Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2007

Uchwała z posiedzenia Senatu z dnia 20.11.2007 r.:

Uchwała Nr 78-07 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2007.

Uchwała Nr 77-07 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2007.

Uchwała Nr 76-07 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie skierowania do Komisji Stypendialnej wniosku o przyznanie stypendiów studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za wyniki w nauce uzyskane  w roku akademickim 2006/2007 Uchwała z posiedzenia Senatu z dnia 16.10.2007 r.:

Uchwała Nr 75-07 z dnia 16.10.2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu umowy o pracę z mgr Januszem Baranowskim w trybie art. 52 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy

 


Uchwała z posiedzenia Senatu z dnia 09.10.2007 r.:

Uchwała Nr 74-07 z dnia 09.10.07 r. w sprawie  rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za 2006 rok wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów.
 Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 19.09.2007 r.:

Uchwała Nr 73-07 z dnia 19.09.07 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Specjalnego Funduszu Nagród, zasad jego podziału i przyznawania nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku .

Uchwała Nr 72-07 z dnia 19.09.07 r. w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu nauczycieli akademickich.

Uchwała Nr 71-07 z dnia 19.09.07 r. w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko redaktora naczelnego Wydawnictwa na kadencję 2007-2011.

Uchwała Nr 70-07 z dnia 19.09.07 r. w sprawie wyrażenia opinii o kandydatce na stanowisko p.o. dyrektora biblioteki.

Uchwała Nr 69-07 z dnia 19.09.07 r. w sprawie powołania stałej komisji skrutacyjnej oraz określenia zasad tajnego głosowania.

Uchwała Nr 68-07 z dnia 19.09.07 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Uchwała Nr 67-07 z dnia 19.09.07 r. w sprawie powołania odwoławczej komisji oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich.

Uchwała Nr 66-07 z dnia 19.09.07 r. w sprawie powołania komisji oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich.

Uchwała Nr 65-07 z dnia 19.09.07 r. w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Uchwała Nr 64-07 z dnia 19.09.07 r. w sprawie skierowania do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wniosku o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2007-2008.

Uchwała Nr 63-07 z dnia 19.09.07 r. w sprawie zasad rekrutacji pracowników na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe w roku akademickim 20072008 w ramach LLP Erasmus.

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 26.06.2007 r.:

Uchwała Nr 62-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu nauczycieli akademickich.

Uchwała Nr 61-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin w roku akademickim 2007/2008.

Uchwała Nr 60-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku .

Uchwała Nr 59-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. tytułu ''Zasłużony dla Uczelni''.

Uchwała Nr 58-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania tytułu ''Zasłużony dla Uczelni''.  

Uchwała Nr 57-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie określania zasad i trybu przyznawania tytułu ''Honorowy Członek Senatu'' Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Uchwała Nr 56-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych programów nauczania i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Administracja, specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 r..

Uchwała Nr 55-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie ramowych programów nauczania i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Administracja samorządowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 r..

Uchwała Nr 54-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych programów nauczania i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Zarządzanie, specjalności Informatyka w zarządzaniu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 r. .

Uchwała Nr 53-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych programów nauczania i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Zarządzanie. Specjalności Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 r. .

Uchwała Nr 52-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych programów nauczania i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe, specjalności Analiza rynku krajowego i międzynarodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 r.

Uchwała Nr 51-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie utworzenia specjalności Analiza rynku krajowego i międzynarodowego na kierunku Stosunki międzynarodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Uchwała Nr 50-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych programów nauczania i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Filologia polska, specjalizacji Dziennikarskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 r.

Uchwała Nr 49-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych programów nauczania i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Filologia polska, specjalności Filologia polska z językiem niemieckim, specjalizacji Nauczycielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 r.

Uchwała Nr 48-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych programów nauczania i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Filologia polska, specjalności Filologia polska z językiem angielskim, specjalizacji Nauczycielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.102007 r.

Uchwała Nr 47-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych programów nauczania i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Filologia, specjalności Filologia germańska z językiem angielskim, specjalizacji Nauczycielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na  pierwszy rok studiów od 1.10.2007 r.

Uchwała Nr 46-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych programów nauczania i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Filologia, specjalności Filologia germańska, specjalizacji Język niemiecki w biznesie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 r.

Uchwała Nr 45-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych programów nauczania i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Filologia, specjalności Filologia germańska, specjalizacji Język niemiecki w turystyce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 r.

Uchwała Nr 44-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych programów nauczania i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Filologia, specjalności Filologia angielska z językiem niemieckim , specjalizacji Nauczycielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 r.

Uchwała Nr 43-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych programów nauczania i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Filologia, specjalności Filologia angielska, specjalizacji Język angielski w turystyce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 r.

Uchwała Nr 42-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych programów nauczania i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Filologia, specjalności Filologia angielska, specjalizacji Tłumaczeniowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1.10.2007 r.

Uchwała Nr 41-07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych i stacjonarnych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w roku akademickim  2007/2008.  
 


Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 29.05.2007 r.:

Uchwała Nr 40-07 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie zastąpienia inną niż egzamin formą postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2007/2008.

Uchwała Nr 39-07 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku .

Uchwała Nr 38-07 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie utworzenia Instytutu Administracji i Zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Uchwała Nr 37-07 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Studium Języków Obcych na kadencję 2007-2011.

Uchwała Nr 36-07 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego na kadencję 2007-2009.

Uchwała Nr 35-07 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Instytutu Neofilologii na lata 2007-2009.

Uchwała Nr 34-07 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego.

Uchwała Nr 33-07 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w sprawie  powołania stałej komisji skrutacyjnej oraz określenia zasad tajnego głosowania.

Uchwała Nr 32-07 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2008-2009.

Uchwała Nr 31-07 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów Turystyka i rekreacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku .

Uchwała Nr 30 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Uchwała Nr 29 z dnia 29.05.2007 r,  w sprawie utworzenia specjalności Filologia rosyjska na kierunku Filologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 28-07 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Uchwała Nr 27-07 z dnia 29.05.2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
 Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 08.05.2007 r.:

Uchwała Nr 26-07 z dnia 08.05.2007 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2007

Uchwała Nr 25-07 z dnia 08.05.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 24-07 z dnia 08.05.2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2006

Uchwała Nr 23-07 z dnia 08.05.2007 r. w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów studentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za granicę w ramach LLP Erasmus w roku akademickim 2007/20008

Uchwała Nr 22-07 z dnia 08.05.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji studentów na studia za granicą w roku akademickim 2007/2008 w ramach LLP Erasmus i zasad rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazd za granicę w roku akademickim 2007/2008 w ramach LLP Erasmus
 


Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 03.04.2007 r.:

Uchwała Nr 21-07 z dnia 03.04.2007 r. w sprawie ustalenia procedury przy składaniu oświadczeń lustracyjnych

Uchwała Nr 20-07 z dnia 03.04.2007 r. w sprawie Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 19-07 z dnia 03.04.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 15/2003 (zmienionej uchwałą Nr 18/05) dotyczącej Regulaminu Obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 18-07 z dnia 03.04.2007 r. w sprawie ustalenia wzoru arkusza oceny okresowej nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 17-07 z dnia 03.04.2007 r. w sprawie powołania odwoławczej komisji oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 16-07 z dnia 03.04.2007 r. w sprawie powołania komisji oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 15-07 z dnia 03.04.2007 r. w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów

Uchwała Nr 14-07 z dnia 03.04.2007 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów

Uchwała Nr 13-07 z dnia 03.04.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 7/07 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 23.01.2007r.
 Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 23.01.2007 r.:

Uchwała Nr 12-07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie Regulaminu studiów PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 11-07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 10-07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie utworzenia podyplomowych studiów Zamówień Publicznych

Uchwała Nr 9-07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie utworzenia podyplomowych studiów Business English

Uchwała Nr 8-07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian wprowadzonych do Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z ustawą z dnia 27.02.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 7-07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie ustalenia strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2007-2013

Uchwała Nr 6-07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie skierowania do Komisji Stypendialnej wniosku w przedmiocie przyznania studentce Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku stypendium za wyniki w nauce uzyskane w roku akademickim 2005/2006

Uchwała Nr 5-07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie ustalenia strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2007-2013

Uchwała Nr 4-07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn.:. „Rozbudowa PWSZ we Włocławku” ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2007 r.

Uchwała Nr 3-07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wyborczego PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 2-07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie wyboru komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów w PWSZ we Włocławku.