Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2018

Uchwała z posiedzenia Senatu 18 grudnia 2018 roku

 • Uchwała Nr 90/18 w sprawie inicjatywy utworzenia jednolitych studiów magisterskich - kierunek Prawo
 • Uchwała Nr 89/18 w sprawie inicjatywy utworzenia jednolitych studiów magisterskich - kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Uchwała Nr 88/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Johannes Gutenberg University Mainz
 • Uchwała Nr 87/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Manisa Celal Bayar University
 • Uchwała Nr 86/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Hasan Kalyoncu University
 • Uchwała Nr 85/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Istanbul Sabahattin Zaim University
 • Uchwała Nr 84/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Bitlis Eren University
 • Uchwała Nr 83/18 w sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała Nr 82/18 w sprawie dostosowania Statutu Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku do ustawy Prawo oświatowe
 • Uchwała Nr 81/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Polubić przedmioty ścisłe - akademickie spotkania z nauką”
 • Uchwała Nr 80/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Od Juniora do Seniora”
 • Uchwała Nr 79/18 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia
 • i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020”
 • Uchwała Nr 78/18 w sprawie zasad  przyjęć na pierwszy rok studiów laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku  w roku akademickim: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

 

Uchwała z posiedzenia Senatu 20 listopada 2018 roku

 • Uchwała Nr 77/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Lviv Polytechnic National University
 • Uchwała Nr 76/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika oraz wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 75/18 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie: Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualna – oligofrenopedagogika
 • Uchwała Nr 74/18 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planu studiów podyplomowych w zakresie: Kadry i płace w praktyce oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 73/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia efektów kształcenia, zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Administracja publiczna oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017
 • Uchwała Nr 72/18 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planu studiów podyplomowych w zakresie: Podstawy rachunkowości z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 71/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu nagród i wyróżnień Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Uchwała Nr 70/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku dla nauczycieli akademickich
 • Uchwała Nr 69/18 w sprawie określenia wytycznych do tworzenia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 68/18 zmieniająca plan rzeczowo-finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2018

 

Uchwała z posiedzenia Senatu 9 października 2018 roku

 • Uchwała Nr 67/18 w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 25 września 2018 roku

 • Uchwała Nr 66/18 w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku zawieranych w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała Nr 65/18 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 64/18 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Redaktora naczelnego Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 63/18 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 • Uchwała Nr 62/18 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planu interdyscyplinarnych studiów podyplomowych w zakresie: Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 61/18 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie interdyscyplinarnych studiów podyplomowych w zakresie: Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Mechanika
 • Uchwała Nr 60/18 i budowa maszyn na studiach pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Automatyka i robotyka oraz Inżynieria maszyn  dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2018/2019 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechanika
 • Uchwała Nr 59/18 i budowa maszyn dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 58/18 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, dla studentów którzy rozpoczną cykl kształcenia od roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała Nr 57/18 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, dla studentów którzy rozpoczną cykl kształcenia od roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała Nr 56/18 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Pielęgniarstwo - studia niestacjonarne pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 55/18 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Pielęgniarstwo - studia stacjonarne pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 26 czerwca 2018 roku

 • Uchwała Nr 54/18 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 53/18 w sprawie przypisania punktów ECTS dla trzymiesięcznej praktyki pilotażowej realizowanej w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  we Włocławku
 • Uchwała Nr 52/18 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planu studiów podyplomowych w zakresie: Diagnoza i terapia integracji sensorycznej oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 51/18 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn na studiach pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Automatyka i robotyka oraz Inżynieria maszyn  dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 50/18 w sprawie zmiany nazwy  specjalności na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 49/18 w sprawie utworzenia specjalności Automatyka i robotyka na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 48/18 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 47/18 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 46/18 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2018

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 29 maja 2018 roku

 • Uchwała Nr 45/18 w sprawie ustalenia  liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała Nr 44/18 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020”
 • Uchwała Nr 43/18 w sprawie zatwierdzenia charakterystyki studiów oraz planu studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie w sektorze publicznym dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 42/18 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Uchwała Nr 41/18 w sprawie zatwierdzenia charakterystyki kierunku oraz planu studiów podyplomowych w zakresie: Rachunkowość i controlling dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 40/18 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: Rachunkowość i controlling
 • Uchwała Nr 39/18 w sprawie zatwierdzenia charakterystyki kierunku orz planu studiów podyplomowych w zakresie: Podstawy rachunkowości z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 38/18 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: Podstawy rachunkowości z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Uchwała Nr 37/18 w sprawie zatwierdzenia charakterystyki kierunku oraz planu studiów podyplomowych w zakresie: Kadry i płace w praktyce dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 36/18 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: Kadry i płace w praktyce
 • Uchwała Nr 35/18 w sprawie utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Uchwała Nr 34/18 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach stacjonarnych drugiego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, dla studentów którzy rozpoczną cykl kształcenia od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 33/18 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, dla studentów którzy rozpoczną cykl kształcenia od roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała Nr 32/18 w sprawie zatwierdzenia fakultatywnego modułu przedmiotów w języku angielskim dla programu kształcenia na kierunku pedagogika dla studentów podejmujących studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w ramach programu ERASMUS+
 • Uchwała Nr 31/18 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pedagogika na studiach pierwszego stopnia  oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 30/18 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalizacjach: Tłumaczeniowej,  Nauczycielskiej, Język angielski w turystyce i biznesie, Język angielski z językiem rosyjskim na studiach pierwszego stopnia, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 29/18 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Nowe media i e-biznes  na studiach pierwszego stopnia  oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Media i komunikacja społeczna, E-biznes, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 28/18 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego stopnia  oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Rachunkowość  i Finanse, bankowość, ubezpieczenia dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 27/18 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Administracja na studiach pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Administracja bezpieczeństwa narodowego, Administracja samorządowo-skarbowa dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 26/18 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia  oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Grafika komputerowa i aplikacje internetowe, Sieci komputerowe i telekomunikacja, Systemy informatyczne i bazy danych dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 25/18 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku informatyka dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 24/18 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Inżynieria zarządzania na studiach pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie, Inżynieria logistyki dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 23/18 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Zarządzanie na studiach pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Projektowanie i rozwój przedsiębiorstwa, HR w biznesie, Zarządzanie sprzedażą, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 22/18 w sprawie zmiany nazwy  specjalności na kierunku Zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2018/2019
 • Uchwała Nr 21/18 w sprawie utworzenia specjalności Zarządzanie sprzedażą na kierunku Zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2018/2019

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 24 kwietnia 2018 roku

 • Uchwała Nr 20/18 w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów za granicę studentów i pracowników PWSZ we Włocławku w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019;
 • Uchwała Nr 19/18 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2018/2019;
 • Uchwała Nr 18/18 w sprawie dostosowania nazwy specjalności w efektach kształcenia na kierunku Administracja;
 • Uchwała Nr 17/18 w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku Administracja;
 • Uchwała Nr 16/18 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”;
 • Uchwała Nr 15/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2017;

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 20 marca 2018 roku

 • Uchwała Nr 14/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019”
 • Uchwała Nr 13/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Utena University of Applied Sciences
 • Uchwała Nr 12/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Medical College
 • Uchwała Nr 11/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Medical University in Sofia
 • Uchwała Nr 10/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z ISLA Santarem
 • Uchwała Nr 9/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Trakya University
 • Uchwała Nr 8/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Ondokuz Mayis University
 • Uchwała Nr 7/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Dumlupinar University
 • Uchwała Nr 6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Alexander College
 • Uchwała Nr 5/18 w sprawie zatwierdzenia programów zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami w ramach projektu „Praktycznie najlepsi”
 • Uchwała Nr 4/18 w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków dotyczących realizacji projektu pozakonkursowego „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 30 stycznia 2018 roku

 • Uchwała Nr 3/18 w sprawie ustalenia honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów w wynagrodzeniu pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 2/18 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 1/18 w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej   we Włocławku na rok 2018