Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2022

Zarządzenie Rektora Nr 129/22 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2022

PDF129_22.pdf (118,54KB)

Zarządzenie Rektora Nr 128/22 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2022

PDF128_22.pdf (119,13KB)

Zarządzenie Rektora Nr 127/22 w sprawie utworzenia rezerw na przyszłe wydatki związane z pozostałymi świadczeniami na rzecz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w ramach wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej

PDF127_22.pdf (116,03KB)

Zarządzenie Rektora Nr 126/22 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w 2023 roku

PDF126_22.pdf (130,57KB)

Zarządzenie Rektora Nr 125/22 w sprawie ustalenia symboli literowych jednostek organizacyjnych, działów i samodzielnych stanowisk pracy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

PDF125_22.pdf (126,58KB)
PDF125_22_1.pdf (108,37KB)

Zarządzenie Rektora Nr 124/22 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF124_22.pdf (96,75KB)
PDF124_22_1.pdf (148,42KB)
PDF124_22_1_1.pdf (143,80KB)
DOCX124.1.1.docx (16,25KB)

 

Zarządzenie Rektora Nr 123/22 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2022

PDF123_22.pdf (105,91KB)

Zarządzenie Rektora Nr 122/22 w sprawie zasad tworzenia oraz funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF122_22.pdf (136,28KB)
PDF122_22_1.pdf (133,01KB)
PDF122_22_2.pdf (93,59KB)
PDF122_22_3.pdf (153,04KB)
PDF122_22_3a.pdf (146,23KB)
PDF122_22_4.pdf (148,98KB)
PDF122_22_5.pdf (144,96KB)
PDF122_22_6.pdf (186,71KB)

DOCX122_22_1.docx (20,96KB)
DOCX122_22_2.docx (20,48KB)
DOCX122_22_3.docx (15,01KB)
DOCX122_22_3a.docx (13,28KB)
DOCX122_22_4.docx (20,84KB)
DOCX122_22_5.docx (20,49KB)
DOCX122_22_6.docx (21,04KB)

 

Zarządzenie Rektora Nr 121/22 zmieniające Regulamin pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF121_22.pdf (141,45KB)
PDF121_22_1.pdf (416,87KB)
PDF121_22_1_1.pdf (111,40KB)
PDF121_22_1_2.pdf (153,49KB)
PDF121_22_1_3.pdf (134,14KB)
PDF121_22_1_4.pdf (151,27KB)
PDF121_22_1_5.pdf (92,84KB)
PDF121_22_1_6.pdf (98,61KB)
PDF121_22_1_7.pdf (98,71KB)
PDF121_22_1_8.pdf (103,04KB)
PDF121_22_1_9.pdf (109,33KB)

DOCX121_22_1_1.docx (17,40KB)
DOCX121_22_1_2.docx (20,13KB)
DOCX121_22_1_3.docx (16,99KB)
DOCX121_22_1_5.docx (12,64KB)


Zarządzenie Rektora Nr 120/22 w sprawie ustalenia zasad angażowania pracowników w realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych

PDF120_22.pdf (155,59KB)

DOCX120_22_1.docx (17,81KB)

Zarządzenie Rektora Nr 119/22 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
we Włocławku

PDF119_22.pdf (226,92KB)
PDF119_22_1.pdf (253,08KB)
PDF119_22_1_1.pdf (117,07KB)
PDF119_22_1_2.pdf (98,35KB)
PDF119_22_1_3.pdf (179,19KB)
PDF119_22_1_4.pdf (137,62KB)
PDF119_22_1_5.pdf (131,04KB)
PDF119_22_1_6.pdf (137,42KB)
PDF119_22_1_7.pdf (164,07KB)
PDF119_22_1_8.pdf (124,02KB)
PDF119_22_1_9.pdf (135,67KB)

DOCX119_22_1_9.docx (12,58KB)

Zarządzenie Rektora Nr 118/22 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF118_22.pdf (94,99KB)
PDF118_22_1.pdf (382,41KB)
PDF118_22_2.pdf (95,58KB)
PDF118_22_3.pdf (60,53KB)
PDF118_22_4.pdf (73,35KB)

Zarządzenie Rektora Nr 117/22 w sprawie zasad realizacji wyjazdów zagranicznych pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia oraz studentów na studia i praktykę w ramach umowy w programie Erasmus+ zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 19.10.2022 r.

