Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2015

Zarządzenie Rektora Nr 115/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi edukacyjne i zakwaterowanie w Domu Studenta

Zarządzenie Rektora Nr 114/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedur dochodzenia wierzytelności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 113/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku zmieniające Zarządzenie nr 106/15 w sprawie oceny realizacji celów i zadań uczelni określonych w Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2012-2020 oraz ustalenia działań ograniczających ryzyka związane z realizacją celów i zadań i uczelni

Zarządzenie Rektora Nr 112/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie warunków rekrutacji do Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 111/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu postępowania kandydata ubiegającego się o przyjęcie  na pierwszy rok niestacjonarnych-pomostowych studiów pierwszego stopnia, na kierunek pielęgniarstwo, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 110/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok niestacjonarnych-pomostowych studiów pierwszego stopnia, na kierunek pielęgniarstwo, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 109/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok niestacjonarnych-pomostowych studiów pierwszego stopnia, na kierunek pielęgniarstwo, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 108/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Biura rekrutacyjnego na okres prowadzenia rekrutacji, na pierwszy rok niestacjonarnych-pomostowych studiów pierwszego stopnia, na kierunek pielęgniarstwo, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 107/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie powołania rady wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 106/15 z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie oceny realizacji celów i zadań uczelni określonych w Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2012 – 2020 oraz ustalenia działań ograniczających ryzyka związane z realizacją celów i zadań uczelni

Zarządzenie Rektora Nr 105/15 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie powołania koordynatora ECTS na kierunku Pielęgniarstwo

Zarządzenie Rektora Nr 104/15 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 103/15 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów kosztów na działania związane ze wsparciem wymiany studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi pokrywanych z grantu Erasmus+ przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w roku akademickim 2015/2016 oraz pokrywanych ze środków własnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na działania Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 102/15 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich 

Zarządzenie Rektora Nr 101/15 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2019

Zarządzenie Rektora Nr 100/15 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2019

Zarządzenie Rektora Nr 99/15 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Programowej dla kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 98/15 z dnia 16 listopada 2015 roku W sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 97/15 z dnia 3 listopada 2015 roku Zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 96/15 z dnia 3 listopada 2015 roku Zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 95/15 z dnia 3 listopada 2015 roku Zmieniające w sprawie zatwierdzenia wzoru podania o przyjęcie na studia podyplomowe i wzoru podania o przyjęcie na kursy organizowane przez CSPiDZ PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 94/15 z dnia 3 listopada 2015 roku W sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów

Zarządzenie Rektora Nr 93/15 z dnia 3 listopada 2015 roku W sprawie powołania na rok akademicki 2015/2016 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania pomocy materialnej

Zarządzenie Rektora Nr 92/15 z dnia 3 listopada 2015 roku W sprawie powołania przedstawicieli studentów w skład Senatu PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 91/15 z dnia 3 listopada 2015 roku Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 90/15 z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Informatyki

Zarządzenie Rektora Nr 89/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 88/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska kierownika Zakładu Informatyki

Zarządzenie Rektora Nr 87/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Redaktora naczelnego wydawnictwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 86/15 z dnia 20 października 2015 roku W sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 85/15 z dnia 12 października 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wzoru podania o przyjęcie na studia podyplomowe i wzoru podania o przyjęcie na kursy organizowane przez CSPiDZ PWSZ we Włocławku PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 84/15 z dnia 1 października 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 83/15 z dnia 1 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy realizacji zamówień publicznych oraz zasad sporządzania planu rzeczowo-finansowego i planu zamówień publicznych w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 82/15 z dnia 22 września 2015 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu

Zarządzenie Rektora Nr 81/15 z dnia 22 września 2015 roku w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego

Zarządzenie Rektora Nr 80/15 z dnia 22 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 79/15 z dnia 22 września 2015 roku w sprawie powołania pełnomocnika rektora do spraw rozwoju uczelni

Zarządzenie Rektora Nr 78/15 z dnia 22 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy roku studiów, w roku akademickim 2015/2016, w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 77/15 z dnia 22 września 2015 roku w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 76/15 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Zasłużony dla Uczelni” na kadencję 2015-2019

Zarządzenie Rektora Nr 75/15 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez nauczycieli akademickich z pokoi gościnnych w budynkach PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 74/15 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 73/15 z dnia 21 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 72/15 z dnia 9 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminu rekrutacji uzupełniającej na pierwszy rok studiów w PWSZ we Włocławku, w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 71/15 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dokumentowania przydziału zajęć dydaktycznych i rozliczeń wykonanych zajęć w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 70/15 z dnia 1 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Obrad Kolegium Rektorskiego PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 69/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie odwołania pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Rektora

Zarządzenie Rektora Nr 68/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Filologii Germańskiej i Rosyjskiej w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 67/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 66/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania kierownika Studium Języków Obcych PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 65/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Filologii Angielskiej w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 64/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Pedagogiki w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 63/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Zarządzania w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 62/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Administracji w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 61/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Informatyki w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 60/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn w PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 59/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 58/15 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania dyrektora Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 57/15 z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 56/15 z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku i powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego

Zarządzenie Rektora Nr 55/15 z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie określenia terminów składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 54/15 z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie określenia terminu rekrutacji uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 53/15 z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie określenia terminów składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia  na kierunku inżynieria zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 52/15 z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2015/2016, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 51/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zasad podziału grantu Erasmus+ przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na wyjazdy studentów w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 50/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie kryteriów doboru pracowników do wypowiedzenia umowy o pracę w ramach realizacji „Polityki zatrudnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2013-2020”

Zarządzenie Rektora Nr 49/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich dla kierunku Pielęgniarstwo

Zarządzenie Rektora Nr 48/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie włączenia kierunku „Inżynieria zarządzania” do Zakładu Zarządzania

Zarządzenie Rektora Nr 47/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 46/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określania terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie Rektora Nr 45/15 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i warunków ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 44/15 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia kandydata na studia stacjonarne w uczelni publicznej lub studenta przenoszącego się z innej uczelni o kontunuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 43/15 z dnia 8 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 42/15 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2015/2016
 
Zarządzenie Rektora Nr 41/15 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2015/2016
 
Zarządzenie Rektora Nr 40/15 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2015/2016
 
Zarządzenie Rektora Nr 39/15 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podejmowane i odbywane przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 38/15 z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 37/15 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria zarządzania, w roku akademickim 2015/2016, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 36/15 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska wykładowcy w Zakładzie Zarządzania

Zarządzenie Rektora Nr 35/15 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska starszego wykładowcy w Zakładzie Zarządzania

Zarządzenie Rektora Nr 34/15 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska starszego wykładowcy oraz wykładowcy w Zakładzie Administracji

Zarządzenie Rektora Nr 33/15 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Administracji

Zarządzenie Rektora Nr 32/15 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016 

Zarządzenie Rektora Nr 31/15 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie podziału środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2015

Zarządzenie Rektora Nr 30/15 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w  Zakładzie Mechaniki i budowy maszyn

Zarządzenie Rektora Nr 29/15 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w  Zakładzie Informatyki

Zarządzenie Rektora Nr 28/15 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie ustanowienia dnia 29  maja 2015 r. dniem rektorskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we  Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 27/15 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie ustanowienia w dniu 28  maja 2015 r. godzin rektorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 26/15 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds.  naboru przez uczelnię za granicę w ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 25/15 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie warunków rekrutacji do  Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 24/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w Zakładzie Pedagogiki

Zarządzenie Rektora Nr 23/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w Zakładzie Pedagogiki

Zarządzenie Rektora Nr 22/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad sporządzania i przekazywania dokumentów w celu terminowego opracowania tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności na studiach pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 21/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za obiady

Zarządzenie Rektora Nr 20/15 z dnia 21 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
Zarządzenie Rektora Nr 19/15 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów, w roku akademickim 2015/2016, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 18/15 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów, w roku akademickim 2015/2016, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 17/15 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 16/15 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie elektronicznej rejestracji kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w roku akademickim 2015/2016, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 15/15 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 14/15 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Biura rekrutacyjnego na okres prowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 13/15 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu „Zaopiekuj się swoją przyszłością”

Zarządzenie Rektora Nr 12/15 z dnia 31 marca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wzoru podania o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 11/15 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 10/15 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmiany ustalenia wysokości opłat za studia podejmowane i odbywane przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Rektora Nr 9/15 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie Rektora Nr 8/15 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podejmowane i odbywane przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 7/15 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenie Regulaminu podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 6/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za obiady

Zarządzenie Rektora Nr 5/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie oceny systemu kontroli zarządczej w uczelni

Zarządzenie Rektora Nr 4/15 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w uczelni

Zarządzenie Rektora Nr 3/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie Rektora Nr 2/15 z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji programowej dla kierunku pielęgniarstwa

Zarządzenie Rektora Nr 1/15 z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie procedury zarządzania kryzysowego