Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2018

 • Zarządzenie Rektora Nr 92/18 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia Instrukcji tworzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 91/18 z dnia 20 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania na rok akademicki 2018/2019 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 • Zarządzenie Rektora Nr 90/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Programowo-Dydaktycznej dla kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 89/18 z dnia 19 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 88/18 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 87/18 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 86/18 z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie powołania na rok akademicki 2018/2019 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 • Zarządzenie Rektora Nr 85/18 z dnia 23 października 2018 roku w sprawie dokonywania oceny pracy pracowników Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 84/18 z dnia 23 października 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 83/18 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie przyznania nagród Rektora absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 82/18 z dnia 15 października 2018 roku zarządzenie zmieniające w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 81/18 z dnia 02 października 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 80/18 z dnia 02 października 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 79/18 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Nowych Mediów
 • Zarządzenie Rektora Nr 78/18 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie powołania na stanowisko Redaktora naczelnego Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 77/18 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 • Zarządzenie Rektora Nr 76/18 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 75/18 z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zlecania prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 74/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia Posiedzenia Korespondencyjnego Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 73/18 z dnia 11 września 2018 roku w sprawie organizacji „Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych” z dotacji na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz diagnostów laboratoryjnych
 • Zarządzenie Rektora Nr 72/18 z dnia 11 września 2018 roku zmieniające Regulamin zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 71/18 z dnia 11 września 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 70/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn
 • Zarządzenie Rektora Nr 69/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 68/18 z dnia 06 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 67/18 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania mini  grantów na działalność dydaktyczną
 • Zarządzenie Rektora Nr 66/18 z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie utworzenia Zakładu „Nowe Media” w Instytucie Humanistycznym
 • Zarządzenie Rektora Nr 65/18 z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzeń
 • Zarządzenie Rektora Nr 64/18 z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 63/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 62/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 61/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 60/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wzorów podań o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 59/18 z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 58/18 z dnia 03 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 57/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawi zatwierdzenia wzorów dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji z zakresu kształcenia organizowanego przez Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 56/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac związanych z opracowaniem tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 55/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 
 • Zarządzenie Rektora Nr 54/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2018
 • Zarządzenie Rektora Nr 53/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Administracji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 52/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Administracji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 51/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 50/18 z dnia 04 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Informatyki
 • Zarządzenie Rektora Nr 49/18 z dnia 04 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń materialnych studentom  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku uczestniczącym w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
 • Zarządzenie Rektora Nr 48/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 47/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 46/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 45/18 z dnia 29 maja 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. realizacji Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 44/18 z dnia 22 maja 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 43/18 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 42/18 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy korzystania z zasobów bibliotecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 41/18 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia godzin rektorskich w dniu 25 maja 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 40/18 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku uczestniczącym w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
 • Zarządzenie Rektora Nr 39/18 z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Zarządzania
 • Zarządzenie Rektora Nr 38/18 z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Instytucie Nauk o Zdrowiu
 • Zarządzenie Rektora Nr 37/18 z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Mechaniki i Budowy Maszyn
 • Zarządzenie Rektora Nr 36/18 z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Informatyki
 • Zarządzenie Rektora Nr 35/18 z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Finansów i rachunkowości
 • Zarządzenie Rektora Nr 34/18 z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Filologii Angielskiej
 • Zarządzenie Rektora Nr 33/18 z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Administracji
 • Zarządzenie Rektora Nr 32/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru przez uczelnię za granicę w ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 31/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 30/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 29/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 28/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wzorów podań o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 27/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu postępowania kandydata ubiegającego się o przyjęcie  na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 26/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019 oraz powołania Biura rekrutacyjnego
 • Zarządzenie Rektora Nr 25/18 z dnia 09 kwietnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 24/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych przez Przedszkole Akademickie
 • Zarządzenie Rektora Nr 23/18 z dnia 27 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za pranie odzieży i środków utrzymania higieny osobistej pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 22/18 z dnia 19 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr  18/18 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów dla projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
 • Zarządzenie Rektora Nr 21/18 z dnia 06 marca 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Pedagogiki
 • Zarządzenie Rektora Nr 20/18 z dnia 06 marca 2018 roku zmieniające Regulamin praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 19/18 z dnia 06 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 18/18 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów dla projektu ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
 • Zarządzenie Rektora Nr 17/18 z dnia 13 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu przeprowadzania anonimowej ankiety dla studentów/słuchaczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 16/18 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 15/18 z dnia 13 lutego 2018 roku zarządzenie zmieniające w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 14/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacja w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”
 • Zarządzenie Rektora Nr 13/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2018 roku zadań „Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2016-2020”
 • Zarządzenie Rektora Nr 12/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wzorów dokumentów i trybu  ich składania w zakresie stosowania zwiększonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 11/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 10/18 z dnia 16 stycznia 2018 roku
 • Zarządzenie Rektora Nr 9/18 z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji praktykantów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 8/18 z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 7/18 z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 6/18 z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku uczestniczącym w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych  w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
 • Zarządzenie Rektora Nr 5/18 z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
 • Zarządzenie Rektora Nr 4/18 z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania projektem „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 3/18 z dnia 16 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania na rok akademicki 2017/2018 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 • Zarządzenie Rektora Nr 2/18 z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”
 • Zarządzenie Rektora Nr 1/18 z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania projektem „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”