Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2022

Uchwały z posiedzenia Senatu 22 listopada 2022 roku

Uchwała Nr 65/22 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni

PDF65_22.pdf (103,56KB)

Uchwała Nr 64/22 w sprawie ustanowienia Systemu identyfikacji wizualnej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku oraz zasad jego użytkowania

PDF64_22.pdf (98,69KB)

PDF64_22_1.pdf (1,66MB)

Uchwała Nr 63/22 w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku)

PDF63_22.pdf (360,20KB)

Uchwała Nr 62/22 w sprawie umowy zawartej dnia 3 listopada 2022 r. dotyczącej organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla 33 pracowników Urzędu Miasta Włocławek

PDF62_22.pdf (110,69KB)

Uchwała Nr 61/22 w sprawie w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023

PDF61_22.pdf (127,21KB)

PDF61_22_1.pdf (267,13KB)
 

Uchwały z posiedzenia Senatu 25 października 2022 roku

Uchwała Nr 60/22 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (Executive MBA) dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023

PDF60_22.pdf (100,47KB)
PDF60_22_1.pdf (364,20KB)

Uchwała Nr 59/22 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Kadry i płace w praktyce dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023

PDF59_22.pdf (124,88KB)
PDF59_22_1.pdf (264,78KB)

Uchwała Nr 58/22 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Biznes i zarządzanie dla nauczycieli dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023

PDF58_22.pdf (125,10KB)
PDF58_22_1.pdf (431,44KB)

Uchwała Nr 57/22 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023

PDF57_22.pdf (126,87KB)
PDF57_22_1.pdf (317,54KB)

Uchwała Nr 56/22 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne
dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023

PDF56_22.pdf (100,13KB)
PDF56_22_1.pdf (382,40KB)

Uchwały z posiedzenia Senatu 28 września 2022 roku

Uchwała Nr 55/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wytycznych do tworzenia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku  (wcześniej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku)

PDF55_22.pdf (159,90KB)

PDF55_22_1.pdf (176,33KB)

XLS55.1.1.xls (80,50KB)

PDF55_22_2.pdf (171,70KB)

PDF55_22_3.pdf (136,03KB)

XLS55.4.xls (48,00KB)

PDF55_22_5.pdf (255,55KB)

PDF55_22_7.pdf (130,67KB)

Uchwała Nr 54/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale ustalającej „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej Państwowej  Uczelni Zawodowej we Włocławku) w roku akademickim 2023/2024”

PDF54_22.pdf (115,69KB)
PDF54_22_1.pdf (227,90KB)

Uchwała Nr 53/22 w sprawie określenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF53_22.pdf (120,25KB)

PDF53_22_1.pdf (2,09MB)

PDF53_22_2.pdf (2,02MB)

PDF53_22_3.pdf (2,00MB)

PDF53_22_4.pdf (2,00MB)

PDF53_22_5.pdf (1,89MB)
 

Uchwała Nr 52/22 w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku)

PDF52_22.pdf (346,81KB)

Uchwała Nr 51/22 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu nauczycieli akademickich

PDF51_22.pdf (102,51KB)

Uchwała Nr 50/22 w sprawie ustalenia Księgi jakości kształcenia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF50_22.pdf (122,19KB)
PDF50_22_1.pdf (1,39MB)

Uchwała Nr 49/22 w sprawie umowy zawartej dnia 22 września 2022 r. dotyczącej organizacji
i przeprowadzeniu szkoleń dla 35 nauczycieli szkół średnich z miasta Włocławek w formie 3 semestralnych studiów podyplomowych z zakresu przedsiębiorczości

PDF49_22.pdf (111,38KB)

Uchwała Nr 48/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

PDF48_22.pdf (111,99KB)
PDF48_22_1.pdf (1,15MB)
PDF48_22_2.pdf (492,09KB)
XLS48.3.xls (90,00KB)
XLSX48.4.xlsx (182,02KB)

Uchwała Nr 47/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

PDF47_22.pdf (112,28KB)
PDF47_22_1.pdf (1,14MB)
PDF47_22_2.pdf (577,66KB)
XLS47.3.xls (163,00KB)
XLS47.4.xls (357,50KB)

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 23 sierpnia 2022 roku

Uchwała Nr 46/22 w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku Nowe media i e-biznes o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF46_22.pdf (146,68KB)
PDF46_22_1.pdf (231,95KB)
PDF46_22_2.pdf (300,30KB)
XLSX46.3.xlsx (30,10KB)

Uchwała Nr 45/22 w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku Nowe media i e-biznes o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021

PDF45_22.pdf (106,38KB)
PDF45_22_1.pdf (232,55KB)
PDF45_22_2.pdf (500,40KB)
XLSX45.3.xlsx (30,96KB)

Uchwała Nr 44/22 w sprawie zmiany nazwy i struktury organizacyjnej Uczelni

PDF44_22.pdf (97,09KB)

Uchwała Nr 43/22 w sprawie likwidacji instytutów i utworzenia wydziałów

PDF43_22.pdf (100,45KB)

Uchwały z posiedzenia Senatu 5 lipca 2022 roku

Uchwała Nr 42/22 w sprawie ustalenia liczby miejsc na kierunku Automatyka i robotyka studia stacjonarne w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023

PDF42_22.pdf (109,63KB)

Uchwała Nr 41/22 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Automatyka i robotyka w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023”

PDF41_22.pdf (121,66KB)
PDF41_22_1.pdf (165,07KB)

Uchwała Nr 40/22 w sprawie zatwierdzenia wzoru sztandaru Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF40_22.pdf (91,49KB)
PDF40_22_1.pdf (44,96MB)

Uchwała Nr 39/22 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu nauczycieli akademickich 

PDF39_22.pdf (103,74KB)

Uchwała Nr 38/22 w sprawie ustalenia Regulaminu dyplomowania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF38_22.pdf (94,07KB)
PDF38_22_1.pdf (349,24KB)

Uchwała Nr 37/22 w sprawie ustalenia Księgi jakości kształcenia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF37_22.pdf (101,60KB)
PDF37_22_1.pdf (1,20MB)
PDF37_22_2.pdf (98,46KB)
PDF37_22_3.pdf (69,88KB)

Uchwała Nr 36/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Nowe media i e-biznes o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

PDF36_22.pdf (106,43KB)
PDF36_22_1.pdf (229,49KB)
PDF36_22_2.pdf (290,48KB)
PDF36_22_3.pdf (360,63KB)
PDF36_22_4.pdf (332,10KB)
PDF36_22_5A.pdf (389,32KB)
PDF36_22_5B.pdf (387,46KB)

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 24 maja 2022 roku

Uchwała Nr 35/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Palacky University Olomouc

PDF35_22.pdf (104,01KB)
 

Uchwała Nr 34/22 w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF34_22.pdf (96,72KB)
PDF34_22_1.pdf (464,38KB)

 

Uchwała Nr 33/22 w sprawie wyrażenia zgody na wstąpienie  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku do międzynarodowego stowarzyszenia „European Association of Institutions In Higher Education (EURASHE)”

PDF33_22.pdf (106,99KB)
 

Uchwała Nr 32/22 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Baltic International Academy

PDF32_22.pdf (102,66KB)
 

Uchwała Nr 31/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym, na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich od roku akademickiego 2022/2023

PDF31_22.pdf (104,96KB)
PDF31_22_1.pdf (1,25MB)
PDF31_22_2.pdf (312,17KB)
PDF31_22_3.pdf (466,00KB)
PDF5. Uchwała Nr 31-22 z dnia 24.05.2022 r. zał. 4 - matryca pokrycia efektów uczenia się.pdf (657,84KB)

Uchwała Nr 30/22 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w ramach projektu KA131-2022

PDF30_22.pdf (1,05MB)
 

Uchwała Nr 29/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fenerbahçe University

PDF29_22.pdf (105,74KB)
 

Uchwała Nr 28/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z „Dimitrie Cantemir" Christian University

PDF28_22.pdf (105,19KB)
 

Uchwała Nr 27/22 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu nauczycieli akademickich

PDF27_22.pdf (95,29KB)
 

Uchwała Nr 26/22 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni

PDF26_22.pdf (100,01KB)
 

Uchwała Nr 25/22 w sprawie zmian w programie studiów dla kierunku Pedagogika o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF25_22.pdf (104,89KB)
PDF25_22_3.pdf (326,38KB)

 

Uchwała Nr 24/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

PDF24_22.pdf (104,94KB)
PDF24_22_1.pdf (167,34KB)
PDF24_22_2.pdf (196,67KB)
PDF4. Uchwała Nr 24-22 z dnia 24.05.2022 r. zał. 3 - plan studiów specj. Zarządzanie sprzedażą.pdf (326,57KB)
PDF24_22_4.pdf (324,15KB)
PDF6. Uchwała Nr 24-22 z dnia 24.05.2022 r. zał. 5 - matryca pokrycia efektów uczenia się.pdf (324,29KB)

Uchwała Nr 23/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Prawo o profilu praktycznym, na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich od roku akademickiego 2022/2023

PDF23_22.pdf (106,26KB)
PDF23_22_1.pdf (194,17KB)
PDF23_22_2.pdf (322,11KB)
PDF23_22_3.pdf (359,22KB)
PDF23_22_4.pdf (358,32KB)
PDF6. Uchwała Nr 23-22 z dnia 24.05.2022 r. zał. 5 - matryca pokrycia efektów uczenia się.pdf (395,93KB)

Uchwała Nr 22/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

PDF22_22.pdf (105,28KB)
PDF22_22_1.pdf (1,13MB)
PDF22_22_2.pdf (481,86KB)
PDF22_22_3.pdf (348,39KB)
PDF22_22_4.pdf (1,70MB)

 

Uchwała Nr 21/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

PDF21_22.pdf (105,26KB)
PDF21_22_1.pdf (1,15MB)
PDF21_22_2.pdf (569,09KB)
PDF21_22_3.pdf (670,12KB)
PDF21_22_4.pdf (2,23MB)

 

Uchwała Nr 20/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

PDF20_22.pdf (105,76KB)
PDF20_22_1.pdf (452,72KB)
PDF20_22_2.pdf (384,76KB)
PDF20_22_3.pdf (328,41KB)
PDF20_22_4.pdf (321,29KB)
PDF20_22_5a.pdf (416,21KB)
PDF20_22_5b.pdf (376,70KB)

 

Uchwała Nr 19/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

PDF19_22.pdf (106,32KB)
PDF19_22_1.pdf (162,72KB)
PDF19_22_2.pdf (144,16KB)
PDF19_22_3.pdf (330,72KB)
PDF19_22_4.pdf (332,54KB)
PDF19_22_5.pdf (419,11KB)

 

Uchwała Nr 18/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

PDF18_22.pdf (107,08KB)
PDF18_22_1.pdf (168,90KB)
PDF18_22_2.pdf (145,93KB)
PDF18_22_3.pdf (244,25KB)
PDF18_22_4.pdf (244,08KB)
PDF6. Uchwała Nr 18-22 z dnia 24.05.2022 r. zał. 5 - matryca pokrycia efektów uczenia się.pdf (285,65KB)

Uchwała Nr 17/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Inżynieria zarządzania o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

PDF17_22.pdf (105,04KB)
PDF17_22_1.pdf (179,11KB)
PDF17_22_2.pdf (170,40KB)
PDF17_22_3.pdf (344,14KB)
PDF17_22_4.pdf (347,77KB)
PDF17_22_5.pdf (347,28KB)
PDF7. Uchwała Nr 17-22 z dnia 24.05.2022 r. zał. 6 - matryca pokrycia efektów uczenia się.pdf (382,66KB)

Uchwała Nr 16/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Informatyka o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

PDF16_22.pdf (106,15KB)
PDF16_22_1.pdf (197,50KB)
PDF16_22_2.pdf (236,71KB)
PDF16_22_3.pdf (313,59KB)
PDF16_22_4.pdf (308,42KB)
PDF16_22_5.pdf (312,82KB)
PDF7. Uchwała Nr 16-22 z dnia 24.05.2022 r. zał. 6 - matryca pokrycia efektów uczenia się.pdf (416,04KB)

Uchwała Nr 15/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

PDF15_22.pdf (107,22KB)
PDF15_22_1.pdf (226,67KB)
PDF15_22_2.pdf (160,52KB)
PDF15_22_3.pdf (288,89KB)
PDF15_22_4.pdf (289,92KB)
PDF6. Uchwała Nr 15-22 z dnia 24.05.2022 r. zał. 5 - matryca pokrycia efektów uczenia się.pdf (354,81KB)

Uchwała Nr 14/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia, specjalności Filologia angielska o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

PDF14_22.pdf (108,32KB)
PDF14_22_1a.pdf (151,44KB)
PDF14_22_1b.pdf (300,21KB)
PDF14_22_2.pdf (215,39KB)
PDF14_22_3.pdf (324,55KB)
PDF14_22_4.pdf (318,32KB)
PDF14_22_5.pdf (316,93KB)
PDF14_22_6a.pdf (308,10KB)
PDF14_22_6b.pdf (354,04KB)

 

Uchwała Nr 13/22 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Administracja o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

PDF13_22.pdf (106,01KB)
PDF13_22_1.pdf (192,42KB)
PDF13_22_2.pdf (134,50KB)
PDF13_22_3.pdf (328,20KB)
PDF13_22_4.pdf (328,54KB)
PDF13_22_5.pdf (325,10KB)

 

Uchwała Nr 12/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale ustalającej "Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023"

PDF12_22.pdf (124,60KB)
PDF12_22_1.pdf (104,04KB)
PDF12_22_1_1.pdf (88,85KB)

 

Uchwała Nr 11/22 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2023/2024”

PDF11_22.pdf (115,31KB)
PDF11_22_1.pdf (194,77KB)
PDF11_22_2.pdf (171,05KB)
PDF11_22_3.pdf (165,75KB)

 

Uchwała Nr 10/22 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023”

PDF10_22.pdf (121,65KB)
PDF10_22_1.pdf (171,75KB)

 

Uchwała Nr 9/22 w sprawie zasad przyjęć laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031

PDF9_22.pdf (103,12KB)
 

Uchwała Nr 8/22 w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023

PDF8_22.pdf (124,62KB)
 

Uchwały z posiedzenia Senatu 31 marca 2022 roku

Uchwała Nr 7/22 w sprawie ustalenia Zasad weryfikacji efektów uczenia się w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku dla studentów uczelni działających na terytorium Ukrainy

PDF7_22.pdf (106,42KB)
PDF7_22_1.pdf (158,03KB)

PDF7_22_1_1.pdf (107,64KB)
PDF7_22_1_2.pdf (160,47KB)
PDF7_22_1_3.pdf (160,55KB)

 

Uchwała Nr 6/22 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF6_22.pdf (127,90KB)
PDF6_22_1.pdf (327,67KB)

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 1 marca 2022 roku

Uchwała Nr 5/22 w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich

PDF5_22.pdf (107,22KB)
 

Uchwała Nr 4/22 w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów

PDF4_22.pdf (115,25KB)
 

Uchwała Nr 3/22 w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego komisji dyscyplinarnej dla studentów

PDF3_22.pdf (108,75KB)


Uchwała Nr 2/22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale ustalającej "Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023"

PDF2_22.pdf (152,98KB)
PDF2_22_1.pdf (228,08KB)

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 9 lutego 2022 roku

Uchwała Nr 1/22  w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF1_22.pdf (104,73KB)
PDF1_22_1.pdf (147,76KB)