Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2013

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 17.12.2013 r.

Uchwała Nr 134-13 w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków zadania nr 2 i 4  w ramach projektu POKL.09.04.00-04-001/13 realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Uchwała Nr 133-13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Politechnic Institute of Braganca

Uchwała Nr 132-13 zmieniająca uchwałę Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w sprawie ustalenia strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2012 – 2020

Uchwała Nr 131-13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn 

Uchwała Nr 130-13 w sprawie utworzenia specjalności Animacja społeczna i kulturowa na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 129-13 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Inżynieria zarządzania, na specjalności Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 128-13 w sprawie utworzenia specjalności Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie na kierunku Inżynieria zarządzania na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 127-13 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Inżynieria zarządzania, na specjalności Inżynieria logistyki  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Uchwała Nr 126-13 w sprawie utworzenia specjalności Inżynieria logistyki na kierunku Inżynieria zarządzania na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 

Uchwała Nr 125-13 w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2013

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 19.11.2013 r.

 
Uchwała Nr 124-13 sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku w roku akademickim 2012/2013
 
Uchwała Nr 123-13 sprawie utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku studiów podyplomowych z zakresu zarządzanie oświatą
 
Uchwała Nr 122-13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
 
Uchwała Nr 121-13 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów 
 
Uchwała Nr 120-13 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów 
 
Uchwała Nr 119-13 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych na kierunku inżynieria zarządzania
 
Uchwała Nr 118-13 w sprawie określenia warunków zwalniania studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z obowiązku odbycia praktyki zawodowej
 
Uchwała Nr 117-13 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wytycznych do projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji oraz oceny rezultatów 
 
Uchwała Nr 116-13 w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2013
 
Uchwała Nr 115-13 w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2013
 
Uchwała z posiedzenia Senatu z dnia 08.10.2013 r.
 
Uchwała Nr 114-13 sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok akademicki 2012/2013 wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów 
 
Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 23.09.2013 r.
 
Uchwała Nr 113-13 sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków w ramach projektu POKL.09.04.00-04-001/13 realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
 
 
Uchwała Nr 112-13 sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów w wynagrodzeniu pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 
 
Uchwała Nr 111-13 sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 
 
Uchwała Nr 110-13 sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Kursu przedsiębiorczości w ramach projektu numer POKL.09.04.00-04-001/13, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty i zatwierdzenie programu kursu oraz zmiany uchwały
 
Uchwała Nr 109-13 sprawie zatwierdzenia programu trzysemestralnych studiów podyplomowych 
z zakresu: Grafika komputerowa 
 
Uchwała Nr 108-13 w sprawie zatwierdzenia programu dwusemestralnych studiów podyplomowych 
w zakresie: Nowoczesne formy edukacji ruchowej
 
Uchwała Nr 107-13 w sprawie zatwierdzenia programu dwusemestralnych studiów podyplomowych 
w zakresie: Teleinformatyka
 
Uchwała Nr 106-13 w sprawie zatwierdzenia programu dwusemestralnych Studiów Podyplomowych 
w zakresie: Skuteczne zarządzanie
 
Uchwała Nr 105-13 w sprawie przyjęcia przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku efektów kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu: Nowoczesne formy edukacji ruchowej
 
Uchwała Nr 104-13 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i budowa maszyn, na specjalności Inżynieria produkcji dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w
 Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 103-13 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i budowa maszyn, na specjalności Obrabiarki 
i technologia maszyn dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 102-13 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i budowa maszyn, na specjalności Napędy 
i sterowanie maszyn dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
 
Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 25.06.2013 r.:
 
Uchwała Nr 101-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska – nauka języka od podstaw, na specjalizacji Nauczycielskiej dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 100-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska – nauka języka od podstaw, na specjalizacji Język niemiecki w turystyce i biznesie dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 99-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska – nauka języka od podstaw, na specjalizacji Asystent turystyczno-językowy dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 98-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska – nauka języka od podstaw, na specjalizacji Asystent marketingowo-językowy dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 97-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska – nauka języka od podstaw, na specjalizacji Asystent biznesowo-językowy dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 96-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 95-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 94-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie logistyczne dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 93-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie finansami i inwestycjami dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 92-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka, na specjalności Systemy informatyczne i bazy danych dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 91-13 w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka, na specjalności Sieci komputerowe i telekomunikacja dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 90-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka, na specjalności Grafika komputerowa i aplikacje internetowe dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 89-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Nauczycielskiej dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 88-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Asystent turystyczno-językowy dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 87-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Asystent marketingowo-językowy dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 86-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Asystent biznesowo-językowy dla studentów,  którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 85-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Język angielski w turystyce i biznesie dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 84-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Tłumaczeniowej dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 83-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Język angielski z językiem rosyjskim dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 82-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Wspieranie i pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 81-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki dla studentów,  którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 80-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 79-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 78-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja, na specjalności Administracja samorządowo-skarbowa dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 77-13w sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów  kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja, na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego dla studentów, którzy rozpoczną cykl kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 76-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia  na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska- nauka języka od podstaw, na specjalizacji Nauczycielskiej dla studentów, którzy  rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 75-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska – nauka języka od podstaw, na specjalizacji Język niemiecki w turystyce i biznesie dla studentów, którzy  rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 74-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska - nauka języka od podstaw, na specjalizacji Asystent turystyczno-językowy dla studentów, którzy  rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 73-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska – nauka języka od podstaw, na specjalizacji Asystent marketingowo-językowy dla studentów, którzy  rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 72-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia germańska- nauka języka od podstaw, na specjalizacji Asystent biznesowo-językowy dla studentów, którzy  rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 71-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Nauczycielskiej dla studentów, którzy  rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 70-13 w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Asystent turystyczno-językowy dla studentów, którzy  rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 69-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Asystent marketingowo-językowy dla studentów, którzy  rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 68-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Asystent biznesowo-językowy dla studentów, którzy  rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 67-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Język angielski w turystyce i biznesie dla studentów, którzy  rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 66-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Tłumaczeniowej dla studentów, którzy  rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 65-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia, na specjalności Filologia angielska, na specjalizacji Język angielski z językiem rosyjskim dla studentów, którzy  rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 
Uchwała Nr 64-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja, na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego, którzy rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 63-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja, na specjalności Administracja samorządowo - skarbowa, którzy rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 62-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Informatyka, na specjalności Sieci komputerowe i telekomunikacja dla studentów, którzy rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 61-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Informatyka, na specjalności Systemy informatyczne i bazy danych dla studentów, którzy rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 60-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Informatyka, na specjalności Grafika komputerowa i aplikacje internetowe dla studentów, którzy rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 59-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki dla studentów, którzy rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 58-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne dla studentów, którzy rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 57-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Pedagogika, na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dla studentów, którzy rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 56-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi, którzy rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 55-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, którzy rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 54-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie logistyczne, którzy rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 53-13w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów i programach kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie finansami i inwestycjami, którzy rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 52-13 w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 51-13 w sprawie utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku z dniem 1 października 2013 roku studiów podyplomowych z zakresu Nowoczesne formy edukacji ruchowej.
 
Uchwała Nr 50-13 w sprawie przyjęcia przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku efektów kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego.
 
Uchwała Nr 49-13 w sprawie przyjęcia przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku efektów kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej.
 
Uchwała Nr 48-13 w sprawie przyjęcia przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku efektów kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu teleinformatyki.
 
Uchwała Nr 47-13 w sprawie przyjęcia przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku efektów kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu skutecznego zarządzania.
 
Uchwała Nr 46-13 w sprawie przyjęcia inicjatywy utworzenia kierunku studiów Inżynieria zarządzania.
 
Uchwała Nr 45-13 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Statutu Przedszkola Akademickiego.
 
Uchwała Nr 44-13 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Statutu Akademickiej Szkoły Policealnej.
 
Uchwała Nr 43-13 w sprawie przekształcenia Instytutu Nauk Społecznych i Informatyki w Instytut Nauk Społecznych i Technicznych.
 
Uchwała Nr 42-13 w sprawie  zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 
Uchwała Nr 41-13 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej we Włocławku.
 
