Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2016

Uchwały z posiedzenia Senatu 20 grudnia 2016 roku

 • Uchwała Nr 89/16 w sprawie wyrażenia opinii w  zakresie inicjatywy Senatu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dotyczącej konsolidacji z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku
 • Uchwała Nr 88/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Ordu University
 • Uchwała Nr 87/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
 • Uchwała Nr 86/16  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów
 • Uchwała Nr 85/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów
 • Uchwała Nr 84/16 w sprawie określenia wytycznych  do tworzenia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia i studiów podyplomowych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 83/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu konkursowego „Praktycznie najlepsi”
 • Uchwała Nr 82/16 w sprawie ustalenia Regulaminu nagród i wyróżnień Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Uchwała Nr 81/16 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku dla nauczycieli akademickich
 • Uchwała Nr 80/16 zmieniająca plan rzeczowo-finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2016

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 08 listopada 2016 roku

 • Uchwała Nr 79/16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych w zakresie: „Wywiad i badanie fizykalne”
 • Uchwała Nr 78/16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kursu specjalistycznego dla pielęgniarek w zakresie „Leczenie ran”
 • Uchwała Nr 77/16 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego
 • w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 76/16 w sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku w roku akademickim 2015/2016
 • Uchwała Nr 75/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018”
 • Uchwała Nr 74/16 w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2016.
 • Uchwała Nr 73/16 zmieniająca plan rzeczowo-finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2016

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 27 września 2016 roku

 • Uchwała Nr 72/16 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Rachunkowość i finanse z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017
 • Uchwała Nr 71/16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Rachunkowość i finanse z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Uchwała Nr 70/16 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Kompetencje wychowawcze w pracy
 • z młodzieżą oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017
 • Uchwała Nr 69/16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Kompetencje wychowawcze w pracy z młodzieżą
 • Uchwała Nr 68/16 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pomostowych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 67/16 w sprawie przyjęcia wzorcowego opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów pielęgniarstwo  określonych w standardach kształcenia dla kierunku studiów pielęgniarstwo
 • Uchwała Nr 66/16 w sprawie likwidacji specjalności Rachunkowość i finanse na kierunku Zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2016/2017
 • Uchwała Nr 65/16 w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na studiach pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 64/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2016/2017”
 • Uchwała Nr 63/16 w sprawie ustalenia „Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2016-2020”
 • Uchwała Nr 62/16 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 61/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 • Uchwała Nr 60/16 w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 02 sierpnia 2016 roku

 • Uchwała Nr 59/16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego oraz nadania statutu
 • Uchwała Nr 58/16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie liceum ogólnokształcącego oraz nadania statutu
 • Uchwała Nr 57/16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego oraz nadania statutu
 • Uchwała Nr 56/16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły podstawowej oraz nadania statutu
 • Uchwała Nr 55/16 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na utworzenie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego oraz nadania statutów

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 28 czerwca 2016 roku

 • Uchwała Nr 54/16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły podstawowej, gimnazjum i  liceum ogólnokształcącego oraz nadania statutów
 • Uchwała Nr 53/16 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w celu utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej
 • Uchwała Nr 52/16 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy ze stowarzyszeniem „MEDYCZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU we WŁOCŁAWKU”
 • Uchwała Nr 51/16  w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 • Uchwała Nr 50/16 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 49/16 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017 
 • Uchwała Nr 48/16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Bezpieczeństwo systemów informatycznych 
 • Uchwała Nr 47/16 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Metodyka Nauczania Języka Obcego w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017 
 • Uchwała Nr 46/16  w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Business English oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017
 • Uchwała Nr 45/16  w sprawie określenia efektów kształcenia, zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017
 • Uchwała Nr 44/16 w sprawie określenia efektów kształcenia, zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Administracja publiczna oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017 
 • Uchwała Nr 43/16 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Arteterapia  w  pracy  z dzieckiem o specjalnych  potrzebach  edukacyjnych oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017 
 • Uchwała Nr 42/16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Arteterapia  w  pracy  z dzieckiem o specjalnych  potrzebach  edukacyjnych 
 • Uchwała Nr 41/16 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017 
 • Uchwała Nr 40/16  w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017
 • Uchwała Nr 39/16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych w zakresie: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 • Uchwała Nr 38/16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych 
 • Uchwała Nr 37/16 w sprawie określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów podyplomowych w zakresie: Skuteczne zarządzanie oraz ustalenia programu kształcenia dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017 
 • Uchwała Nr 36/16  zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych i Innych Form Doskonalenia Zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 35/16  w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia  na kierunku Finanse i rachunkowość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2016/2017”
 • Uchwała Nr 34/16 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia  na kierunku Nowe media i e-biznes w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2016/2017” 
 • Uchwała Nr 33/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” 
 • Uchwała Nr 32/16 w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 
 • Uchwała Nr 31/16 zmieniająca plan rzeczowo-finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2016

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 17 maja 2016 roku

 • Uchwała Nr 30/16  w sprawie zatwierdzenia fakultatywnego modułu przedmiotów w języku rosyjskim dla programu kształcenia na kierunku filologia, na specjalności filologia angielska dla studentów podejmujących studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w ramach programu ERASMUS+
 • Uchwała Nr 29/16 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Rachunkowość i finanse, Skuteczne zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Zarządzanie kadrami dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 
 • Uchwała Nr 28/16 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 27/16 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Obrabiarki i technologia maszyn, Inżynieria produkcji, Napęd i sterowanie maszyn dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 26/16 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Inżynieria zarządzania na studiach stacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie, Inżynieria logistyki dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 
 • Uchwała Nr 25/16 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Informatyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Grafika komputerowa i aplikacje internetowe, Sieci komputerowe i telekomunikacja, Systemy informatyczne i bazy danych dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 24/16 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalizacjach: Tłumaczeniowej i Nauczycielskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na specjalizacjach: Język angielski w turystyce i biznesie, Język angielski z językiem rosyjskim na studiach stacjonarnych, dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku  
 • Uchwała Nr 23/16 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Administracja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Administracja bezpieczeństwa publicznego, Administracja samorządowo-skarbowa dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 22/16 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018”
 • Uchwała Nr 21/16 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  we Włocławku na rok 2016

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 12 kwietnia 2016 roku

 • Uchwała Nr 20/16  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z University of Valencia
 • Uchwała Nr 19/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z University of Castilla-La Mancha
 • Uchwała Nr 18/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Izmir University
 • Uchwała Nr 17/16  w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach programu Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2016/2017
 • Uchwała Nr 16/16 w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów za granicę studentów i pracowników PWSZ we Włocławku w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017
 • Uchwała Nr 15/16  w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 14/16 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych i Innych Form Doskonalenia Zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 13/16 w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 12/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2015

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 23 lutego 2016 roku

 • Uchwała Nr 11/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z University of Calabria
 • Uchwała Nr 10/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Mugla Sitki Kocman University
 • Uchwała Nr 9/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Cukurova University 
 • Uchwała Nr 8/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 26 stycznia 2016 roku

 • Uchwała Nr 7/16 w sprawie zmiany wytycznych  do tworzenia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia i studiów podyplomowych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 6/16 w sprawie likwidacji specjalności Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne oraz specjalności Animacja społeczno-kulturalna na kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2016/2017  
 • Uchwała Nr 5/16 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Nowe media i e-biznes na studiach stacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Media i komunikacja społeczna, E-biznes dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Uchwała Nr 4/16 w sprawie utworzenia specjalności E-biznes na kierunku  Nowe media i e-biznes na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2016/2017
 • Uchwała Nr 3/16 w sprawie utworzenia specjalności Media i komunikacja społeczna na kierunku  Nowe media i e-biznes na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2016/2017
 • Uchwała Nr 2/16  w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji rozbudowy i przebudowy bazy materialnej i dydaktycznej dla kierunku Pielęgniarstwo
 • Uchwała Nr 1/16  w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2015