Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia poniżej 30 tys. euro - 2015

2015.11.18 Zaproszenie do złożenia oferty wycieczki dla pracowników uczelni do Portugalii

2015.11.16 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę prasy dla PWSZ we Włocławku na rok 2016

2015.10.23 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę książek do Biblioteki uczelnianej

2015.09.22 Zaproszenie do złożenia oferty na najem automatów samosprzedających gorące napoje.

2015.09.08 Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok

2015.09.03 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę szaf ubraniowych

2015.09.01 Zaproszenie do złożenia oferty na druk publikacji książkowej

2015.08.20 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę długopisów z grawerem dla PWSZ we Włocławku

2015.08.04 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę książek dla PWSZ we Włocławku

2015.07.01 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę gadżetów reklamowych.

2015.06.30 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi składu, łamanie i druku publikacji książkowej

2015.06.02 Zaproszenie do przeprowadzenia zewnętrznego egzaminu ustnego City&Guilds na poziomie B2

2015.05.19 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego

2015.05.08 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę eko gadżetów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

2015.05.04 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji oraz sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej

2015.04.27 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, dla zadania inwestycyjnego Budowa i wyposażenie Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii PWSZ we Włocławku

2015.04.27 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi składu, łamania i druku.

2015.04.14 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, dla zadania inwestycyjnego Budowa i wyposażenie Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

2015.04.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej

2015.03.31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego na ochronę fizyczną osób i mienia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

2015.03.05 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi drukowania i dostawy w 2015 r.

2015.03.03 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi składu, łamania i druku publikacji książkowych

2015.03.03 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie korekty publikacji

2015.02.06 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych i plastycznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na rok 2015

2015.02.03 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim, realizowanym na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2014-2015 - semestr letni

2015.01.21 Zaproszenie do złożenia oferty na usługę dydaktyczną na Podyplomowych studiach z zakresu zarządzania oświatą

2015.01.21 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim, realizowanych na kierunku: Zarządzanie i Informatyka oraz w Studium Języków Obcych w roku akademickim 2014-2015 - semestr letni.

2015.01.20 - Zapytanie o cenę, na świadczenie usług serwisowych oraz na dostarczanie oryginalnych bądź napełnianie tonerów dla drukarek i kserokopiarek

2015.01.19 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę kubków izotermicznych.

2015.01.12 Zaproszenie na Dostawa sprzętu do Pracowni higieny osobistej i udzielania pierwszej pomocy dla Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku