Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2011

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 06.12.2011 r.:

Uchwała Nr 87-11 w sprawie zatwierdzenia programu modelowych praktyk pedagogicznych realizowanego w ramach projektu "Dobra praktyka najlepszym nauczycielem"

Uchwała Nr 86-11 w sprawie wyboru przedstawiciela Senatu z grupy studentów do Kapituły Medalu "Zasłużony dla Uczelni"

Uchwała Nr 85-11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji ds. oceny doświadczenia zawodowego nauczycieli akademickich i ustalenia regulaminu jej pracy

Uchwała Nr 84-11 w sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku

Uchwała Nr 83-11 w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 


Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 11.10.2011 r.:

Uchwała Nr 82-11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok akademicki 2010/2011 wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów

Uchwała Nr 81-11 w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2011
 
Uchwała Nr 80-11 w sprawie uchwalenia zmiany w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 


Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 06.10.2011 r.:
 
Uchwała Nr 79-11 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie skierowania do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wniosku o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012

Uchwała Nr 78-11 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zgłoszenia kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Uchwała Nr 77-11 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 76-11 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie odwołania Pani dr Katarzyny Krzemińskiej ze stanowiska Dyrektora Instytutu Humanistycznego w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 75-11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów i programie nauczania na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska, na specjalizacji nauczycielskiej filologia germańska z wiedzą o społeczeństwie dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 1 października 2009 roku
 
 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 08.09.2011 r.:
 
Uchwała Nr 74-11 zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania komisji ds. oceny doświadczenia zawodowego nauczycieli akademickich i ustalenia regulaminu jej pracy
 
Uchwała Nr 73-11 w sprawie zatwierdzenia zmiany planów studiów i programów nauczania na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, specjalność filologia germańska, specjalizacja język niemiecki w turystyce i biznesie oraz specjalizacja język niemiecki w turystyce i biznesie nauka języka od podstaw dla studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 72-11 w sprawie zatwierdzenia zmiany planów studiów i programów nauczania na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska, specjalizacja język niemiecki w turystyce i biznesie oraz specjalizacja język niemiecki w turystyce i biznesie nauka języka od podstaw dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych od 1 października 2010 roku

Uchwała Nr 71-11 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu studiów i programu nauczania na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska, na specjalizacji język niemiecki w biznesie nauka języka od podstaw dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 1 października 2009 roku
Uchwała Nr 70-11 w sprawie wyboru przedstawicieli Senatu do Kapituły Medalu „Zasłużony dla Uczelni”
 
Uchwała Nr 69-11 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 68-11 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 67-11 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania na stanowisko Kierownika Studium Języków Obcych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 66-11 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Biblioteki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 65-11 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania na stanowisko Redaktora Naczelnego Wydawnictwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 64-11 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
Uchwała Nr 63-11 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 62-11 w sprawie powołania stałej komisji skrutacyjnej oraz określenia zasad tajnego głosowania

 


Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 21.06.2011 r.:

Uchwała Nr 61-11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z University of Nicosia

Uchwała Nr 60-11 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2011

Uchwała Nr 59-11 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 31.05.2011 r.:

Uchwała Nr 58-11 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 57-11 w sprawie zasad ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2011-2012

Uchwała Nr 56-11 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu kursu języka rosyjskiego dla osób dorosłych od roku akademickiego 2011/2012

Uchwała Nr 55-11 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu kursu języka hiszpańskiego dla osób dorosłych od roku akademickiego 2011/2012

Uchwała Nr 54-11 w sprawie ustalenia „Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2012/2013

Uchwała Nr 53-11 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju  dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 52-11 w sprawie utworzenia specjalności Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 51-11 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności  Edukacja medialna dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 50-11 w sprawie utworzenia specjalności Edukacja medialna na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 49-11 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Animacja kultury z arteterapią  dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 48-11 w sprawie utworzenia specjalności Animacja kultury z arteterapią na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 47-11 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi  dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 46-11 w sprawie utworzenia specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi na kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 45-11 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów stacjonarnych  na kierunku Filologia, specjalność Filologia germańska dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 44-11 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku  Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie w turystyce i agrobiznesie  dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 43-11 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku  Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 42-11 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku  Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie marketingowe  dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 41-11 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku  Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 40-11 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku  Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie finansami przedsiębiorstw  dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 39-11 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku  Pedagogika, na specjalności Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne oraz Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne  dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 38-11 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku  Pedagogika, na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki  dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 37-11 w sprawie zmiany nazwy specjalności na Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 36-11 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku  Pedagogika, na specjalności  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim/niemieckim dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 35-11 w sprawie zmiany nazwy specjalności na Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim/niemieckim na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 34-11 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku  Pedagogika, na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 33-11 w sprawie zmiany nazwy specjalności na Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku

Uchwała Nr 32-11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach i programach studiów stacjonarnych  na kierunku Filologia, specjalność Filologia germańska  dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2010 roku

Uchwała Nr 31-11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach i programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku  Pedagogika, na specjalności Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne oraz Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2010 roku

Uchwała Nr 30-11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach i programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim/niemieckim  dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2010 roku

Uchwała Nr 29-11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach i programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2010 roku

Uchwała Nr 28-11 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 27-11 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 26-11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2010

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 19.04.2011 r.:

Uchwała Nr 25-11 w sprawie utraty mocy niektórych uchwał Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Uchwała Nr 24-11 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji Termomodernizacja ścian zewnętrznych, okien oraz dachu w budynku dydaktyczno-mieszkalnym.

Uchwała Nr 23-11 w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków w ramach projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 22-11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Miasto Włocławek w sprawie realizacji projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem.

Uchwała Nr 21-11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i realizację projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem.

Uchwała Nr 20-11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z University of La Coruna.

Uchwała Nr 19-11 w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów studentów i pracowników PWSZ we Włocławku za granicę w ramach LLP Erasmus w roku akademickim 2011-2012.

Uchwała Nr 18-11 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach LLP Erasmus studentów, nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami.

 

 Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 28.02.2011 r.:

Uchwała Nr 17-11 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy e-learningowej w PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 16-11 w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Informatyzacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Uchwała Nr 15-11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z The University College of Economics and Culture.

Uchwała Nr 14-11 w sprawie utworzenia oraz zatwierdzenia programu studiów podyplomowych.

Uchwała Nr 13-11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2009-2010.

Uchwała Nr 12-11 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2008-2009.

Uchwała Nr 11-11 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów.

Uchwała Nr 10-11 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów.

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 25.01.2011 r.:

Uchwała Nr 09-11 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy uczelni z PWSZ we Włocławku na Państwową Szkołę Wyższą we Włocławku.

Uchwała Nr 08-11 w sprawie ustalenia Regulaminu Wyborczego PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 07-11 w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów w PWSZ we Włocławku.

Uchwała Nr 06-11 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu kursu języka niemieckiego dla opiekunów małych dzieci i seniorów.

Uchwała Nr 05-11 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji oceniającej do spraw okresowej oceny nauczycieli akademickich.

Uchwała Nr 04-11 w sprawie zatwierdzenia planu studiów niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie na specjalności Zarządzanie finansami przedsiębiorstw dla studentów.

Uchwała Nr 03-11 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska i wiedza o społeczeństwie, na specjalizacji nauczycielskiej.

Uchwała Nr 02-11 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania na kierunku Filologia polska, na specjalnościach Filologia polska z jęz. angielskim oraz Filologia polska z jęz. niemieckim.

Uchwała Nr 01-11 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego PWSZ we Włocławku.