Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2008

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 25.11.2008 r.:

 

Uchwała Nr 67-08 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów na kierunku Filologia oraz Stosunki międzynarodowe w PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 66-08 w sprawie uchylenia uchwał

Uchwała Nr 65-08 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko p.o. dyrektora Biblioteki

Uchwała Nr 64-08 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 63-08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi od roku akademickim 2006/2007

Uchwała Nr 62-08 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających w PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 61-08 w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowe PWSZ we Włocławku za rok 2008

Uchwała Nr 60-08 w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego PWSZ we Włocławku na rok 2008

Uchwała Nr 59-08 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 58-08 w sprawie zatwierdzenia wzoru Arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego PWSZ we Włocławku  

Uchwała Nr 57-08 w sprawie wprowadzenia w PWSZ we Włocławku Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uchwała Nr 56-08 w sprawie zatwierdzenia wzoru Anonimowego arkusza oceny zajęć dla studentów PWSZ we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 07.10.2008 r.:

 

Uchwała Nr 55-08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok akademicki 2007-2008 wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów

Uchwała Nr 54-08 w sprawie powołania Komisji ds. oceny doświadczenia zawodowego nauczycieli akademickich i ustalenia regulaminu jej pracy

Uchwała Nr 53-08 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 52-08 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do komisji wyborczej oraz zmiany uchwały w sprawie wyboru komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów  w PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 51-08 zmieniająca uchwałę Senatu PWSZ we Włocławku w sprawie powołania stałej komisji skrutacyjnej oraz określenia zasad tajnego głosowania

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 15.09.2008 r.:

 

 Uchwała Nr 50-08 w sprawie zmian w Regulaminie studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 49-08 w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 48-08  w sprawie zmiany nazwy przedmiotu w ramowych planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów 1 października 2008r.

Uchwała Nr 47-08  w sprawie zmiany nazwy przedmiotu w ramowych planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów 1 października 2007 r.

Uchwała Nr 46-08  w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów na kierunku Filologia polska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku przyjętych uchwałą nr 27/08 Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w dniu 17.06.2008 r.

Uchwała Nr 45-08 uchylająca Uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 44-08  zmieniająca uchwałę Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin

Uchwała Nr 43-08 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 42-08 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego

Uchwała Nr 41-08 w sprawie przekształcenia Instytutu Humanistycznego w Instytut Nauk Społecznych

Uchwała Nr 40-08 w sprawie przekształcenia Instytutu Neofilologii w Instytut Filologiczny

Uchwała Nr 39-08  uchylająca Uchwałę w sprawie utworzenia Instytutu Administracji i Zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 02.07.2008 r.:

 

 Uchwała Nr 38-08 w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego PWSZ we Włocławku na rok 2008  

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 17.06.2008 r.:

 

Uchwała Nr 37-08 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uchwała Nr 36-08 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 35-08 w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin

Uchwała Nr 34-08w sprawie zwiększenia liczby godzin z przedmiotu Seminarium dyplomowe w ramowych planach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów 1 października 2006 r.

 Uchwała nr 33-08  w sprawie zmiany formy zajęć z przedmiotu Historia języka w ramowych planach studiów na kierunku Filologia, specjalności filologia angielska, specjalizacji nauczycielskiej oraz specjalności filologia angielska, specjalizacji tłumaczeniowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów 1 października 2006 r.

Uchwała Nr 32-08 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów na kierunku Zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów 1 października 2007 roku

Uchwała Nr 31-08  w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe specjalności analiza rynku krajowego i międzynarodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów 1 października 2007 roku

Uchwała Nr 30-08 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów na kierunku Filologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów 1 października 2007 roku

Uchwała Nr 29-08 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów na kierunku Filologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów 1 października 2007 roku

Uchwała Nr 28-08 w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów na kierunku Administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów 1 października 2007 roku

Uchwała Nr 27-08  w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów na kierunku Filologia polska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów 1.10.2007 r. oraz przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Filologia polska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2008 r.

Uchwała Nr 26-08 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2008 r.  

Uchwała Nr 25-08 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2008 r.

Uchwała Nr 24-08w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Filologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2008 r.

Uchwała Nr 23-08 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia ramowych planów studiów na kierunku Filologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2008 r.

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 27.05.2008 r.:

 

Uchwała Nr 22-08 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ we Włocławku na rok 2008

Uchwała Nr 21-08 w w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ we Włocławku za rok 2007

Uchwała Nr 20-08 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych i stacjonarnych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 19-08 w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Nieruchomościami

Uchwała Nr 18-08 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Stosunki Międzynarodowe PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 17-08 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Zarządzanie w PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 16-08 w sprawie utworzenia specjalności i specjalizacji na kierunku Filologia w PWSZ we Włocławku

Uchwała Nr 15-08 w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów studentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za granicę w ramach LLP Erasmus w roku akademickim 2008-2009

Uchwała Nr 14-08 w sprawie zasad rekrutacji studentów na studia za granicą w roku akademickim 2008/2009 w ramach LLP Erasmus i zasad rekrutacji nauczycieli na wyjazdy za granicę w roku akademickim 2008/2009 w ramach LLP Erasmus.

Uchwała Nr 13-08 w sprawie zasad rekrutacji pracowników na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe w roku akademickim 2008-2009 w ramach LLP Erasmus

Uchwała Nr 12-08 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2009-2010

Uchwała Nr 11-08 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Kanclerza PWSZ we Włocławku
 

Uchwała z posiedzenia Senatu z dnia 18.03.2008 r.:

 

Uchwała Nr 10-08 w sprawie Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 22.01.2008 r.:

 

 Uchwała Nr 09-08 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego PWSZ we Włocławku na rok 2008

Uchwała Nr 08-08 w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego PWSZ we Włocławku na rok 2007

Uchwała Nr 07-08 w sprawie skierowania do Komisji Stypendialnej wniosku o przyznanie studentowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku stypendium za wyniki w sporcie uzyskane w roku akademickim 2006/2007

Uchwała Nr 06-08 w sprawie skierowania do Komisji Stypendialnej wniosku
o przyznanie studentce Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku stypendium za wyniki w nauce uzyskane w roku akademickim 2005/2006

Uchwała Nr 05-08 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego

Uchwała Nr 04-08 w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów

Uchwała Nr 03-08 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów

Uchwała Nr 02-08 w sprawie wybór przewodniczącego i zastępcy uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 01-08 w sprawie wyboru uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich