Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2017

 • Zarządzenie Rektora Nr 84/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zlecania prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 83/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. realizacji  Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 
 • Zarządzenie Rektora Nr 82/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku zmieniające załącznik do zarządzenia nr 79/17 Rektora  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 5.12.2017 r. w sprawie podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018
 • Zarządzenie Rektora Nr 81/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie rodzajów kosztów na działania związane ze wsparciem wymiany studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi pokrywanych z grantu Erasmus+ przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w roku akademickim 2017/2018 oraz pokrywanych ze środków własnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na działania Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018
 • Zarządzenie Rektora Nr 80/17 z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w 2018 roku
 • Zarządzenie Rektora Nr 79/17 z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018
 • Zarządzenie Rektora Nr 78/17 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu Posiedzeń Korespondencyjnych Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 77/17 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie Systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 76/17 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie sprzedaży wydawnictw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 75/17 z dnia 13 listopada 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 74/17 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 73/17 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 72/17 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zasad wyłaniania grup najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w danym roku akademickim 
 • Zarządzenie Rektora Nr 71/17 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie powołania koordynatora ECTS na kierunku Mechanika i budowa maszyn
 • Zarządzenie Rektora Nr 70/17 z dnia 13 listopada 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w 2017 roku
 • Zarządzenie Rektora Nr 69/17 z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie powołania na rok akademicki 2017/2018 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 • Zarządzenie Rektora Nr 68/17 z dnia 03 października 2017 roku uchylające zarządzenie w sprawie kwalifikowania wydatków i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 67/17 z dnia 02 października 2017 roku określające tryb postępowania w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego
 • Zarządzenie Rektora Nr 66/17 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uruchomienie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych przy Instytucie Nauk o Zdrowiu
 • Zarządzenie Rektora Nr 65/17 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych oraz trybu ich rozliczania
 • Zarządzenie Rektora Nr 64/17 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw rozwoju uczelni
 • Zarządzenie Rektora Nr 63/17 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego
 • Zarządzenie Rektora Nr 62/17 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 59/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Zarządzania
 • Zarządzenie Rektora Nr 58/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku;
 • Zarządzenie Rektora Nr 57/17 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku;
 • Zarządzenie Rektora Nr 56/17 z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2017/2018 oraz powołania Biura rekrutacyjnego
 • Zarządzenie Rektora Nr 55/17 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Rektora Nr 54/17 z dnia 04 lipca 2017 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 53/17 z dnia 04 lipca 2017 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 52/17 z dnia 04 lipca 2017 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 51/17 z dnia 04 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia Zakładu Finansów i Rachunkowości
 • Zarządzenie Rektora Nr 50/17 z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu  przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 49/17 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018
 • Zarządzenie Rektora Nr 48/17 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2017/2018
 • Zarządzenie Rektora Nr 47/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny dorobku zawodowego i określenia trybu jej pracy
 • Zarządzenie Rektora Nr 45/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie organizacji "Kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych Wywiad i badanie fizykalne" z dotacji
 • Zarządzenie Rektora Nr 44/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie organizacji "Kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych" z dotacji
 • Zarządzenie Rektora Nr 43/17 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Filologii Angielskiej
 • Zarządzenie Rektora Nr 42/17 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu o powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Zarządzania
 • Zarządzenie Rektora Nr 41/17 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac związanych z opracowaniem tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności  na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018
 • Zarządzenie Rektora Nr 40/17 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia  dnia 26 maja 2017 r. dniem rektorskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 39/17 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wysokości wnoszenia opłat za wydane dokumenty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 38/17 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. Systemu HACCP w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 37/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie  powołania Zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku"
 • Zarządzenie Rektora Nr 36/17 z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru przez uczelnię za granicę w ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2017/2018
 • Zarządzenie Rektora Nr 35/17 z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018
 • Zarządzenie Rektora Nr 34/17 z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie powołania uczelnianej komicji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2017/2018
 • Zarządzenie Rektora Nr 33/17 z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2017/2018
 • Zarządzenie Rektora Nr 32/17 z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2016/2017
 • Zarządzenie Rektora Nr 31/17 z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie określenia warunków i trybu postępowania kandydata ubiegającego się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2017/2018
 • Zarządzenie Rektora Nr 30/17 z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Administracji
 • Zarządzenie Rektora Nr 29/17 z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Zarządzania
 • Zarządzenie Rektora Nr 28/17 z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn
 • Zarządzenie Rektora Nr 27/17 z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Informatyki
 • Zarządzenie Rektora Nr 26/17 z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 25/17 z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 
 • Zarządzenie Rektora Nr 24/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 23/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich z Zakładzie Pedagogiki
 • Zarządzenie Rektora Nr 22/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2017/2018 oraz powołania Biura rekrutacyjnego
 • Zarządzenie Rektora Nr 21/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany przedstawiciela studentów w składzie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 20/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 19/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 18/17 z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych do spraw zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 17/17 z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmieniające w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
 • Zarządzenie Rektora Nr 16/17 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo - wychowawczych przez Przedszkole Akademickie
 • Zarządzenie Rektora Nr 15/17 z dnia 27 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i sposobu realizacji zadań w zakresie danych osobowych
 • Zarządzenie Rektora Nr 14/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zasad podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017
 • Zarządzenie Rektora Nr 13/17 z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie zmiany składu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 12/17 z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Praktycznie najlepsi"
 • Zarządzenie Rektora Nr 11/17 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania projektem „Praktycznie najlepsi”
 • Zarządzenie Rektora Nr 10/17 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu projektowego do zarządzania projektem „Praktycznie najlepsi”
 • Zarządzenie Rektora Nr 9/17 z dnia 22 lutego 2017 roku sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 8/17 z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2017/2018
 • Zarządzenie Rektora Nr 7/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie powołania przedstawiciela studentów w skład Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 6/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji z zakresu kształcenia organizowanego przez Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
 • Zarządzenie Rektora Nr 5/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego czasopisma uczelnianego
 • Zarządzenie Rektora Nr 4/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu konkursu „Koncepcja modernizacji elewacji budynków i strefy wejściowej oraz zagospodarowania terenu kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”
 • Zarządzenie Rektora Nr 3/17 z dnia 17 stycznia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 2/17 z dnia 10 stycznia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 1/17 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zlecania prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku