Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2015

Uchwały z posiedzenia Senatu 22 grudnia 2015

Uchwała Nr 124/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Ilda Fernandes Escola Superior Enfermagem do Porto

Uchwała Nr 123/15 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Finanse i Rachunkowość na studiach stacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość i finanse sektora publicznego dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 122/15 w sprawie utworzenia specjalności Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw na kierunku Finanse i Rachunkowość na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2016/2017

Uchwała Nr 121/15 w sprawie utworzenia specjalności Rachunkowość i finanse sektora publicznego na kierunku Finanse i Rachunkowość na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2016/2017

Uchwała Nr 120/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Mehmet Akif Ersoy University

Uchwała Nr 119/15 15 zmieniająca plan rzeczowo-finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2015

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 08 grudnia 2015 roku

Uchwała Senatu Nr 118/15 w sprawie wyboru uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich

Uchwała Senatu Nr 117/15 w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów

Uchwała Senatu Nr 116/15 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów

Uchwała Senatu Nr 115/15 w sprawie likwidacji specjalności Języki obce dla biznesu na kierunku filologia na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2016/2017

Uchwała Senatu Nr 114/15 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok niestacjonarnych studiów pomostowych pierwszego stopnia  na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku

Uchwała Senatu Nr 113/15 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów  finanse i rachunkowość

Uchwała Senatu Nr 112/15 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów  nowe media i e-biznes

Uchwała Senatu Nr 111/15 w sprawie utworzenia kierunku studiów nowe media i e-biznes

Uchwała Senatu Nr 110/15 w sprawie zmiany  Regulaminu Wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Senatu Nr 109/15 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kursu specjalistycznego pod nazwą Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Uchwała Senatu Nr 108/15 w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych
w zakresie: Rachunkowość i Finanse

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 27 października 2015

 

Uchwała Nr 107/15 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie studiów podyplomowych Metodyka nauczania języka obcego w edukacji  wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Uchwała Nr 106/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Cumhuriyet University

Uchwała Nr 105/15 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Redaktora naczelnego wydawnictwa

Uchwała Nr 104/15 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia i planu Studiów Podyplomowych w zakresie: Rachunkowość i Finanse

Uchwała Nr 103/15 w sprawie wyrażenia zgody na tworzenie kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych

 Uchwała Nr 102/15 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 101/15 zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych i Innych Form Doskonalenia Zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 100/15 w sprawie zmiany Statutu Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 99/15 w sprawie określenia warunków zwalniania studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku z obowiązku odbycia praktyki zawodowej

Uchwała Nr 98/15 w sprawie utworzenia kierunku studiów Finanse i Rachunkowość

Uchwała Nr 97/15 w sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku w roku akademickim 2014/2015

Uchwała Nr 96/15 w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 40/15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach programu Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2015/2016

Uchwała Nr 95/15 w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2015

Uchwała Nr 94/15 zmieniająca plan rzeczowo-finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2015

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 08 września 2015

Uchwała Nr 93/15 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 92/15 w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 91/15 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko kierownika Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego

Uchwała Nr 90/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek                                             

Uchwała Nr 89/15 w sprawie wyboru przedstawicieli Senatu do Kapituły Medalu „Zasłużony dla Uczelni”

Uchwała Nr 88/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania tytułu „Zasłużony dla Uczelni”

Uchwała Nr 87/15 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych

Uchwała Nr 86/15 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Filologia

Uchwała Nr 85/15 w sprawie powołania odwoławczej komisji oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 84/15 w sprawie powołania komisji oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich

Uchwała Nr 83/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia  na kierunku inżynieria zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2015/2016”

Uchwała Nr 82/15 w sprawie zmieniająca plan rzeczowo-finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2015

Uchwała Nr 81/15 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu

Uchwała Nr 80/15 w sprawie powołania stałej komisji skrutacyjnej oraz określenia zasad tajnego głosowania

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 21 lipca 2015

Uchwała Nr 79/15 w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów Podyplomowych i innych Form Doskonalenia Zawodowego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 78/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Młode orły rynku pracy”

Uchwała Nr 77/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Praca bez granic”

Uchwała Nr 76/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do konkursu na projekty w Programie Rozwój Kompetencji

Uchwała Nr 75/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie partnerstwa w celu przystąpienia do konkursu na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych

Uchwała Nr 74/15 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uchwała Nr 73/15 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Studium Języków Obcych

Uchwała Nr 72/15 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Biblioteki

Uchwała Nr 71/15 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa parteru w budynku dydaktyczno-mieszkalnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. pod potrzeby kierunku Pielęgniarstwo”

Uchwała Nr 70/15 w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 69/15 zmieniająca załącznik do uchwały Nr 51/15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na rok akademicki 2015/2016 dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych

Uchwała Nr 68/15 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia  na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2015/2016”

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 23 czerwca 2015

Uchwała Nr 67/15 w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 66/15 w sprawie zmian w wytycznych  do tworzenia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia i studiów podyplomowych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 65/15 w sprawie ustalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 64/15 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego

Uchwała Nr 63/15 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych

Uchwała Nr 62/15 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Pośrednictwo Zawodowe i Doradztwo Personalne

Uchwała Nr 61/15 w sprawie utworzenia trzysemestralnych studiów podyplomowych Poradnictwo  Zawodowe i Doradztwo Personalne

Uchwała Nr 60/15 zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych i Innych Form Doskonalenia Zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 26 maja 2015

Uchwała Nr 59/15 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki, Animacja społeczno-kulturalna, Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne, dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 58/15 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Filologia na studiach stacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalności Języki obce dla biznesu dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 57/15 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalizacjach: Tłumaczeniowej i Nauczycielskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na specjalizacjach: Język angielski w turystyce i biznesie, Język angielski z językiem rosyjskim na studiach stacjonarnych dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 56/15 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Filologia, specjalność Filologia germańska - nauka języka od podstaw na studiach stacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalizacjach: Język niemiecki w turystyce i biznesie, Nauczycielskiej, Język niemiecki w technice, logistyce i biznesie dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 55/15 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Rachunkowość i finanse, Skuteczne zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Zarządzanie kadrami, dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 54/15 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Obrabiarki i technologia maszyn, Inżynieria produkcji, Napęd i sterowanie maszyn, dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 53/15 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Informatyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Grafika komputerowa i aplikacje internetowe, Sieci komputerowe i telekomunikacja, Systemy informatyczne i bazy danych, dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 52/15 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Administracja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów na specjalnościach: Administracja bezpieczeństwa publicznego, Administracja samorządowo-skarbowa dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 51/15 w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na rok akademicki 2015/2016 dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych

Uchwała Nr 50/15 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2016/2017”

Uchwała Nr 49/15 w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021

Uchwała Nr 48/15 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w  roku akademickim 2015/2016”

Uchwała Nr 47/15 w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 46/15 w sprawie  planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej we Włocławku na rok 2015

Uchwała Nr 45/15 w sprawie pokrycia straty netto dotyczącej lat ubiegłych

Uchwała Nr 44/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2014

Uchwała Nr 43/15 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Kursu języka niemieckiego” oraz zatwierdzenia programu kursu

Uchwała Nr 42/15 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Kursu języka angielskiego” oraz zatwierdzenia programu kursu

 

Uchwała z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu z dnia 12 maja 2015

Uchwała Nr 41/15 w sprawie utworzenia kierunku studiów Pielęgniarstwo


Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 28 kwietnia 2015

Uchwała Nr 40/15 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2015/2016

Uchwała Nr 39/15 w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów za granicę studentów i pracowników PWSZ we Włocławku w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Uchwała Nr 38/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Yalova University

Uchwała Nr 37/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Inonu University

Uchwała Nr 36/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Cankiri Karatekin University

Uchwała Nr 35/15 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 34/15 w sprawie zmiany nazw specjalności: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na Skuteczne zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem oraz zmiany nazw specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi na Zarządzanie kadrami na kierunku Zarządzanie  na studiach stacjonarnych i  niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 33/15 w sprawie utworzenia specjalności Rachunkowość i finanse na kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 32/15 w sprawie likwidacji specjalności: Zarządzanie finansami i inwestycjami oraz Zarządzanie logistyczne na kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 31/15 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Filologia, specjalności Filologia angielska oraz specjalności filologia germańska – nauka języka od podstaw dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 30/15 w sprawie zmiany nazwy specjalności z Animacja społeczna i kulturowa na Animacja społeczno-kulturalna na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 29/15 w sprawie likwidacji specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne na kierunku Pedagogika, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 28/15 w sprawie likwidacji specjalizacji Asystent biznesowo-językowy, Asystent marketingowo-językowy, Asystent turystyczno-językowy na kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 27/15 w sprawie Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 26/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat na studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we WłocławkuUchwała Senatu Nr 25/15 w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych i Innych Form Doskonalenia Zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 24 marca 2015

Uchwała Senatu Nr 24/15 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy określającej warunki odpłatności za świadczone usługi edukacyjne dla cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Senatu Nr 23/15 w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Senatu Nr 22/15 w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Uchwała Senatu Nr 21/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Systemu gromadzenia informacji o losach zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”

Uchwała Senatu Nr 20/15 w sprawie zmiany Statutu Akademickiej Szkoły Policealnej  przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Senatu Nr 19/15 w sprawie utworzenia Kursu języka niemieckiego  dla uczestników projektu „Zaopiekuj się swoją przyszłością” i zatwierdzenia programu kursu

Uchwała Senatu Nr 18/15 w sprawie utworzenia specjalizacji Język niemiecki w technice, logistyce i biznesie na kierunku Filologia, specjalność Filologia germańska - nauka języka od podstaw na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Senatu Nr 17/15 w sprawie likwidacji specjalizacji Asystent biznesowo-językowy, Asystent marketingowo-językowy, Asystent turystyczno-językowy na kierunku Filologia, specjalność Filologia germańska - nauka języka od podstaw na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Senatu Nr 16/15 w sprawie utworzenia Instytutu Nauk o Zdrowiu

Uchwała Senatu Nr 15/15 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Pośrednictwo Zawodowe i Doradztwo Personalne

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 10 lutego 2015

Uchwała Senatu Nr 14/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Senatu Nr 13/15 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach niestacjonarnych oraz zatwierdzenia programu studiów, w tym planów studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, dla studentów którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Senatu Nr 12/15 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2012 – 2020

Uchwała Senatu Nr 11/15 w sprawie ustalenia Regulaminu Wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwała Senatu Nr 10/15 w sprawie zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 27 stycznia 2015

Uchwała Senatu Nr 9/15 w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Senatu Nr 8/15 w sprawie zmiany strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na lata 2012 – 2020

Uchwała Senatu Nr 7/15 w sprawie zatwierdzenia zmian programu dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie Skuteczne Zarządzanie

Uchwała Senatu Nr 6/15 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów pedagogika dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Senatu Nr 5/15 w sprawie utworzenia specjalności Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od 1 października 2015 roku

Uchwała Senatu Nr 4/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wytycznych do tworzenia programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia i studiów podyplomowych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Senatu Nr 3/15 w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2015

Uchwała Senatu Nr 2/15 w sprawie ustalenia programu kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach stacjonarnych oraz zatwierdzenie programu studiów, w tym planów studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, dla studentów którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Senatu Nr 1/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wzorcowego opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów pielęgniarstwo określonych w standardach kształcenia dla kierunku studiów pielęgniarstwo