Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2014

Zarządzenie Rektora Nr 94/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zasad podziału grantu i delegowania pracowników na wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Rektora Nr 93/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustanowienia w dniu 23 grudnia 2014 r. godzin rektorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 92/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w 2015 roku

Zarządzenie Rektora Nr 91/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie polityki rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 90/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i sposobu realizacji zadań w zakresie ochrony danych osobowych 

Zarządzenie Rektora Nr 89/14 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zmiany procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla projektu „Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji”, w ramach działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie Rektora Nr 88/14 z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Rektora Nr 87/14 z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Rektora Nr 86/14 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu praktyki zawodowej Akademickiej Szkoły Policealnej we Włocławku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku kierunek: opiekun medyczny, realizowanej w ramach projektu „Zaopiekuj się swoją przyszłością”.

Zarządzenie Rektora Nr 85/14 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w projekcie „Zaopiekuj się swoją przyszłością” realizowanego​ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 84/14 z dnia 17 listopada 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 83/14 z dnia 17 listopada  2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu „Zaopiekuj się swoją przyszłością”

Zarządzenie Rektora Nr 82/14 z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 81/14 z dnia 04 listopada  2014 roku w sprawie powołania na rok akademicki 2014/2015 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Zarządzenie Rektora Nr 80/14 z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmiany w Regulaminie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Rektora Nr 79/14 z dnia 20 października 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Rektora Nr 78/14 z dnia 06 października 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania powypadkowego słuchaczy Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Rektora Nr 77/14 z dnia 30 września 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie Rektora Nr 76/14 z dnia 29 września 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pod nazwą Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Rektora Nr 75/14 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Rektora Nr 74/14 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Instytutu Humanistycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Rektora Nr 73A/14 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie ustalenia terminu drugiej rekrutacji uzupełniającej do projektu „Zaopiekuj się swoją przyszłością”.

Zarządzenie Rektora Nr 73/14 z dnia 22 września 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie Rektora Nr 72/14 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie określenia terminu drugiej rekrutacji uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie Rektora Nr 71/14 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Rektora Nr 70/14 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Rektora Nr 69/14 z dnia 08 września 2014 roku w sprawie ustalenia terminu rekrutacji uzupełniającej do projektu „Zaopiekuj się swoją przyszłością”.

Zarządzenie Rektora Nr 68/14 z dnia 08 września 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie Rektora Nr 67/14 z dnia 08 września 2014 roku w sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie Rektora Nr 66/14 z dnia 08 września 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 65/14 z dnia 08 września 2014 roku w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Rektora Nr 64/14 z dnia 08 września 2014 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarządzenie Rektora Nr 63/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku  w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego warunków rekrutacji do Akademickiej Szkoły Policealnej.

Zarządzenie Rektora Nr 62/14 z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w zasadach podziału grantu Erasmus+ przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na wyjazdy studentów w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie Rektora Nr 61/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku szkolnym 2014/2015.

Zarządzenie Rektora Nr 60/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla projektu „Zaopiekuj się swoją przyszłością”, w ramach działania 9.6.1 „Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie Rektora Nr 59/14 z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania projektem „Zaopiekuj się swoją przyszłością”.

Zarządzenie Rektora Nr 58/14 z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu uczestnictwa i rekrutacji do projektu „Zaopiekuj się swoją przyszłością”

Zarządzenie Rektora Nr 57/14 z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad oznaczania w ramach projektu „Zaopiekuj się swoją przyszłością”

Zarządzenie Rektora Nr 56/14 z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zespołu projektowego do realizacji projektu „Zaopiekuj się swoją przyszłością”

Zarządzenie Rektora Nr 55/14 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Akademickiej Szkoły Policealnej przy PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 54/14 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Przedszkola Akademickiego przy PWSZ we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 53/14 z dnia 11 sierpnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego PWSZ we Włocławku i ustalenia tekstu jednolitego

