Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2023

Zarządzenie Rektora Nr 96/23 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2024

PDF96_23.pdf (118,26KB)

Zarządzenie Rektora Nr 95/23 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2023

PDF95_23.pdf (119,23KB)

Zarządzenie Rektora Nr 94/23 zmieniające Regulamin pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF94_23.pdf (109,14KB)

Zarządzenie Rektora Nr 93/23 w sprawie zmiany w elektronicznej rejestracji czasu pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF93_23.pdf (151,16KB)

Zarządzenie Rektora Nr 92/23 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

PDF92_23.pdf (168,95KB)

Zarządzenie Rektora Nr 91/23 w sprawie Systemu kontroli zarządczej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

PDF91_23.pdf (400,10KB)

Zarządzenie Rektora Nr 90/23 w sprawie aktualizacji składu powołanych członków społeczności uczelnianej, do których można zgłosić zdarzenie o charakterze mobbingu i/lub dyskryminacji w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF90_23.pdf (119,44KB)

Zarządzenie Rektora Nr 89/23 w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF89_23.pdf (140,64KB)

Zarządzenie Rektora Nr 88/23 w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia przy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF88_23.pdf (160,37KB)

Zarządzenie Rektora Nr 87/23 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Komisji Bioetycznej przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF87_23.pdf (117,76KB)

Zarządzenie Rektora Nr 86/23 w sprawie ustanowienia w dniu 19 grudnia 2023 r. godzin rektorskich w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF86_23.pdf (95,26KB)

Zarządzenie Rektora Nr 85/23 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF85_23.pdf (125,35KB)
PDF85_23_1pdf.pdf (359,96KB)

Zarządzenie Rektora Nr 84/23 w sprawie zasad realizacji wyjazdów zagranicznych pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia oraz studentów na studia i praktykę w ramach projektu Erasmus+ 2023-1-PL01-KA131-HED-000115852

Zarządzenie Rektora Nr 83/23 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF83_23.pdf (234,09KB)

Zarządzenie Rektora Nr 82/23 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF82. ZR KW.pdf (96,21KB)

Zarządzenie Rektora Nr 81/23 w sprawie powołania na rok akademicki 2023/2024 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów

PDF81. ZR N.pdf (153,00KB)

Zarządzenie Rektora Nr 80/23 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2023

PDF80_23.pdf (106,86KB)

Zarządzenie Rektora Nr 79/23 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 
we Włocławku w 2024 roku

PDF79_23.pdf (131,43KB)

Zarządzenie Rektora Nr 78/23 w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF78_23.pdf (148,63KB)

Zarządzenie Rektora Nr 77/23 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarki finansowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF77_23.pdf (126,36KB)

Zarządzenie Rektora Nr 76/23 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2023

PDF76_23.pdf (118,21KB)

Zarządzenie Rektora Nr 75/23 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF75_23.pdf (97,28KB)

Zarządzenie Rektora Nr 74/23 zmieniające Zarządzenie nr 16/23 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w roku akademickim 2023/2024 oraz powołania Biura rekrutacyjnego

PDF74_23.pdf (109,45KB)

Zarządzenie Rektora Nr 73/23 w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF73_23.pdf (104,02KB)
PDF73_23_1.pdf (333,56KB)
PDF73_23_1_1.pdf (125,39KB)
PDF73_23_1_2.pdf (226,01KB)
PDF73_23_1_3.pdf (123,76KB)
PDF73_23_1_4.pdf (123,23KB)
PDF73_23_1_5.pdf (173,12KB)
PDF73_23_1_6.pdf (132,44KB)
PDF73_23_1_7.pdf (163,09KB)
PDF73_23_1_8.pdf (120,78KB)
PDF73_23_1_9.pdf (136,54KB)
PDF73_23_1_10.pdf (118,81KB)
PDF73_23_1_11.pdf (126,24KB)
PDF73_23_1_12.pdf (214,51KB)
PDF73_23_1_13.pdf (202,66KB)
PDF73_23_1_14.pdf (80,30KB)
PDF73_23_1_15.pdf (189,68KB)
PDF73_23_1_16.pdf (170,98KB)

Zarządzenie Rektora Nr 72/23 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2023

PDF72_23.pdf (118,08KB)

Zarządzenie Rektora Nr 71/23 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF71_23.pdf (119,06KB)

Zarządzenie Rektora Nr 70/23 w sprawie likwidacji Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF70_23.pdf (120,05KB)

Zarządzenie Rektora Nr 69/23 w sprawie przyznawania tytułu najlepszego absolwenta kierunku w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF69_23.pdf (133,85KB)

Zarządzenie Rektora Nr 68/23 w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat
za świadczone usługi edukacyjne i zakwaterowanie w Domu Studenta

PDF68_23.pdf (336,27KB)

Zarządzenie Rektora Nr 67/23 w sprawie wprowadzenia procedury dochodzenia wierzytelności Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF67_23.pdf (205,41KB)

Zarządzenie Rektora Nr 66/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Zdrowiu

PDF66_23.pdf (98,40KB)

Zarządzenie Rektora Nr 65/23 w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej  Komisji Stypendialnej na rok akademiki 2022/2023

PDF65_23.pdf (114,31KB)

Zarządzenie Rektora Nr 64/23 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem studentom Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku będącym osobami z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, kształceniu na studiach oraz prowadzeniu działalności naukowej

PDF64_23.pdf (102,37KB)
PDF64_23_1.pdf (145,10KB)
PDF64_23_1_1.pdf (192,29KB)
PDF64_23_1_2.pdf (193,87KB)
PDF64_23_1_3.pdf (134,95KB)
PDF64_23_1_4.pdf (135,42KB)
PDF64_23_1_5.pdf (133,22KB)
PDF64_23_1_6.pdf (134,80KB)
PDF64_23_1_7.pdf (135,64KB)

Zarządzenie Rektora Nr 63/23 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Wydziale Nauk o Zdrowiu 

PDF63_23.pdf (118,82KB)

Zarządzenie Rektora Nr 62/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów
na stanowiska nauczycieli akademickich w Studium Języków Obcych

PDF62_23.pdf (127,24KB)

Zarządzenie Rektora Nr 61/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Zarządzania

PDF61_23.pdf (126,28KB)

Zarządzenie Rektora Nr 60/23 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
na rok 2023

PDF60_23.pdf (116,68KB)

Zarządzenie Rektora Nr 59/23 w sprawie określenia wzorów dokumentów wydawanych absolwentom studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration

PDF59_23.pdf (110,92KB)
PDF59_23_1.pdf (517,78KB)
PDF59_23_2.pdf (503,66KB)
PDF59_23_3.pdf (527,32KB)

Zarządzenie Rektora Nr 58/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Finansów i Rachunkowości

PDF58_23.pdf (100,51KB)

Zarządzenie Rektora Nr 57/23 w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF57_23.pdf (107,27KB)

Zarządzenie Rektora Nr 56/23 w sprawie Regulaminu funkcjonowania Komisji Bioetycznej przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF56_23.pdf (298,77KB)

Zarządzenie Rektora Nr 55/23 w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w roku akademickim 2023/2024

PDF55_23.pdf (95,13KB)

PDF55_23_1.pdf (150,09KB)

Zarządzenie Rektora Nr 54/23 w sprawie określenia wzoru ankiety oceny pracy osób prowadzących zajęcia i zajęć dydaktycznych oraz trybu przeprowadzania ankietyzacji w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF54_23.pdf (116,22KB)
DOC54_23_1.doc (48,00KB)
DOC54_23_2.doc (85,50KB)
DOC54_23_3.doc (110,00KB)
DOC54_23_4.doc (149,00KB)

Zarządzenie Rektora Nr 53/23 w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF53_23.pdf (143,19KB)

Zarządzenie Rektora Nr 52/23 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Zarządzania

PDF52_23.pdf (126,53KB)

Zarządzenie Rektora Nr 51/23 w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Zarządzania

PDF51_23.pdf (142,08KB)

Zarządzenie Rektora Nr 50/23 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w roku akademickim 2023/2024

PDF50_23.pdf (190,38KB)

Zarządzenie Rektora Nr 49/23 w sprawie wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych   z powodu niezadowalających wyników w nauce w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

PDF49_23.pdf (149,71KB)

Zarządzenie Rektora Nr 48/23 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta

PDF48_23.pdf (119,86KB)

Zarządzenie Rektora Nr 47/23 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024  

PDF47_23.pdf (98,87KB)

Zarządzenie Rektora Nr 46/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w roku akademickim 2023/202

PDF46_23.pdf (101,80KB)

Zarządzenie Rektora Nr 45/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Administracji

PDF45_23.pdf (127,56KB)

Zarządzenie Rektora Nr 44/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn

PDF44_23.pdf (127,03KB)

Zarządzenie Rektora Nr 43/23 zmieniające Regulamin pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF43_23.pdf (126,92KB)

Zarządzenie Rektora Nr 42/23 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wyjazdy na studia, praktyki, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w ramach projektu KA131-2023

PDF42_23.pdf (132,86KB)

Zarządzenie Rektora Nr 41/23 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w ramach projektu KA131-2023

PDF41_23.pdf (1,07MB)

Zarządzenie Rektora Nr 40/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Informatyki

PDF40_23.pdf (132,01KB)

Zarządzenie Rektora Nr 39/23 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademickim 2023/2024

PDF39_23.pdf (123,25KB)

Zarządzenie Rektora Nr 38/23 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o zapewnienie dostępności w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF38_23.pdf (99,43KB)
DOCX38_23_1.docx (24,02KB)
DOCX38_23_2.docx (24,76KB)

Zarządzenie Rektora Nr 37/23 w sprawie podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2023

PDF37_23.pdf (106,13KB)

Zarządzenie Rektora Nr 36/23 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności pozycji książkowych, będących na stanie Biblioteki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, a przeznaczonych na sprzedaż oraz aktualizacji ich wyceny

PDF36_23.pdf (122,04KB)
PDF36_23_1.pdf (339,94KB)

Zarządzenie Rektora Nr 35/23 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) podejmujących studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w roku akademickim 2023/2024

PDF35_23.pdf (97,83KB)
PDF35_23_1.pdf (86,10KB)
PDF35_23_2.pdf (136,71KB)
PDF35_23_3.pdf (143,95KB)

DOCX35.1.docx (14,73KB)
DOCX35.2.docx (19,34KB)
DOCX35.3.docx (16,21KB)

Zarządzenie Rektora Nr 34/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska dla nauczycieli akademickich w Zakładzie Pedagogiki

PDF34_23.pdf (127,09KB)

Zarządzenie Rektora Nr 33/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska dla nauczycieli akademickich w Zakładzie Filologii Angielskiej

PDF33_23.pdf (128,14KB)

Zarządzenie Rektora Nr 32/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska dla nauczycieli akademickich w Zakładzie Automatyki i Robotyki

PDF32_23.pdf (127,74KB)

Zarządzenie Rektora Nr 31/23 w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF31_23.pdf (137,95KB)

Zarządzenie Rektora Nr 30/23 w sprawie powołania komisji ds. potwierdzenia znajomości języka polskiego w celu możliwości odbywania studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku przez kandydata, dla którego język polski jest językiem obcym, w roku akademickim 2023/2024

PDF30_23.pdf (104,45KB)

Zarządzenie Rektora Nr 29/23 w sprawie ustalenia wzorów podań o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w roku akademickim 2023/2024

PDF29_23.pdf (100,85KB)
PDF29_23_1.pdf (128,06KB)
PDF29_23_2.pdf (128,24KB)
PDF29_23_3.pdf (136,29KB)
PDF29_23_4.pdf (135,91KB)

DOC29.1.doc (67,50KB)
DOCX29.2.docx (27,96KB)
DOC29.3.doc (79,00KB)
DOC29.4.doc (77,00KB)

 

Zarządzenie Rektora Nr 28/23 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w roku akademickim 2023/2024

PDF28_23.pdf (118,14KB)

Zarządzenie Rektora Nr 27/23 w sprawie sposobu postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem sposobu dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w roku akademickim 2023/2024

PDF27_23.pdf (122,32KB)

Zarządzenie Rektora Nr 26/23 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF26_23.pdf (164,27KB)

Zarządzenie Rektora Nr 25/23 w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF25_23.pdf (132,00KB)

Zarządzenie Rektora Nr 24/23 w sprawie ustalenia harmonogramu prac związanych z opracowaniem tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności  na studiach pierwszego i drugiego stopnia  oraz na jednolitych studiach magisterskich w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF24_23.pdf (190,89KB)
XLS24_23_2.xls (30,00KB)

Zarządzenie Rektora Nr 23/23 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego zasad podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia w ramach umowy z programu Erasmus+ zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 3.11.2021 r.

PDF23_23.pdf (116,55KB)

Zarządzenie Rektora Nr 22/23 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego zasad realizacji wyjazdów zagranicznych pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia oraz studentów na studia i praktykę w ramach umowy w programie Erasmus+ zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 19.10.2022 r.

PDF22_23.pdf (129,74KB)

Zarządzenie Rektora Nr 21/23 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Pedagogiki dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna   

PDF21_23.pdf (117,18KB)

Zarządzenie Rektora Nr 20/23 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Pedagogiki dla kierunku Pedagogika (studia licencjackie)   

PDF20_23.pdf (112,84KB)

Zarządzenie Rektora Nr 19/23 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Nowych Mediów   

PDF19_23.pdf (116,40KB)

Zarządzenie Rektora Nr 18/23 zmieniające Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF18_23.pdf (214,53KB)
PDF18_23_1.pdf (250,45KB)

Zarządzenie Rektora Nr 17/23 zmieniające zarządzenie nr 19/20 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku) z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w tym harmonogramu raportowania i zakresu danych oraz nadawania uprawnień 

PDF17_23.pdf (114,77KB)
PDF17_23_1.pdf (121,50KB)
PDF17_23_1_1.pdf (196,40KB)
PDF17_23_1_2.pdf (102,24KB)
PDF17_23_1_3.pdf (97,76KB)

Zarządzenie Rektora Nr 16/23 w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w roku akademickim 2023/2024 oraz powołania Biura rekrutacyjnego

PDF16_23.pdf (113,75KB)

Zarządzenie Rektora Nr 15/23 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Zarządzania 

PDF15_23.pdf (127,00KB)

Zarządzenie Rektora Nr 14/23 zmieniające zarządzenie w sprawie zlecania prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF14_23.pdf (197,49KB)

Zarządzenie Rektora Nr 13/23 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury PANS we Włocławku w celu dostosowania procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy"

PDF13_23.pdf (112,89KB)

Zarządzenie Rektora Nr 12/23 w sprawie przyjęcia kart realizacji strategii rozwoju Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2023

PDF12_23.pdf (93,59KB)
PDF12_23_1.pdf (204,80KB)

Zarządzenie Rektora Nr 11/23 w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2023

PDF11_23.pdf (117,91KB)

Zarządzenie Rektora Nr 10/23 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 
we Włocławku 

PDF10_23.pdf (161,39KB)

Zarządzenie Rektora Nr 9/23 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

PDF9_23.pdf (105,75KB)

Zarządzenie Rektora Nr 8/23 zmieniające Regulamin podróży służbowych pracowników i studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF8_23.pdf (125,38KB)

Zarządzenie Rektora Nr 7/23 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF7_23.pdf (120,71KB)
PDF7_23_1.pdf (93,33KB)

Zarządzenie Rektora Nr 6/23 w sprawie planowania i rozliczania kosztów organizacji konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF6_23.pdf (111,56KB)
PDF6_23_1.pdf (157,45KB)

XLS6._23_1_1.xls (40,00KB)
PDF6_23_2.pdf (308,96KB)

Zarządzenie Rektora Nr 5/23 w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania kosztów podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF5_23.pdf (233,08KB)

Zarządzenie Rektora Nr 4/23 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Prawa

PDF4_23.pdf (110,34KB)

Zarządzenie Rektora Nr 3/23 w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF3_23.pdf (105,01KB)

Zarządzenie Rektora Nr 2/23 w sprawie zasad przydziału, dokumentowania i rozliczeń zajęć dydaktycznych   realizowanych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF2_23.pdf (129,43KB)
XLSX2_23_1.xlsx (90,67KB)

Zarządzenie Rektora Nr 1/23 w sprawie Systemu kontroli zarządczej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF1_23.pdf (436,48KB)