Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2008

Zarządzenie Nr 109-08 z dnia 17.12.2008 r. w sprawie określenia zasad sporządzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 108-08 z dnia 08.12.2008 r.w sprawie powołania stałej Komisji ds. Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia w PWSZ we Włocławku, ustalenia regulaminu jej pracy oraz określenia wzoru ankiety

Zarządzenie Nr 107-08 z dnia 08.12.2008 r. w sprawie podróży służbowych pracowników i studentów PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 106-08 z dnia 08.12.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 105-08 z dnia 08.12.2008 r. w sprawie ustalenia zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich

Zarządzenie Nr 104-08 z dnia 08.12.2008 r. w sprawie trybu przeprowadzania anonimowej ankiety dla studentów PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 103-08 z dnia 02.12.2008 r.w sprawie wprowadzenia _Instrukcji kasowej_ w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 102-08 z dnia 02.12.2008 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora

Zarządzenie Nr 101-08 z dnia 02.12.2008 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w PWSZ we Włocławku w 2009 roku

Zarządzenie Nr 100-08 z dnia 02.12.2008 r.w sprawie wprowadzenia nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w wykazie akt stanowiącym załącznik do Instrukcji kancelaryjnej PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 99-08 z dnia 02.12.2008r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim. 2008/2009

Zarządzenie Nr 98-08 z dnia 02.12.2008 r.w sprawie Regulaminu Programu _Absolwent_ PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 97-08 z dnia 25.11.2008 r. zmieniające zarządzenie Rektora PWSZ we Włocławku w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 96-08 z dnia 25.11.2008 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i wzorów formularzy dotyczących studiów podyplomowych

Zarządzenie Nr 95-08 z dnia 25.11.2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2008/2009

Zarządzenie Nr 94-08 z dnia 25.11.2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w sprawie zasad opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania  

Zarządzenie Nr 93-08 z dnia 25.11.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pokoi gościnnych w budynku PWSZ we Włocławku przy ul. Mechaników 3

Zarządzenie Nr 92-08 z dnia 24.11.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 91-08 z dnia 24.11.2008 r. w sprawie powołania na rok akademicki 2008-2009 komisji ds. dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 90-08 z dnia 17.11.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 89-08 z dnia 17.11.2008 r. w sprawie powołania przedstawicieli studentów w skład Senatu PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 88-08 z dnia 13.11.2008 r. w sprawie ustanowienia 24 grudnia 2008 r. dniem wolnym od pracy oraz zmiany zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w 2008r

Zarządzenie Nr 87-08 z dnia 04.11.2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/08 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w sprawie wysokości opłat za wydane dokumenty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku  w roku akademickim 2008/2009

Zarządzenie Nr 86-08 z dnia 28.10.2008 r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za kurs języka hiszpańskiego

Zarządzenie Nr 85-08 z dnia 24.10.2008 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 84-08 z dnia 21.10.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 83-08 z dnia 21.10.2008 r. w sprawie ustanowienia 24 grudnia 2008 r. dniem wolnym od pracy oraz zmiany zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 82-08 z dnia 14.10.2008 r. w sprawie ustalenia wzoru karty obiegowej dla studentów PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 81-08 z dnia 14.10.2008 r. w sprawie określenia zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania i likwidacji pieczęci i pieczątek w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 80-08 z dnia 14 października 2008 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Stosunków Międzynarodowych

Zarządzenie Nr 79-08 z dnia 14.10.2008 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Kierownika Zakładu Stosunków Międzynarodowych

Zarządzenie Nr 78-08 z dnia 7.10.2008 r. w sprawie powołania na rok akademicki 2008/2009 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej  

Zarządzenie Nr 77-08 z dnia 30.09.2008 r. w sprawie zmiany wzoru karty obiegowej dla pracowników

Zarządzenie Nr 76-08 z dnia 30.09.2008 r.zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2008-2009 w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 75-08 z dnia 30.09.2008 r. w sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w  roku  akademickim 2008/2009

Zarządzenie Nr 74-08 z dnia 24.09.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 73-08 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 72-08 z dnia 24.09.2008 r.w sprawie zmiany wzoru umowy dotyczącej warunków odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 71-08 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie Regulaminu Mieszkańca Domu Studenta PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 70-08 z dnia 24.09.2008 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 69-08 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe w roku akademickim 2008/2009

Zarządzenie Nr 68-08 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej

Zarządzenie Nr 67-08 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej

Zarządzenie Nr 66-08 z dnia 24.09.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Humanistycznego

Zarządzenie Nr 65-08 z dnia 22.09.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Neofilologii

Zarządzenie Nr 64-08 z dnia 22.09.2008 r. uchylające Zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Humanistycznego PWSZ we Włocławku i powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego

Zarządzenie Nr 63-08 z dnia 22.09.2008 r. uchylające Zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Neofilologii PWSZ we Włocławku i powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Neofilologii

Zarządzenie Nr 62-08 z dnia 15.09.2008 r. w sprawie ustalenia zasad dokumentowania przydziału zajęć dydaktycznych i rozliczeń wykonanych zajęć dydak\tycznych

Zarządzenie Nr 61-08 z dnia 15.09.2008 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o zniżkę pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w sprawie określenia terminu składania wniosków o zniżkę pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich  

Zarządzenie Nr 60-08 z dnia 15.09.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kierownika Zakładu Filologii Germańskiej

Zarządzenie Nr 59-08 z dnia 15.09.2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Filologii Germańskiej w Zakład Filologii Germańskiej i Rosyjskiej

Zarządzenie Nr 58-08 z dnia 15.09.2008 r.w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Humanistycznego

Zarządzenie Nr 57-08 z dnia 04.09.2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu zawierania umów cywilnoprawnych na realizację zajęć dydaktycznych, wysokości stawek i terminów rozliczania tych umów

Zarządzenie Nr 56-08 z dnia 04.09.2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2008/2009

Zarządzenie Nr 55-08 z dnia 04.09.2008 r.w sprawie powołania Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zarządzenie Nr 54-08 z dnia 04.09.2008 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Dyrektora Instytutu Humanistycznego

Zarządzenie Nr 53-08 z dnia 28.08.2008 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Zarządzania

Zarządzenie Nr 52-08 z dnia 26.08.2008 r.w sprawie przyjęcia rezygnacji Kierownika Zakładu Zarządzania

Zarządzenie Nr 51-08 z dnia 22.08.2008 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie powołania pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie Nr 50-08 z dnia 22.08.2008 r. w sprawie określenia terminów postępowania kwalifikacyjnego uzupełniającego na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok akademicki 2008/2009

Zarządzenie Nr 49-08 z dnia 22.08.2008 r. w sprawie zasad podziału grantu LLP Erasmus przyznanego przez Agencję Narodową na działanie zdecentralizowane - wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich. w roku akademickim 2008/2009  

Zarządzenie Nr 48-08 z dnia 22.07.2008 r. w sprawie powołania zespołu operacyjnego ds. opracowywania dokumentacji i wniosków o środki z UE w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 47-08 z dnia 15.07.2008 r  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad postępowania w sprawach o zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  we Włocławku

Zarządzenie Nr 46-08 z dnia 08.07.2008 r. wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej warunków odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 45-08 z dnia 08.07.2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 44-08 z dnia 24.06.2008 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2008-2009

Zarządzenie Nr 43-08 z dnia 24.06.2008 r w sprawie wysokości wnoszenia opłat za wydane dokumenty w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2008-2009

Zarządzenie Nr 42-08 z dnia 24.06.2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2008-2009

Zarządzenie Nr 41-08 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 40-08 z dnia 10.06.2008 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum w Bibliotece PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 39-08 z dnia 10.06.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości kaucji zabezpieczającej w Domu Studenta PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2008-2009

Zarządzenie Nr 38-08 z dnia 10.06.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2008-2009

Zarządzenie Nr 37-08 z dnia 10.06.2008 r. w sprawie powołania Biura Rekrutacyjnego do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2008-2009

Zarządzenie Nr 36-08 z dnia 10.06.2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2008-2009