Uchwała Nr 40-13 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Systemu gromadzenia informacji o losach zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”.
 
Uchwała Nr 39-13 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej we Włocławku na rok 2013.
 
 
Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 28.05.2013 r.:
 
Uchwała Nr 38-13 zmieniająca program kursu języka migowego w zakresie Komunikacji Służb Społecznych w środowiskach lokalnych.
 
Uchwała Nr 37-13 w sprawie utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku z dniem 1 października 2013 roku studiów podyplomowych z zakresu Skuteczne Zarządzanie.
 
Uchwała Nr 36-13 w sprawie utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku z dniem 1 października 2013 roku studiów podyplomowych z zakresu Teleinformatyka.
 
Uchwała Nr 35-13 w sprawie utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku z dniem 1 października 2013 roku studiów podyplomowych z zakresu Grafika komputerowa.
 
Uchwała Nr 34-13 w sprawie utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku z dniem 1 października 2013 roku studiów podyplomowych z zakresu Przygotowanie pedagogiczne.
 
Uchwała Nr 33-13 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: filologia, pedagogika, administracja, informatyka, zarządzanie dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2013/2014.
 
Uchwała Nr 32-13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wytycznych do projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji oraz oceny rezultatów.
 
Uchwała Nr 31-13 w sprawie ustalenia „Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2014/2015”.
 
Uchwała Nr 30-13 w sprawie ustalenia „Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2013/2014”.
 
Uchwała Nr 29-13zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej   we Włocławku.
 
Uchwała Nr 28-13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku za rok 2012.
 
 
Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 23.04.2013 r.:
 
Uchwała Nr 27-13 zmieniająca uchwałę Senatu w sprawie ustalenia strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2012 – 2020.
 
Uchwała Nr 26-13 w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów studentów i pracowników PWSZ we Włocławku za granicę w ramach LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014. 
 
Uchwała Nr 25-13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Bingol University
 
Uchwała Nr 24-13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z University of Foggia.
 
Uchwała Nr 23-13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z University of Cordoba.
 
Uchwała Nr 22-13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Centria University of Applied Sciences.
 
Uchwała Nr 21-13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z University College for Applied Computer Engineering.

 

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 12.03.2013 r.:

Uchwała Nr 20-13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich.

Uchwała Nr 19-13 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji przebudowy budynku dydaktycznego na potrzeby Przedszkola Akademickiego.

Uchwała Nr 18-13 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie bazy materialnej i dydaktycznej.

Uchwała Nr 17-13 zmieniająca Regulamin Studiów Podyplomowych i Innych Form Doskonalenia Zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Uchwała Nr 16-13 w sprawie ustalenia honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów w wynagrodzeniu pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Uchwała Nr 15-13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku jako partnera w przygotowaniu i realizacji projektu edukacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Klucz do uczenia się II – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”.

Uchwała Nr 14-13 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach LLP Erasmus studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2013/2014.

Uchwała Nr 13-13 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię studentów na praktyki zagraniczne w ramach LLP Erasmus w roku akademickim 2012/2013.

Uchwała Nr 12-13 w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne w ramach LLP Erasmus w roku akademickim 2012/2013.

Uchwała Nr 11-13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Julius Maximilians Universitat.

Uchwała Nr 10-13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Mustafa Kemal University.

Uchwała Nr 9-13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Mevlana University.

Uchwała Nr 8-13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Kirikkale University.

Uchwała Nr 7-13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Ibrahim Cecen University of Agri.

Uchwała Nr 6-13 w sprawie współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z podmiotami zagranicznymi.

 

Uchwała z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu z dnia 21.01.2013 r.:

Uchwała Nr 5-13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn.

 

Uchwały z posiedzenia Senatu z dnia 15.01.2013 r.:

Uchwała Nr 4-13 w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Uchwała Nr 3-13 w sprawie przyjęcia „Polityki zatrudniania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2013-2020”.

Uchwała Nr 2-13 w sprawie zatwierdzenia programu dwusemestralnych Studiów Podyplomowych w zakresie: Zarządzanie w turystyce.

Uchwała Nr 1-13 w sprawie  planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na rok 2013.