku w sprawie Regulaminu Domu Studenta Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 101/19 z dnia 01 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej warunków oddania w używanie pokoju w Domu Studenta Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 100/19 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenie Regulaminu dyplomowania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • we Włocławku w roku akademickim 2019/2020

 • Zarządzenie Rektora Nr 99/19 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 98/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie nieuruchomienia kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 97/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Pedagogiki w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 96/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Zarządzania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 95/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Nowych Mediów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 94/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 93/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Informatyki w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 92/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 91/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Filologii Angielskiej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 90/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Administracji w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 89/19 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie likwidacji specjalizacji język angielski z językiem rosyjskim na kierunku Filologia, specjalności Filologia angielska
 • Zarządzenie Rektora Nr 88/19 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Redaktora Naczelnego Wydawnictwa
 • Zarządzenie Rektora Nr 87/19 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
 • Zarządzenie Rektora Nr 86/19 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych
 • Zarządzenie Rektora Nr 85/19 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych
 • Zarządzenie Rektora Nr 84/19 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 • Zarządzenie Rektora Nr 83/19 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Humanistycznego
 • Zarządzenie Rektora Nr 82/19 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki
 • Zarządzenie Rektora Nr 81/19 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 80/19 z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 79/19 z dnia 10 września 2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika rektora do spraw rozwoju uczelni
 • Zarządzenie Rektora Nr 78/19 z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 77/19 z dnia 10 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przygotowania obiektów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku do roku akademickiego 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 76/19 z dnia 09 września 2019 roku w sprawie polityki rachunkowości w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 75/19 z dnia 09 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 74/19 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opracowywania wzorów dokumentów publicznych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 73/19 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingu przy ul. 3 Maja 17 oraz ustaleniu zasad wydawania kart parkingowych
 • Zarządzenie Rektora Nr 72/19 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych przez Przedszkole Akademickie
 • Zarządzenie Rektora Nr 71/19 z dnia 02 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru podania o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
 • Zarządzenie Rektora Nr 70/19 z dnia 02 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 69/19 z dnia 02 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020 oraz powołania Biura rekrutacyjnego
 • Zarządzenie Rektora Nr 68/19 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 67/19 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 66/19 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Od Juniora do Seniora”
 • Zarządzenie Rektora Nr 65/19 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 64/19 z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru inwestycji realizowanej w obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30
 • Zarządzenie Rektora Nr 63/19 z dnia 15 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji z zakresu kształcenia organizowanego przez Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 62/19 z dnia 08 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 61/19 z dnia w 02 lipca 2019 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 60/19 z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 59/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego
 • Zarządzenie Rektora Nr 58/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru podania o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunek Prawo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 57/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich na kierunek Prawo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 56/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, kształceniu na studiach oraz prowadzeniu działalności naukowej
 • Zarządzenie Rektora Nr 55/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 
 • Zarządzenie Rektora Nr 54/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniające w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020 oraz powołania Biura rekrutacyjnego
 • Zarządzenie Rektora Nr 53/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 52/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej
 • Zarządzenie Rektora Nr 51/19 z dnia  04 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Filologii Angielskiej
 • Zarządzenie Rektora Nr 50/19 z dnia 04 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Finansów i rachunkowości
 • Zarządzenie Rektora Nr 49A/19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 49/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie ustalania przychodów ze stosunku pracy do których zastosowanie mają koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%
 • Zarządzenie Rektora Nr 48/19 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru przez uczelnię za granicę w ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 47/19 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wysokości wnoszenia opłat za wydanie oraz uwierzytelnienie dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 46/19 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 45/19 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 44/19 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 43/19 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac związanych z opracowaniem tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 42/19 z dnia 14 maja 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów podań o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 41/19 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie ustanowienia godzin rektorskich w dniach 24 maja i 25 maja 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 40/19 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 39/19 z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019-2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 38/19 z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wzorów podań o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019-2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 37/19 z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie sposobu postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem sposobu dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019-2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 36/19 z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020 oraz powołania Biura rekrutacyjnego
 • Zarządzenie Rektora Nr 35/19 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 34/19 z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla projektu „Od Juniora do Seniora”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
 • Zarządzenie Rektora Nr 33/19 z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia pracowni i laboratoriów dla kierunku Informatyka w Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 32/19 z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia pracowni i laboratoriów dla kierunku Mechanika i budowa maszyn w Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 31/19 z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie organizacji i sposobu przetwarzania danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 30/19 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego organizowania imprez na terenie Uczelni
 • Zarządzenie Rektora Nr 29/19 z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych przez Przedszkole Akademickie
 • Zarządzenie Rektora Nr 28/19 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Metodyki szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku"
 • Zarządzenie Rektora Nr 27/19 z dnia 25 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w spr. powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 26/19 z dnia 25 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w spr. powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 25/19 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie organizowania imprez na terenie Uczelni
 • Zarządzenie Rektora Nr 24/19 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Kujawskiego Konkursu Języka Angielskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 23/19 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu informatycznego „INFORMIADA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Zarządzenie Rektora Nr 22/19 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zasad tworzenia oraz funkcjonowania organizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 21/19 z dnia 11 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. realizacji Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 20/19 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Filologii Angielskiej
 • Zarządzenie Rektora Nr 19/19 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji kierownika Zakładu Filologii Angielskiej
 • Zarządzenie Rektora Nr 18/19 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Finansów i rachunkowości
 • Zarządzenie Rektora Nr 17/19 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji kierownika Zakładu Finansów i rachunkowości
 • Zarządzenie Rektora Nr 16/19 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego
 • Zarządzenie Rektora Nr 15/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 14/19 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 13/19 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w 2019 roku
 • Zarządzenie Rektora Nr 12/19 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2019 roku zadań „Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2016-2020”
 • Zarządzenie Rektora Nr 11/19 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Od Juniora do Seniora”
 • Zarządzenie Rektora Nr 10/19 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania w projekcie „Od Juniora do Seniora”
 • Zarządzenie Rektora Nr 9/19 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu projektowego do zarządzania projektem „Od Juniora do Seniora”
 • Zarządzenie Rektora Nr 8/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Instytucie Nauk o Zdrowiu
 • Zarządzenie Rektora Nr 7/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Zakładowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 6/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie dokonywania oceny pracy pracowników Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 5/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich
 • Zarządzenie Rektora Nr 4/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów
 • Zarządzenie Rektora Nr 3/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia w dniu 26 stycznia 2019 r. godzin rektorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 2/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad angażowania pracowników w realizację przedsięwzięć finansowych ze środków zewnętrznych
 • Zarządzenie Rektora Nr 1/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie szkoleń dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia