Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017.11.28 - Przetarg nieograniczony: Przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30 we Włocławku - znak: G.202-6/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30 we Włocławku -  znak: G.202-6/17

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” w ramach Poddziałania 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, priorytet: 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/53bed3f5-1434-47c7-aa85-c0bc2c4c566b

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty​​​​​​​.pdf (90,73KB)

 

Postępowanie  zostało opublikowane na stronie Grupy Doradczej Sienna pod adresem:

http://grupasienna.pl/prowadzone-postepowania

 

Link do ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f03fef6c-1c99-4091-ab82-c74f24f5b57c