Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2010

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 21.12.2010 r.:

Uchwała Nr 91-10 w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2010.

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 16.11.2010 r.:

Uchwała Nr 90-10 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. oceny doświadczenia zawodowego nauczycieli akademickich i ustalenia regulaminu jej pracy.

Uchwała Nr 89-10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów niektórych członków Senatu PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 88-10 w sprawie zatwierdzenia wzoru Anonimowego arkusza oceny zajęć dla studentów PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 87-10 w sprawie ustalenia wzoru arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego.

Uchwała Nr 86-10 utworzenia i zatwierdzenia programów kursów doskonalących w formie warsztatów dla maturzystów oraz dla gimnazjalistów.

Uchwała Nr 85-10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 84-10 w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego PWSZ we Włocławku za rok 2010.

Uchwała Nr 84-10 w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego PWSZ we Włocławku za rok 2010.

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 12.10.2010 r.:

Uchwała Nr 82-10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności PWSZ we Włocławku za rok akad. 2009-2010.

Uchwała Nr 81-10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Karabuk University.

Uchwała Nr 80-10 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach LLP Erasmus studentów, nauczycieli akad. i pracowników uczelni niebędących nauczycielami.

Uchwała Nr 79-10 w sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez PWSZ we Włocławku w roku akad. 2009-2010.

Uchwała Nr 78-10 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 77-10 w sprawie regulaminu kursów dokształcających w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Uchwała Nr 76-10 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego od roku akad. 2010-2011.

Uchwała Nr 75-10 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną od roku akad. 2010-2011.

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 14.09.2010 r.:

Uchwała Nr 74-10 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 73-10 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych _Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych_.

Uchwała Nr 72-10 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych _Podatki i prawo podatkowe_.

Uchwała Nr 71-10 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych _Administracja publiczna_.

Uchwała Nr 70-10 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu kursu języka niemieckiego dla osób dorosłych od roku akademickiego 2010-2011.

Uchwała Nr 69-10 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu kursu języka angielskiego dla osób dorosłych od roku akademickiego 2010-2011.

Uchwała Nr 68-10 w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na studiach stacjonarnych.

Uchwała Nr 67-10 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Pedagogika, na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna.

Uchwała Nr 66-10 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska oraz Języki specjalistyczne.

Uchwała Nr 65-10 w sprawie zmiany nazwy specjalizacji na kierunku Filologia specjalność Filologia germańska specjalizacja Język niemiecki w biznesie (nauka języka od podstaw).

Uchwała Nr 64-10 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Informatyka.

Uchwała Nr 63-10 w sprawie likwidacji kierunku Stosunki międzynarodowe.

Uchwała Nr 62-10 w sprawie likwidacji kierunku Filologia polska.

Uchwała Nr 61-10 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Filologia.

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 15.06.2010 r.:

Uchwała Nr 60-10 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 59-10 zmieniająca uchwałę Senatu PWSZ we Włocławku w sprawie powołania stałej komisji skrutacyjnej oraz określenia zasad tajnego głosowania.

Uchwała Nr 58-10 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Poradnictwo zawodowe dla nauczycieli od roku akad. 2010-2011.

    Uchwała Nr 58-10 - Załącznik.

Uchwała Nr 57-10 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Etyka.

    Uchwała Nr 57-10 - Załącznik.

Uchwała Nr 56-10 w sprawie utworzenia nowej specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika.

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 25.05.2010 r.:

Uchwała Nr 55-10 w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów studentów i pracowników PWSZ we Włocławku za granicę w ramach LLP Erasmus w roku akademickim 2010-2011.

Uchwała Nr 54-10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Azores University.

Uchwała Nr 53-10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z University of Huelva.

Uchwała Nr 52-10 w sprawie zmian w Regulaminie studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

    Uchwała Nr 52-10 - Załącznik - Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Uchwała Nr 51-10 w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w PWSZ we Włocławku w roku akademickim 2011-2012.

Uchwała Nr 50-10 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska oraz Języki specjalistyczne.

Uchwała Nr 49-10 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Filologia, na spec.Filologia angielska oraz Języki specjalistyczne.

Uchwała Nr 48-10 w sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu nauczania na kierunku Filologia, na specjalności Filologia rosyjska specjalizacji język rosyjski w biznesie.

Uchwała Nr 47-10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów stacjonarnych na kierunku Filologia specjalności filologia rosyjska specjalizacji język rosyjski w biznesie.

Uchwała Nr 46-10 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia polska.

Uchwała Nr 45-10 w sprawie utworzenia nowych specjalności na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia polska.

Uchwała Nr 44-10 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kier. Pedagogika, na spec.Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna.

Uchwała Nr 43-10 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Pedagogika, na spec. Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne oraz Edukacja obronna i bezpieczeństwo.

Uchwała Nr 42-10 w sprawie utworzenia nowych specjalności na kierunku Pedagogika.

Uchwała Nr 41-10 w sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu nauczania na studiach niestacjonarnych na kierunku Administracja na specj. Administracja publiczna ze specjalizacją pocztową.

Uchwała Nr 40-10 w sprawie utworzenia nowej specjalności na studiach niestacjonarnych na kierunku Administracja.

Uchwała Nr 39-10 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Informatyka na specjalności Programowanie, sieci komputerowe i grafika komputerowa.

Uchwała Nr 38-10 w sprawie zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka w PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 37-10 w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku Informatyka w PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 36-10 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 34-10 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 33-10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ we Włocławku za rok 2009.

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 16.03.2010 r.:

Uchwała Nr 32-10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Obchodni Akademie a Vyssi Odborna Skola.

Uchwała Nr 31-10 stanowisko w sprawie włączenia NKJO w Toruniu, NKJO w Bydgoszczy oraz KPSS w Toruniu do PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 30-10 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego PWSZ we Włocławku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem PWSZ.

    Uchwała Nr 30-10 - Załącznik - Regulamin Samorządu Studenckiego.

Uchwała Nr 29-10 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania odwoławczej komisji oceniającej do spraw okresowej oceny nauczycieli akademickich.

Uchwała Nr 28-10 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji oceniającej do spraw okresowej oceny nauczycieli akademickich.

Uchwała Nr 27-10 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach LLP Erasmus studentów, nauczycieli akad. i pracowników uczelni niebędących nauczycielami.

Uchwała Nr 26-10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z University de La Laguna.

Uchwała Nr 25-10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z IT University of Kopenhagen.

Uchwała Nr 24-10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Haute Ecole Robert Schuman.

Uchwała Nr 23-10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z ISG - Instituto Superior de Gestao.

Uchwała Nr 22-10 w sprawie zmian w Regulaminie studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 02.02.2010 r.:

Uchwała Nr 21-10 w sprawie wyboru przedstawicieli Senatu do Kapituły Medalu - Zasłużony dla Uczelni.

Uchwała Nr 20-10 zmieniająca uchwałę Senatu PWSZ we Włocławkuw sprawie powołania stałej komisji skrutacyjnej oraz określenia zasad tajnego głosowania.

Uchwała Nr 19-10 w sprawie zmiany nazwy specjalizacji nauczycielskiej na kierunku Filologia oraz w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacj. i niestacj. na kierunku Filologia.

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 19.01.2010 r.:

Uchwała Nr 18-10 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uchwała Nr 17-10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania tytułu _Zasłużony dla Uczelni_..

Uchwała Nr 16-10 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia planu i programu kursu dokształcającego Nowe technologie oraz narzędzia w nauczaniu języka angielskiego.

Uchwała Nr 15-10 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych _Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna_ od roku akademickiego 2009-2010.

Uchwała Nr 14-10 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych _Pedagogika przedszkolna z terapią zaburzeń rozwojowych_ od roku akademickiego 2009-2010.

Uchwała Nr 13-10 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych _Przygotowanie pedagogiczne_ od roku akademickiego 2009-2010.

Uchwała Nr 12-10 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych _Edukacja dla bezpieczeństwa_ od roku akademickiego 2009-2010.

Uchwała Nr 11-10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja.

Uchwała Nr 10-10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie.

Uchwała Nr 09-10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych na kierunku Stosunki międzynarodowe.

Uchwała Nr 08-10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych na kierunku Filologia polska.

Uchwała Nr 07-10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych na kierunku Filologia.

Uchwała Nr 06-10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Filologia.

Uchwała Nr 05-10 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych na kierunku Filologia.

Uchwała Nr 04-10 w sprawie zmiany nazwy specjalizacji nauczycielskiej na kierunku Filologia polska oraz zatwierdzenia planu studiów i programu nauczania.

Uchwała Nr 03-10 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów.

Uchwała Nr 02-10 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów.

Uchwała Nr 01-10 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego PWSZ we Włocławku.