Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2012

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 11.12.2012 r.:

 
Uchwała Nr 159-12 w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2012
 
Uchwała Nr 158-12 w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie Zarządzanie w turystyce.
 
Uchwała Nr 157-12 w sprawie zatwierdzenia programu kursu dokształcającego w zakresie Język angielski dla średniozaawansowanych
 
Uchwała Nr 156-12 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kursu dokształcającego Język angielski dla średniozaawansowanych
 
Uchwała Nr 155-12 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 154-12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów  kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i budowa maszyn, na specjalności Obrabiarki i technologia maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 153-12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów  kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i budowa maszyn, na specjalności Napęd i sterowanie maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 152-12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów  kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i budowa maszyn, na specjalności  Inżynieria produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
 
 
Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 27.11.2012 r.:
 
Uchwała Nr 151-12 w sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku w roku akademickim 2011/2012.
 
Uchwała Nr 150-12 w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2012
 
Uchwała Nr 149-12 zmieniająca Uchwałę Nr 101/12 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 26 czerwca 2012
w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku kursu dokształcającego: Język niemiecki w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 
 
Uchwała Nr 148-12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn
 
Uchwała Nr 147-12 w sprawie ustalenia wzoru arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego
 
Uchwała Nr 146-12 w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 145-12 w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie części gruntu z nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 3 Maja 17, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 122/2
 
Uchwała Nr 144-12 w sprawie wyrażenia opinii oraz upoważnienia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku do działania na rzecz poszerzania bazy dydaktycznej
 
 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 16.10.2012 r.:

 
Uchwała Nr 143-12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach nauczania na kierunku Informatyka w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012
 
Uchwała Nr 142-12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach nauczania dla kierunku Informatyka w formie stacjonarnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2009/2010.
 
Uchwała Nr 141-12 w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2012.
 
Uchwała Nr 140-12 w sprawie zmiany Regulaminu Wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 139-12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
 
 
Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 09.10.2012 r.:
 
Uchwała Nr 138-12 w sprawie zaopiniowania wniosków studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013 
 
Uchwała Nr 137-12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 136-12 w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr 23/12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 27 marca 2012 r. dotyczącej określenia wytycznych do projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji oraz oceny rezultatów
 
Uchwała Nr 135-12 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości Kształcenia
 
Uchwała Nr 134-12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok akademicki 2011/2012 wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów
 
 
 
Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 26.09.2012 r.:
 
Uchwała Nr 133-12 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania budynku dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 17.
 
Uchwała Nr 132-12 sprawie zgody na przyjęcie Statutu Akademickiej Szkoły Policealnej.
 
Uchwała Nr 131-12 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Akademickiej Szkoły Policealnej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku.
 
Uchwała Nr 130-12 sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Statutu Przedszkola Akademickiego.
 
Uchwała Nr 129-12 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Akademickiego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku.
 
Uchwała Nr 128-12 w sprawie Regulaminu nagród i wyróżnień rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 
Uchwała Nr 127-12 w sprawie Regulaminu nagród i wyróżnień rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku dla nauczycieli akademickich.
 
Uchwała Nr 126-12 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 125-12 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 124-12 w sprawie zatwierdzenia programu czterosemestralnych Studiów podyplomowych w zakresie Logopedia.
 
Uchwała Nr 123-12 w sprawie zatwierdzenia programu dwusemestralnych Studiów Podyplomowych w zakresie Business English.
 
Uchwała Nr 122-12 w sprawie zatwierdzenia programu dwusemestralnych Studiów Podyplomowych w zakresie Administracja Publiczna.
 
Uchwała Nr 121-12 w sprawie wytycznych do projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji oraz oceny rezultatów na studiach podyplomowych.
 
Uchwała Nr 120-12 w sprawie zatwierdzenia programu kursu dokształcającego: Język niemiecki w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 
Uchwała Nr 119-12 w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie programu kuru dokształcającego w zakresie Język angielski dla służb medycznych.
 
Uchwała Nr 118-12 w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie z dniem 1 października 2012 roku kursu dokształcającego  w zakresie Język angielski dla służb medycznych.
 
Uchwała Nr 117-12 w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie z dniem 1 lutego 2013 roku studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie w turystyce.
 
Uchwała Nr 116-12 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów
 
Uchwała Nr 115-12 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów.
 
Uchwała Nr 114-12 w sprawie zasad opiniowania wniosków studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 
Uchwała Nr 113-12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2012 roku.
 
Uchwała Nr 112-12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku.
 
Uchwała Nr 111-12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2011 roku.
 
Uchwała Nr 110-12 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od dnia 1 października 2010 roku
 
 
 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 26.06.2012 r.:


Uchwała Nr 109 -12 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 108 -12 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 107 -12  w sprawie przyjęcia inicjatywy utworzenia kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn

Uchwała Nr 106 -12 w sprawie ustalenia strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2012 – 2020

Uchwała Nr 105 -12 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 104-12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku kursu dokształcającego Projektowanie stron WWW – poziom zaawansowany

Uchwała Nr 103 -12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku kursu dokształcającego Projektowanie stron WWW – poziom podstawowy

Uchwała Nr 102 -12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku kursu dokształcającego Kurs komputerowy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Uchwała Nr 101 -12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku kursu dokształcającego Język niemiecki w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Uchwała Nr 100 -12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku kursu dokształcającego Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW

Uchwała Nr 99 -12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku kursu dokształcającego Płatnik – praktyczny kurs obsługi programu dla przedsiębiorstw

Uchwała Nr 98-12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku kursu dokształcającego Asystent rodziny

Uchwała Nr 97 -12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku kursu dokształcającego Arkusz kalkulacyjny w codziennej pracy nauczyciela

Uchwała Nr 96 -12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku kursu dokształcającego Statuty i regulaminy – tworzenie prawa w placówkach oświatowych

Uchwała Nr 95 -12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku kursu dokształcającego Kontrola zarządcza w szkole
 
Uchwała Nr 94 -12w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Podmiotami Służby Zdrowia

Uchwała Nr 93 -12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku studiów podyplomowych w wymiarze czterech semestrów na kierunku Logopedia
 

Uchwała Nr 92-12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku studiów podyplomowych na kierunku Informatyka dla nauczycieli

Uchwała Nr 91 -12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo Zawodowe z elementami prawa pracy

Uchwała Nr 90 -12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w Oświacie i Kulturze


Uchwała Nr 89 -12 w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na utworzenie z dniem 1 października 2012 roku studiów podyplomowych w wymiarze trzech semestrów na kierunku Pedagogika rewalidacyjna z rozszerzoną oligofrenopedagogiką

Uchwała Nr 88 -12 w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych i Innych Form Doskonalenia Zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 87 -12 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 86-12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 85 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie logistyczne dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 84 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku


Uchwała Nr 83 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie finansami i inwestycjami dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 82 -12 w sprawie utworzenia specjalności Zarządzanie finansami i inwestycjami na kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku

Uchwała Nr 81 -12 w sprawie likwidacji specjalności Zarządzanie w turystyce i agrobiznesie na kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku

Uchwała Nr 80-12 w sprawie likwidacji specjalności Zarządzanie marketingowe na kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku

Uchwała Nr 79 -12 w sprawie likwidacji specjalności Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami na kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku

Uchwała Nr 78 -12 w sprawie likwidacji specjalności Zarządzanie finansami przedsiębiorstw na kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku

Uchwała Nr 77 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Wspieranie i pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 76 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 75 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 74 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 73 -12 w sprawie utworzenia specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku

Uchwała Nr 72 -12 w sprawie likwidacji specjalności Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku


Uchwała Nr 71 -12 w sprawie likwidacji specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku

Uchwała Nr 70-12 w sprawie likwidacji specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim/niemieckim na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku

Uchwała Nr 69 -12 w sprawie likwidacji specjalności Edukacja medialna na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku
 
Uchwała Nr 68 -12 w sprawie likwidacji specjalności Animacja kultury z arteterapią na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku


Uchwała Nr 67 -12 w sprawie likwidacji specjalności Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku


Uchwała Nr 66 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka, na specjalności Systemy informatyczne i bazy danych dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 65 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka, na specjalności Sieci komputerowe i telekomunikacja dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 64-12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka, na specjalności Grafika komputerowa i aplikacje internetowe dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 63 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska - nauka języka od podstaw, na specjalizacji Nauczycielskiej dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 62 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska - nauka języka od podstaw, na specjalizacji Asystent turystyczno-językowy dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 61 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska – nauka języka od podstaw, na specjalizacji Asystent marketingowo-językowy dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 60 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska - nauka języka od podstaw, na specjalizacji Asystent biznesowo-językowy dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 59 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska – nauka języka od podstaw, na specjalizacji Język niemiecki w turystyce i biznesie dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 58-12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Nauczycielskiej dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 57 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Asystent turystyczno-językowy dla studentów przyjętych na pierwszy rok  studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 56 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Asystent marketingowo-językowy dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 55 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Asystent biznesowo-językowy dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 54 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Język angielski w turystyce i biznesie dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 53 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Tłumaczeniowej dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 52-12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Język angielski z językiem rosyjskim dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 51 -12 w sprawie utworzenia specjalizacji Język angielski z językiem rosyjskim na specjalności Filologia angielska na kierunku Filologia na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku

Uchwała Nr 50 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów  kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja, na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku


Uchwała Nr 49 -12 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja, na specjalności Administracja samorządowo-skarbowa dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 48 -12 w sprawie utworzenia specjalności Administracja samorządowo-skarbowa na kierunku Administracja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku

Uchwała Nr 47 -12 w sprawie likwidacji specjalności Administracja skarbowa na kierunku Administracja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku

Uchwała Nr 46 -12 w sprawie likwidacji specjalności Administracja samorządowa na kierunku Administracja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku

Uchwała Nr 45 -12 w sprawie likwidacji specjalności Administracja publiczna ze specjalizacją pocztową na kierunku Administracja na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2012 roku


Uchwała Nr 44 -12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 43 -12 w sprawie  planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2012

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 08.05.2012 r.:

Uchwała Nr 42 -12 w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów studentów i pracowników PWSZ we Włocławku za granicę w ramach LLP Erasmus w roku akademickim 2012/2013

Uchwała Nr 41 -12 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach LLP Erasmus studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2012/2013

Uchwała Nr 40 -12 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej komisji ds. oceny doświadczenia zawodowego nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 39 -12 w sprawie wprowadzenia  Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 38 -12 w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów

Uchwała Nr 37-12 w sprawie ustalenia „Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2013/2014”

Uchwała Nr 36 -12 w sprawie zasad  przyjęć na pierwszy rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku  w roku akademickim: 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016

Uchwała Nr 35 -12 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości Kształcenia

Uchwała Nr 34 -12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: filologia, pedagogika, administracja, informatyka, zarządzanie

Uchwała Nr 33 -12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wytycznych do projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji oraz oceny rezultatów

Uchwała Nr 32 -12 w sprawie zasad ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

Uchwała Nr 31-12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2011

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 27.03.2012 r.:

Uchwała Nr 30-12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i realizację projektu w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” w konkursie nr 1/POKL/4.1.2/2012 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Uchwała Nr 29-12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i realizację projektu w ramach Poddziałania 2.3.4 „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia” w konkursie nr MZ_2.3.4_1_2012 ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia

Uchwała Nr 28-12 w sprawie zatwierdzenia „Systemu gromadzenia informacji o losach zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”.

Uchwała Nr 27-12 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia programu kursu języka migowego w zakresie Komunikacji Służb Społecznych w środowiskach lokalnych

Uchwała Nr 26-12 w sprawie utworzenia specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika

Uchwała Nr 25-12 w sprawie określenia liczby miejsc na kierunku Filologia specjalności Filologia angielska na studiach niestacjonarnych

Uchwała Nr 24-12 w sprawie utworzenia specjalizacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Filologia

Uchwała Nr 23-12 w sprawie określenia wytycznych do projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji oraz oceny rezultatów

Uchwała Nr 22-12 w sprawie Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 28.02.2012 r.:

Uchwała Nr 21-12 w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Informatyzacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 20-12 w sprawie ustalenia wzoru i zasad przyznawania medalu okolicznościowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 19-12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z University of the Balearic Islands

Uchwała Nr 18-12 w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów

Uchwała Nr 17-12 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów

Uchwała Nr 16-12 w sprawie wyboru uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 15-12 w sprawie powołania odwoławczej komisji oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 14-12 w sprawie powołania komisji oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 13-12 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania na stanowisko Redaktora Naczelnego Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 12-12 w sprawie utworzenia Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego

Uchwała Nr 11-12 w sprawie przyjęcia definicji studiów niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 10-12 w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 9-12 w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 09.01.2012 r.:

Uchwała Nr 8-12 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2012

Uchwała Nr 7-12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i realizację projektu w ramach poddziałania  4.1.1. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" w konkursie nr 1/POKL/4.1.1/2011 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Uchwała Nr 6-12 w sprawie ustalenia strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2012-2020

Uchwała Nr 5-12 w sprawie obchodów jubileuszu 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 4-12 w sprawie ustalenia zasad używania sztandaru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 3-12 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 2-12 w sprawie utworzenia specjalizacji na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia

Uchwała Nr 1-12 w sprawie utworzenia specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie