Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2011

Zarządzenie nr 129/11 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w 2012 roku

Zarządzenie nr 128/11 z dnia 20.12.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 127/11 z dnia 20.12.2011 r. zmieniające  zarządzenie w sprawie kwalifikowania wydatków i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku
 

Zarządzenie nr 126/11 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie procedur planowania i rozliczania kosztów organizacji konferencji i szkoleń oraz narad, wykładów, zawodów sportowych, konkursów, imprez i uroczystości organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku

Zarządzenie nr 125/11 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 124/11 z dnia 06.12.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Kapituły Medalu "Zasłużony dla Uczelni"

Zarządzenie nr 123/11 z dnia 29.11.2011 r. w sprawie w sprawie powołania na rok akademicki 2011/2012 komisji ds. dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 122/11 z dnia 29.11.2011 r. w sprawie powołania i określenia kompetencji Administratora uczelnianej platformy e-learningowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 

Zarządzenie nr 121/11 z dnia 22.11.2011 r. w sprawie wydawania czasopisma uczelnianego oraz powołania Kolegium Redakcyjnego

Zarządzenie nr 120/11 z dnia 22.11.2011 r. w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego obchodów Jubileuszu 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 119/11 z dnia 22.11.2011 r. w sprawie przyznawania nagród Rektora za najlepsze prace dyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 118/11 z dnia 22.11.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 117/11 z dnia 15.11.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz terminu ich wypłat dla nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 116/11 z dnia 15.11.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad dokumentowania przydziału zajęć dydaktycznych i rozliczeń wykonanych zajęć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 115/11 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 114/11 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie powołania przedstawicieli studentów
w skład Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 113/11 z dnia 07.11.2011 r. w sprawie powołania na rok akademicki 2011/2012 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym Komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Zarządzenie nr 112/11 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu staży studenckich organizowanych w ramach projektu „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”

Zarządzenie nr 111/11 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 110/11 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie stawki wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli, sprawujących nadzór i opiekę nad studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w czasie studenckiej praktyki zawodowej

Zarządzenie nr 109/11 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 108/11 z dnia 17.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 107/11 z dnia 06.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 106/11 z dnia 06.10.2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 105/11 z dnia 06.10.2011 r. w sprawie odwołania Pani dr Katarzyny Krzemińskiej ze stanowiska Dyrektora Instytutu Humanistycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 104/11 z dnia 06.10.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 103/11 z dnia 03.10.2011 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 102/11 z dnia 03.10.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 101/11 z dnia 22.09.2011 r. w sprawie ustalenia wzorów umów o warunkach odpłatności oraz wzorów formularzy dotyczących kursów dokształcających prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 100/11 z dnia 22.09.2011 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i wzorów formularzy dotyczących studiów podyplomowych prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku

Zarządzenie nr 99/11 z dnia 22.09.2011 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 98/11 z dnia 22.09.2011 r. w sprawie ustalenia zakresu i programu szkolenia studentów dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy oraz formy szkolenia, minimalnego wymiaru czasu szkolenia i maksymalnej wielkości grup

Zarządzenie nr 97/11 z dnia 22.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji kancelaryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 96/11 z dnia 22.09.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla uczestników projektu „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”

Zarządzenie nr 95/11 z dnia 22.09.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki organizowanych w ramach projektu „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”

Zarządzenie nr 94/11 z dnia 22.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia na rok akademicki 2011/2012 Regulaminu dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 93/11 z dnia 22.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 92/11 z dnia 22.09.2011 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 91/11 z dnia 22.09.2011 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów

Zarządzenie nr 90/11 z dnia 22.09.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 89/11 z dnia 22.09.2011 r. w sprawie ustalenia polityki zarządzania ryzykiem
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowe we Włocławku

Zarządzenie nr 88/11 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 87/11 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie ustalenia zasad dokumentowania przydziału zajęć dydaktycznych i rozliczeń wykonanych zajęć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 86/11 z dnia 08.09.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad praktykami studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2010/2011

Zarządzenie nr 85/11 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie Regulaminu Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe we Włocławku