Zarządzenie Nr 35-08 z dnia 10.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2008-2009

Zarządzenie Nr 34-08 z dnia 10.06.2008 r. w sprawie elektronicznej rejestracji kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2008-2009 w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 33-08 z dnia 03.06.2008 r. w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2008-2009 w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 32-08 z dnia 03.06.2008 r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania i przekazywania dokumentów w celu terminowego opracowania tygodniowych planów zajęć dydaktycznych na poszczególne kierunki /specjalności w roku akademickim 2008/2009

Zarządzenie Nr 31-08 z dnia 28.05.2008 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2008-2009

Zarządzenie Nr 30-08 z dnia 27.05.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2008-2009

Zarządzenie Nr 29-08 z dnia 27.05.2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. zasad rekrutacji pracowników na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe w roku akad. 2008-2009 w ramach LLP Erasmus

Zarządzenie Nr 28-08 z dnia 27.05.2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. zasad rekrutacji nauczycieli akad. na wyjazdy za granicę w roku akademickim 2008-2009 w ramach LLP Erasmus

Zarządzenia Nr 27-08 z dnia 27.05.2008 r. w sprawie powołania Komisji ds zasad rekrutacji studentów na studia za granicą w roku akademickim 2008/2009 w ramach LLP Erasmus

Zarządzenie Nr 26-08 z dnia 14.05.2008 r. w sprawie ustanowienia w dniach 21 i 24 maja 2008 roku godzin rektorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku oraz zmiany zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2007/2008 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 25-08 z dnia 14.05.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Egzaminu Dyplomowego w PWSZ we Włocławku

 Zarządzenie Nr 24-08 z dnia 06.05.2008 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 23-08 z dnia 29.04.2008 r. w sprawie powołania dr Anety Szóstek na Pełnomocnika Rektora ds. nowych kierunków kształcenia w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 22-08 z dnia 29.04.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 21-08 z dnia 29.04.2008 r. w sprawie przeprowadzenia problemowej kontroli wewnętrznej w PWSZ we Włocławku w zakresie sposobu wykorzystywania sprzętu komputerowego

Zarządzenie Nr 20-08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku oraz zmiany zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  we Włocławku w 2008 roku  

Zarządzenie Nr 19-08 z dnia 08.04.2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości oraz sprawowania nadzoru i kontroli  

Zarządzenie Nr 18-08 z dnia 08.04.2008 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 17-08 z dnia 01.04.2008 r. w sprawie pobierania opłat w Bibliotece PWSZ we Włocławku  

Zarządzenie Nr 16-08 z dnia 26.03.2008 r. w sprawie powołania komisji ds. rozwoju kierunków kształcenia w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 15-08 z dnia 18.03.2008 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 14-08 z dnia 18.03.2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za pranie odzieży i środków utrzymania higieny osobistej pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 13-08 z dnia 11.03.2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 tys euro w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 12-08 z dnia 05.03.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za wystawienie legitymacji służbowej

Zarządzenie Nr 11-08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 40/07 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 10 lipca 2007 roku dotyczącego wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2007/2008

Zarządzenie Nr 10-08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie prowadzenia w PWSZ we Włocławku podmiotowej strony BIP

Zarządzenie Nr 09-08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie określenia zasad zamawiania, przechowywania i likwidacji pieczęci i pieczątek w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Nr 08-08 z dnia 14.02.2008 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Biura Karier Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 07-08 z dnia 28.01.2008 w sprawie wygaśnięcia obowiązywania zarządzenia w sprawie  powołania Pana inż. Pawła Wiśniewskiego na stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 06-08 z dnia 28.01.2008 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 05-08 z dnia 28.01.2008 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania w sprawach o zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 Zarządzenie Nr 04-08 z dnia 22.01.2008 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 03-08 z dnia 22.01.2008 roku w sprawie zasad podziału grantu LLP Erasmus przyznawanego przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane wyjazdy pracowników na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe w roku akademickim 2007/2008

Zarządzenie Nr 02-08 z dnia 22.01.2008 roku w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich

Zarządzenie Nr 1-08 z dnia 08.01.2008 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów