Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2024

Zarządzenie Rektora Nr 28/24 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF28_24.pdf (194,36KB)
PDF28_24_1.pdf (204,52KB)
PDF28_24_2.pdf (165,01KB)
PDF28_24_3.pdf (136,17KB)
PDF28_24_4.pdf (96,00KB)

Zarządzenie Rektora Nr 27/24 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych  we Włocławku na rok 2024

PDF27_24.pdf (117,90KB)

Zarządzenie Rektora Nr 26/24 w sprawie zasad przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone” w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

PDF26_24.pdf (165,16KB)

Zarządzenie Rektora Nr 25/24 w sprawie szczegółowych warunków przyznania i wypłacania dodatku za praktyki

PDF25_24.pdf (108,66KB)

Zarządzenie Rektora Nr 24/24 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

PDF24_24.pdf (104,01KB)

Zarządzenie Rektora Nr 23/24 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

PDF23_24.pdf (182,40KB)
PDF23_24_1.pdf (252,75KB)
PDF23_24_1_1.pdf (117,05KB)
PDF23_24_1_2.pdf (98,20KB)

Zarządzenie Rektora Nr 22/24 w sprawie powołania Rzecznika Praw Studenta w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

PDF22_24.pdf (97,95KB)

Zarządzenie Rektora Nr 21/24 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w ramach projektu KA131-2024

PDF21_24.pdf (1,05MB)

Zarządzenie Rektora Nr 20/24 w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2024/2025 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF20_24.pdf (131,54KB)

Zarządzenie Rektora Nr 19/24 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF19_24.pdf (101,98KB)

Zarządzenie Rektora Nr 18/24 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów/szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku  

PDF18_24.pdf (129,94KB)

Zarządzenie Rektora Nr 17/24 w sprawie trybu rozpatrywania wniosków o awans na stanowisko profesora uczelni w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF17_24.pdf (109,96KB)
DOCX17_24_1.docx (30,93KB)

Zarządzenie Rektora Nr 16/24 w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w roku akademickim 2024/2025 oraz powołania Biura rekrutacyjnego

PDF16_24.pdf (113,00KB)

Zarządzenie Rektora Nr 15/24 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych i problemowych, w tym związanych z weryfikacją i oceną osiągania efektów uczenia się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF15_24.pdf (99,50KB)
PDF15_24_1.pdf (189,83KB) 

DOCX15_24_2.docx (25,43KB)

Zarządzenie Rektora Nr 14/24 w sprawie wprowadzenia Regulamin Rad Ekspertów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF14_24.pdf (100,09KB)
PDF14_24_1.pdf (79,17KB)

Zarządzenie Rektora Nr 13/24 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF13_24.pdf (98,01KB)
PDF13_24_1.pdf (458,51KB)

Zarządzenie Rektora Nr 12/24 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny dotyczącego kierunku Nowe Media i e-biznes na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych, w związku z zaplanowaną oceną programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej

PDF12_24.pdf (159,88KB)

Zarządzenie Rektora Nr 11/24 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny dotyczącego kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych, w związku z zaplanowaną oceną programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej

PDF11_24.pdf (159,62KB)

Zarządzenie Rektora Nr 10/24 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2023

PDF10_24.pdf (117,92KB)

Zarządzenie Rektora Nr 9/24 w sprawie wprowadzenia Regulamin pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF9_24.pdf (98,10KB)
PDF9_24_1.pdf (384,18KB)
PDF9_24_1_1.pdf (112,08KB)
PDF9_24_1_2.pdf (99,72KB)
PDF9_24_1_3.pdf (150,95KB)
PDF9_24_1_4.pdf (91,29KB)
PDF9_24_1_5.pdf (100,55KB)
PDF9_24_1_6.pdf (98,38KB)
PDF9_24_1_7.pdf (102,97KB)
PDF9_24_1_8.pdf (127,67KB)

Zarządzenie Rektora Nr 8/24 w sprawie przyjęcia kart realizacji strategii rozwoju Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2024

PDF8_24.pdf (94,09KB)
PDF8_24_1.pdf (207,48KB)

Zarządzenie Rektora Nr 7/24 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Zarządzania 

PDF7_24.pdf (128,33KB)

Zarządzenie Rektora Nr 6/24 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych

PDF6_24.pdf (114,69KB)

Zarządzenie Rektora Nr 5/24 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Pedagogiki dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna   

PDF5_24.pdf (117,31KB)

Zarządzenie Rektora Nr 4/24 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Nowych Mediów   

PDF4_24.pdf (123,32KB)

Zarządzenie Rektora Nr 3/24 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Filologii Angielskiej   

PDF3_24.pdf (119,64KB)

Zarządzenie Rektora Nr 2/24 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Pedagogiki dla kierunku Pedagogika (studia licencjackie)   

PDF2_24.pdf (117,72KB)

Zarządzenie Rektora Nr 1/24 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Finansów i Rachunkowości 

PDF1_24.pdf (130,09KB)