Zarządzenie nr 84/11 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu „Zasłużony dla Uczelni”

Zarządzenie nr 83/11 z dnia 08.09.2011 r. W sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 Zarządzenie nr 82/11 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 81/11 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 80/11 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Administracji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 79/11 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Pedagogiki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 78/11 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Filologii Polskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 77/11 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Filologii Germańskiej i Rosyjskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 76/11 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 75/11 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 74/11 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Studium Języków Obcych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 73/11 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Redaktora Naczelnego Wydawnictwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 72/11 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 71/11 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 70/11 z dnia 26.08.2011 r. w sprawie określenia terminu drugiej rekrutacji uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok akademicki 2011/2012

Zarządzenie nr 69/11 z dnia 18.08.2011 r. w sprawie zasad podziału LLP Erasmus przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na działania zdecentralizowane – wyjazdy studentów i pracowników w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 68/11 z dnia 03.08.2011 r. w sprawie rodzajów kosztów na działania związane z organizacją wymiany studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi pokrywanych z grantu LLP Erasmus przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na działania zdecentralizowane w roku akademickim 2010/2012 oraz pokrywanych ze środków własnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na działania zdecentralizowane LLP Erasmus w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 67/11 z dnia 03.08.2011 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 66/11 z dnia 25.07.2011  r. w sprawie określenia terminu rekrutacji uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej we Włocławku na rok akademicki 2011/2012

Zarządzenie nr 65/11 z dnia 14.07.2011 r. Zmiana zarządzenia w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 64/11 z dnia 14.07.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie nr 63/11 z dnia 14.07.2011 r. w sprawie zasad podziału grantu LLP Erasmus przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na działania zdecentralizowane – wyjazdy pracowników na szkolenia zagraniczne w roku akademickim 2010/2011

Zarządzenie nr 62/11 z dnia 14.07.2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 61/11 z dnia 11.07.2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania projektem „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”

Zarządzenie Nr 60-11 z dnia 11.07.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz terminu ich wypłat dla nauczycieli akademickich

Zarządzenie Nr 59-11 z dnia 11.07.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad oznaczania w ramach projektu „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”

Zarządzenie Nr 58-11 z dnia 11.07.2011 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o zniżkę pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we
Włocławku

Zarządzenie Nr 57-11 z dnia 08.07.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla projektu „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód
w zasięgu ręki, w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie Nr 56-11 z dnia 28.06.2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2011/2012

Zarządzenie Nr 55-11 z dnia 28.06.2011 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy realizacji zamówień publicznych oraz zasad sporządzania planu rzeczowo-finansowego i planu zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 54-11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie podziału środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku             na rok 2011

Zarządzenie Nr 53-11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie Nr 52-11 z dnia 15.06.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”

Zarządzenie Nr 51-11 z dnia 15.06.2011 r. w sprawie ustalenia zasad oznaczania w ramach projektu „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”

Zarządzenie Nr 50-11 z dnia 15.06.2011 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”

Zarządzenie Nr 49-11 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku za pracę przy realizacji projektów ze środków zewnętrznych

Zarządzenie Nr 48-11 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zmiany Zakładowego Regulaminu Premiowania

Zarządzenie Nr 47-11 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla projektu „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”, w ramach
poddziałania 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie Nr 46-11 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu kierunku Informatyka - studia niestacjonarne, uruchomionego w ramach projektu PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”

Zarządzenie Nr 45-11 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu specjalności Zarządzanie finansami przedsiębiorstw uruchomionej w ramach projektu „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”

Zarządzenie Nr 44-11 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 43-11 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 42-11 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie ustalenia  zasad sporządzania i przekazywania dokumentów w celu terminowego opracowania tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie Nr 41-11 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2011-2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Nr 40-11 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie Nr 39-2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie Nr 37-11 z dnia 06.06.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające prowadzone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowe we Włocławku w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie Nr 36-11 z dnia 06.06.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu staży studenckich organizowanych w ramach projektu „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”

Zarządzenie Nr 35-11 z dnia 06.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu BHP obowiązującego w pracowni fizycznej oraz laboratorium podstaw elektroniki i miernictwa, Instrukcji stanowiskowej BHP przy obsłudze zestawów doświadczalnych w pracowni fizycznej oraz Instrukcji stanowiskowej BHP przy obsłudze zestawów doświadczalnych w laboratorium podstaw elektroniki i miernictwa

Zarządzenie Nr 34-11 z dnia 06.06.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości kaucji zabezpieczającej w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie Nr 33-11 z dnia 06.06.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku  w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie Nr 32-11 z dnia 06.06.2011 r. w sprawie zasad opracowania kosztorysów studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz ich rozliczania

Zarządzenie Nr 31-11 z dnia 06.06.2011 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2011/2012

Zarządzenie Nr 30-11 z dnia 17.05.2011 r. w sprawie ustanowienia w dniach 19 i 20 maja godzin rektorskich.

Zarządzenie Nr 29-11 z dnia 10.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców).

Zarządzenie Nr 28-11 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. warunków i trybu kierownaia przez Uczelnię za granicę w ramach LLP Erasmus.

Zarządzenie Nr 27-11 z dnia 12.04.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawki wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli.

Zarządzenie Nr 26-11 z dnia 12.04.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego.

Zarządzenie Nr 25-11 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków składanych w Państwowej Wyższej.

Zarządzenie Nr 24-11 w sprawie ustalenia wzoru podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku.

Zarządzenie Nr 23-11 w sprawie rejestracji kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2011-2012 w Państw.

Zarządzenie Nr 22-11 w sprawie określenia terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akad.

Zarządzenie Nr 21-11 w sprawie powołania biura rekrutacyjnego na okres prowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Za.

Zarządzenie Nr 20-11 w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy realizacji zamówień publicznych oraz zasad sporządzania planu rzeczowo-finansoweg.

Zarządzenie Nr 19-11 z dnia 15.03.2011 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich w PWSZ we Włocław.

Zarządzenie Nr 18-11 z dnia 15.03.2011 r. w sprawie utraty mocy niektórych zarządzeń Rektora PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 17-11 z dnia 15.03.2011 r. w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora ECTS w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 16-11 z dnia 15.03.2011 r. w sprawie ustanowienia w dniu 22.03.2011 roku godzin rektorskich w PWSZ we Włocławku oraz zmiany zarządzen.

Zarządzenie Nr 15-11 z dnia 15.03.2011 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i wdrożenia możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych z wyko.

Zarządzenie Nr 14-11 z dnia 15.03.2011 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych przy użyciu programu komputerowego w Bibliotece PWSZ we Włoc.

Zarządzenie Nr 13-11 z dnia 01.03.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta PWSZ we Włocław.

Zarządzenie Nr 12-11 z dnia 01.03.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.

Zarządzenie Nr 11-11 z dnia 22.02.2011 r. w sprawie ustanowienia w dniu 28 lutego 2011 roku godzin rektorskich w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 10-11 z dnia 15.02.2011 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 09-11 z dnia 10.02.2011 r. w sprawie ustalenia wzoru ankiety ewaluacyjnej na koniec projektu JĘZYKI JUŻ nieOBCE.

Zarządzenie Nr 08-11 z dnia 01.02.2011 r. w sprawie ustalenia zasad dokumentowania przydziału zajęć dydaktycznych i rozliczeń wykonanych zajęć w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 07-11 z dnia 01.02.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz terminu ich wypłat dla nauczycieli akademickich.

Zarządzenie Nr 06-11 z dnia 01.02.2011 r. w sprawie organizacji i sposobu realizacji zadań w zakresie ochrony danych osobowych.

Zarządzenie Nr 05-11 z dnia 25.01.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 04-11 z dnia 25.01.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia _Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 03-11 z dnia 25.01.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez nauczycieli akademickich z pokoi gościnnych w budynkach PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 02-11 z dnia 18.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyplomowania w PWSZ we Włocławku.

Zarządzenie Nr 01-11 z dnia 11.01.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w PWSZ we Włocławku.