Zarządzenie Rektora Nr 52/14 z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Rektora Państwowej Wyższe Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 51/14 z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Kancelaryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie Rektora Nr 50/14 z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie rodzajów kosztów na działania związane ze wsparciem wymiany studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi pokrywanych z grantu Erasmus+ przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w roku akademickim 2014/2015 oraz pokrywanych ze środków własnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na działania Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Rektora Nr 49/14 z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zasad podziału grantu Erasmus+ przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na wyjazdy studentów w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Rektora Nr 48/14 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie określenia terminu rekrutacji uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Rektora Nr 47/14 z dnia 23 lipca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 46/14 z dnia 7 lipca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 45/14 z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie nr 44/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie nr 43/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 42/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie podziału środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2014

Zarządzenie nr 41/14 z dnia 17 czerwca 2014 w sprawie w sprawie podziału środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku   na rok 2014

Zarządzenie nr 40/14 z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 39/14 z dnia 09 czerwca 2014 w sprawie  powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pod nazwą Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 38/14 z dnia 09 czerwca 2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn

Zarządzenie nr 37/14 z dnia 03 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zarządzenie nr 36/14 z dnia 03 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn

Zarządzenie nr 35/14 z dnia 03 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Pedagogiki

Zarządzenie nr 34/14 z dnia 03 czerwca 2014 w sprawie warunków rekrutacji do Akademickiej Szkoły Policealnej

Zarządzenie nr 33/14 z dnia 29 maja 2014 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 32/14 z dnia 29 maja 2014 w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 31/14 z dnia 27 maja 2014 zmieniające zarządzenie w sprawie określania terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim  przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie nr 30/14 z dnia 27 maja 2014  zmieniające  zarządzenie w sprawie określania terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim  przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2013/2014

Zarządzenie nr 29/14 z dnia 26 maja 2014 w sprawie ustanowienia  godzin rektorskich
w dniu 29 maja 2014 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 28/14 z dnia 26 maja 2014 zmieniające  zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu  staży studenckich organizowanych w ramach projektu „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”

Zarządzenie nr 27/14 z dnia 20 maja 2014 w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów, w roku akademickim 2014/2015

 

Zarządzenie nr 26/14 z dnia 20 maja 2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów, w roku akademickim 2014/2015

 

Zarządzenie nr 25/14 z dnia 20 maja 2014 w sprawie powołania Biura rekrutacyjnego na okres prowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2014/2015

 

Zarządzenie nr 24/14 z dnia 20 maja 2014 w sprawie ustalenia wzoru podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2014/2015

 

Zarządzenie nr 23/14 z dnia 20 maja 2014 w sprawie elektronicznej rejestracji kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Zarządzenie nr 22/14 z dnia 20 maja 2014 w sprawie określenia terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2014/2015

 

Zarządzenie nr 21/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru przez uczelnię za granicęw ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich
i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 20/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad sporządzania
i przekazywania dokumentów w celu terminowego opracowania tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności  na studiach pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 19/14 z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy realizacji zamówień publicznych oraz zasad sporządzania planu rzeczowo-finansowego i planu zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 18/14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia dnia 30 maja 2014 roku dniem rektorskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 17/14 z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Zarządzania

Zarządzenie nr 16/14 z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Informatyki

Zarządzenie nr 15/14 z dnia 31 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania przedstawicieli studentów w skład Senatu Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 14/14 z dnia 31 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za pranie odzieży i środków utrzymania higieny osobistej pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 13/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 12/14 z dnia 24 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla uczestników projektu „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”

Zarządzenie nr 11/14 z dnia 11 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów dokumentów i trybu ich składania w zakresie stosowania zwiększonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
we Włocławku

Zarządzenie nr 10/14 z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Polityki antymobbingowej

Zarządzenie nr 9/14 z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania projektem „Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji” nr projektu POKL.09.04.00-04-001/13 realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Zarządzenie nr 8/14 z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 7/14 z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla projektu „Klucz do uczenia  II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji”, w ramach działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie nr 6/14 z dnia 03 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Medalu „Zasłużony dla Uczelni

Zarządzenie nr 5/14 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety badającej potrzeby studentów niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzenie nr 4/14 z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny 

Zarządzenie nr 3/14 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie nr 2/14 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w uczelni

Zarządzenie nr 1/14 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów