Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2017

Uchwały z posiedzenia Senatu 19 grudnia 2017 roku

 • Uchwała Nr 107/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie oraz na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”
 • Uchwała Nr 106/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów 
 • Uchwała Nr 105/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów
 • Uchwała Nr 104/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich 
 • Uchwała Nr 103/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania odwoławczej komisji oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich
 • Uchwała Nr 102/17 w sprawie stwierdzenia dostosowania profili programów kształcenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 101/17 zmieniająca plan rzeczowo-finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2017 

​​​​​​​

Uchwały z posiedzenia Senatu 14 listopada 2017 roku

 • Uchwała Nr 100/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu nagród i wyróżnień Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Uchwała Nr 99/17 zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku dla nauczycieli akademickich
 • Uchwała Nr 98/17 w sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku w roku akademickim 2016/2017
 • Uchwała Nr 97/17 w sprawie określenia efektów kształcenia zatwierdzenia programu studiów, w tym planu studiów podyplomowych w zakresie: Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 96/17 w sprawie przekształcenia Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 95/17 w sprawie przystąpienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku do Stowarzyszenia promującego edukację i rozwój „Perspektywa”
 • Uchwała Nr 94/17 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2017 i 2018

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 26 września 2017 roku

 • Uchwała Nr 93/17 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
 • Uchwała Nr 92/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 91/17 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Doradztwo i poradnictwo zawodowe oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 90/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • Uchwała Nr 89/17 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym planu studiów podyplomowych w zakresie: Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 88/17 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Rozwój kompetencji cyfrowych - podstawy programowania dla nauczycieli oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 87/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Rozwój kompetencji cyfrowych - podstawy programowania dla nauczycieli
 • Uchwała Nr 86/17 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 85/17 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Terapia integracji sensorycznej oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 84/17 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Nauczanie przedsiębiorczości i ekonomii oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 83/17 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Nauczanie matematyki i fizyki oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 82/17 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 81/17 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Edukacji i rewalidacja osób
 • z niepełnosprawnością intelektualna - oligofrenopedagogika oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 80/17 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 79/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Zarządzanie na studiach pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Projektowanie i rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie kadrami dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 78/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Inżynieria zarządzania na studiach pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie, Inżynieria logistyki dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 77/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego stopnia  oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Rachunkowość  i Finanse, bankowość, ubezpieczenia dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 76/17 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn na studiach pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Obrabiarki i technologia maszyn, Inżynieria produkcji, Napęd i sterowanie maszyn dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 75/17 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 74/17 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 73/17 w sprawie przyjęcia wzorcowego opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów Pielęgniarstwo  określonych w standardach kształcenia dla kierunku studiów Pielęgniarstwo  - studia niestacjonarne
 • Uchwała Nr 72/17 w sprawie przyjęcia wzorcowego opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów Pielęgniarstwo  określonych w standardach kształcenia dla kierunku studiów Pielęgniarstwo – studia stacjonarne
 • Uchwała Nr 71/17 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 70/17 w sprawie  zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
 • Uchwała Nr 69/17 w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 27 czerwca 2017 roku

 • Uchwała Nr 68/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkolenia specjalistycznego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Uchwała Nr 67/17 w sprawie dostosowania Statutu Szkoły Podstawowej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku do ustawy Prawo oświatowe
 • Uchwała Nr 66/17 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 65/17 w sprawie ustalenia wzoru i zasad przyznawania medalu okolicznościowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 64/17 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 63/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
 • Uchwała Nr 62/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Terapia integracji sensorycznej
 • Uchwała Nr 61/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Rozwój kompetencji cyfrowych pracowników oświaty
 • Uchwała Nr 60/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Nauczanie przedsiębiorczości i ekonomii
 • Uchwała Nr 59/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji
 • Uchwała Nr 58/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Nauczanie matematyki i fizyki
 • Uchwała Nr 57/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji
 • Uchwała Nr 56/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
 • Uchwała Nr 55/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
 • Uchwała Nr 54/17 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego stopnia  oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Rachunkowość  i Finanse, bankowość, ubezpieczenia dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 53/17 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość  dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 52/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 30 maja 2017 roku

 • Uchwała Nr 51/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Nevsehir Haci Bektas Veli University
 • Uchwała Nr 50/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Igdir University
 • Uchwała Nr 49/17 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019”
 • Uchwała Nr 48/17 w sprawie ustalenia  liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała Nr 47/17 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Rachunkowość i finanse z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 46/17 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Tłumaczenia specjalistyczne oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 45/17 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pedagogika na studiach pierwszego stopnia  oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 44/17 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pedagogika dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 43/17 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Nowe media i e-biznes  na studiach pierwszego stopnia  oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Media i komunikacja społeczna, E-biznes, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 42/17 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku nowe media i e-biznes dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 41/17 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalizacjach: Tłumaczeniowej,  Nauczycielskiej, Język angielski w turystyce i biznesie, Język angielski z językiem rosyjskim na studiach pierwszego stopnia, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 40/17 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku filologia, specjalność filologia angielska dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 39/17 w sprawie uruchomienia specjalności Rachunkowość oraz specjalności  Finanse, bankowość, ubezpieczenia na kierunku Finanse i rachunkowość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 38/17 w sprawie likwidacji specjalności Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw oraz specjalności Rachunkowość i finanse sektora publicznego na kierunku Finanse i rachunkowość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 37/17 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn na studiach pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Obrabiarki i technologia maszyn, Inżynieria produkcji, Napęd i sterowanie maszyn dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 36/17 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku mechanika i budowa maszyn dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 35/17 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Inżynieria zarządzania na studiach pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie, Inżynieria logistyki dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 34/17 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria zarządzania  dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 33/17 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia  oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Grafika komputerowa i aplikacje internetowe, Sieci komputerowe i telekomunikacja, Systemy informatyczne i bazy danych dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 32/17 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku informatyka dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 31/17 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Administracja na studiach pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Bezpieczeństwo narodowe, Administracja samorządowo-skarbowa dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 30/17 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku administracja dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017
 • Uchwała Nr 29/17 w sprawie uruchomienia specjalności Bezpieczeństwo narodowe na kierunku Administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 28/17 w sprawie likwidacji specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego na kierunku Administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 27/17 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Zarządzanie na studiach pierwszego stopnia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Projektowanie i rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie kadrami dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 26/17 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie  dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 25/17 w sprawie uruchomienia specjalności Projektowanie i rozwój przedsiębiorstwa na kierunku Zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 24/17 w sprawie likwidacji specjalności Skuteczne zarządzanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwem na kierunku Zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 23/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim
 • Uchwała Nr 22/17 w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2017

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 25 kwietnia 2017 roku

 • Uchwała Nr 21/17 w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów za granicę studentów i pracowników PWSZ  we Włocławku w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała Nr 20/17 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2017/2018.
 • Uchwała Nr 19/17 w sprawie Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 18/17 w sprawie „Systemu gromadzenia informacji o losach zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”
 • Uchwała Nr 17/17 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2017
 • Uchwała Nr 16/17 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników
 • Uchwała Nr 15/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2016

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 13 marca 2017 roku

 • Uchwała Nr 11/17 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 • Uchwała Nr 12/17 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 28 marca 2017 roku

 • Uchwała Nr 13/17 w sprawie wprowadzenia zmian do wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2017.
 • Uchwała Nr 14/17 w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 31 stycznia 2017 roku

 • Uchwała Nr 10/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Canakkale Onsekiz Mart University
 • Uchwała Nr 9/17 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Uchwała Nr 8/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych pn. "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa"
 • Uchwała Nr 7/17  w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 6/17 w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku Pielęgniarstwo
 • Uchwała Nr 5/17 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2017/2018 na kierunku Pielęgniarstwo
 • Uchwała Nr 4/17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
 • Uchwała Nr 3/17 w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2017 roku
 • Uchwała Nr 2/17 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości pod Kampus Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 1/17 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje inwestycji w zakresie zakupu środków trwałych do Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku