Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018.02.28 - Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30 we Włocławku”

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/2f0ebfb5-3115-4d0b-8966-adeeedd57dca

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (81,59KB)

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (47,41KB)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/7ecf3a4e-eaca-443e-bd92-50d3298f21d3


PDFZmiana treści SIWZ.pdf (39,47KB)

PDFZałącznik nr 3 - projekt umowy (po zmianie).pdf (424,26KB)

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=be39bbbc-5f6b-46b3-afd8-7cfa880a5863

 

PDFSIWZ.pdf (1,81MB)

DOCXZałącznik Nr 2 - oferta.docx (92,59KB)

DOCXZałącznik Nr 4A - oświadczenie.docx (88,66KB)

DOCXZałącznik Nr 4B - oświadczenie.docx (87,51KB)

DOCXZałącznik Nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (88,45KB)

DOCXZałącznik Nr 6 - oświadczenie.docx (87,97KB)

DOCXZałącznik nr 7 - wykaz usług.docx (89,80KB)

DOCXZałącznik Nr 8 - wykaz osób.docx (90,20KB)

ZIPProgram funkcjonalno-użytkowy.zip (23,75MB)