Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kanclerza 2011

Zarządzenie nr 13/11 z dnia 16.12.2011 r. w sprawie powołania  Komisji do  przeprowadzenia  likwidacji  pieczęci  i  pieczątek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 12/11 z dnia 13.12.2011 r. w sprawie w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 11/11 z dnia 05.12.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania samochodami służbowymi stanowiącymi własność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 10/11 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury druków ścisłego zarachowania, będących w użytkowaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na dzień 21 grudnia 2011 roku, oraz powołania składu komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 9/11 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenie końcowego odbioru robót budowlanych

Zarządzenie nr 8/11 z dnia 18.10.2011 r. w sprawie ustalenia Planu ochrony fizycznej obiektów i terenu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 7/11 z dnia 04.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót budowlanych

Zarządzenie nr 6/11 z dnia 23.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót budowlanych

Zarządzenie nr 5/11 z dnia 06.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przygotowania obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku do roku akademickiego 2011/2012

Zarządzenie nr 4/11 z dnia 09.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót budowlanych

Zarządzenie nr 3/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji w celu likwidacji składników majątku ruchomego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 2/11 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury sprzętu informatycznego i wartości niematerialno-prawnych oraz powołania składu komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 1/11 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury sprzętu i urządzeń zakupionych na potrzeby projektu „JĘZYKI JUŻ nieOBCE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku od 01 marca 2010 r. oraz powołania składu komisji inwentaryzacyjnej