Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia poniżej 30 tys. euro - 2019

2019.12.16 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę papieru zabezpieczonego na świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2019.12.05 - Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie przeglądu, konserwacji i napraw systemów pożarowych

2019.12.03 - Zaproszenie do złożenia oferty „Dostawa prasy w 2020 roku dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2019.10.23 - Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby realizacji zajęć na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn"

2019.10.09 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w PUZ we Włocławku przy ul. Energetyków 30

2019.10.08 - Zaproszenie do złożenia oferty na: „Dostawę księgozbioru do biblioteki PUZ we Włocławek” G.231-347/19

2019.09.24 - Zapytanie ofertowe na dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby realizacji zajęć na kierunku Informatyka oraz Automatyka i robotyka

2019.09.05 - Zaproszenie do złożenia oferty na: „Wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego w obiekcie PUZ we Włocławku przy ul. Mechaników 3”

2019.08.28 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę tablic suchościeralnych oraz flipchartów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”

2019.08.26 - Zaproszenie do złożenia oferty, oraz formularz ofertowy na "Wykonanie usługi składu, łamania i druku publikacji pt. Bankowość w przykładach i zadaniach, wydanie II dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku"

2019.08.26 - Zaproszenie do złożenia oferty, oraz formularz ofertowy na "Wykonanie usługi składu, łamania i druku publikacji pt. Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce (2019)" dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

2019.08.22 - Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, 2020 z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2 letni okres

2019.08.08 - Zaproszenie do złożenia oferty: „Przygotowanie projektu wzorów dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych przez grafika oraz gilosza”

2019.07.12 - Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie usługi składu, łamania i druku publikacji dla PWSZ we Włocławku

2019.07.08 - Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli dla PWSZ we Włocławku

2019.07.04 - Zapytanie ofertowe na wykonanie spotu promocyjnego

2019.06.27 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów reklamowych

2019.06.19 - Zaproszenie do złożenia oferty na kuchenkę elektryczną

2019.05.29 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi składu, łamania i druku publikacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

2019.05.23 - Zaproszenie na dostawę samochodu osobowego wraz z pakietem ubezpieczeniowym dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

2019.05.08 - Zaproszenie do złożenia oferty na usługa składu, łamania i druku publikacji

2019.05.06 - Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych

2019.04.24 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie pięcioletniego przeglądu budowlanego obiektów PWSZ we Włocławku

2019.04.04 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi drukowania i dostawy materiałów reklamowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

2019.04.02 - Zaproszenie do złożenia oferty na "Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu „Praktycznie najlepsi” (POWR.03.01-00-00-K180/16)".

2019.03.20 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi składu, łamania i druku publikacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

2019.03.08 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę księgozbioru do biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

2019.03.04 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę księgozbioru do biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

2019.03.01 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę gadżetów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

2019.01.24 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę księgozbioru do biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

2019.01.21 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych i plastycznych

2019.01.11 - Zaproszenie do złożenia oferty na usługi serwisowe i dostarczanie tonerów