PDF117_22.pdf (126,56KB)

Zarządzenie Rektora Nr 116/22 zmieniające zarządzenie nr 19/20 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku) z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie  ogólnych zasad dotyczących raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w tym harmonogramu raportowania i zakresu danych oraz nadawania uprawnień

PDF116_22.pdf (108,39KB)
PDF116_22_1.pdf (192,64KB)
PDF116_22_2.pdf (101,98KB)
PDF116_22_3.pdf (101,54KB)

Zarządzenie Rektora Nr 115/22 w sprawie ustanowienia w dniu 15 grudnia 2022 r. godzin rektorskich w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF115_22.pdf (95,62KB)

Zarządzenie Rektora Nr 114/22 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2022

PDF114_22.pdf (119,17KB)

Zarządzenie Rektora Nr 113/22 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2020-2024 

PDF113_22.pdf (124,40KB)

Zarządzenie Rektora Nr 112/22 w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF112_22.pdf (117,87KB)

Zarządzenie Rektora Nr 111/22 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa od roku akademickiego 2022/2023

PDF111_22.pdf (124,90KB)

Zarządzenie Rektora Nr 110/22 w sprawie instrukcji weryfikacji osób w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym

PDF110_22.pdf (175,02KB)

Zarządzenie Rektora Nr 109/22 w sprawie ustalenia wzoru karty obiegowej dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF109_22.pdf (129,32KB)

DOCX109_22_1.docx (15,61KB)

Zarządzenie Rektora Nr 108/22 w sprawie powołania na rok akademicki 2022/2023 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów

PDF108_22.pdf (113,99KB)

Zarządzenie Rektora Nr 107/22 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne od roku akademickiego 2022/2023

PDF107_22.pdf (98,60KB)

Zarządzenie Rektora Nr 106/22 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Biznes i zarządzanie dla nauczycieli
od roku akademickiego 2022/2023

PDF106_22.pdf (122,73KB)

Zarządzenie Rektora Nr 105/22 zmieniające zarządzenie nr 18/22 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku) z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku), w roku akademickim 2022/2023 oraz powołania Biura rekrutacyjnego 

PDF105_22.pdf (105,85KB)

Zarządzenie Rektora Nr 104/22 w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego komisji rekrutacyjnej 
do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok Menadżerskich Studiów Finansowo Prawnych, w roku akademickim 2022/2023, powołanej zarządzenie nr 27/22 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku) w roku akademickim 2022/2023

PDF104_22.pdf (111,74KB)

Zarządzenie Rektora Nr 103/22 w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Otwartego Dostępu

PDF103_22.pdf (99,34KB)

Zarządzenie Rektora Nr 102/22 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Automatyki i Robotyki 

PDF102_22.pdf (97,61KB)

Zarządzenie Rektora Nr 101/22 w sprawie utworzenia Zakładu Automatyki i Robotyki na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych

PDF101_22.pdf (117,38KB)

Zarządzenie Rektora Nr 100/22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarki finansowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF100_22.pdf (171,45KB)

Zarządzenie Rektora Nr 99/22 zmieniające Regulamin podróży służbowych pracowników i studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku)

PDF99_22.pdf (170,90KB)
PDF99_22_1_1.pdf (140,65KB)
PDF99_22_1_2.pdf (95,67KB)
PDF99_22_1_3.pdf (102,71KB)
PDF99_22_1_4.pdf (102,99KB)

Zarządzenie Rektora Nr 98/22 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 

PDF98_22.pdf (98,03KB)

Zarządzenie Rektora Nr 97/22 w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF97_22.pdf (104,69KB)
PDF97_22_1.pdf (327,14KB)
PDF97_22_1_1.pdf (126,31KB)
PDF97_22_1_2.pdf (225,22KB)
PDF97_22_1_3.pdf (124,12KB)
PDF97_22_1_4.pdf (123,61KB)
PDF97_22_1_5.pdf (173,40KB)
PDF97_22_1_6.pdf (128,04KB)
PDF97_22_1_7.pdf (162,81KB)
PDF97_22_1_8.pdf (121,12KB)
PDF97_22_1_9.pdf (136,92KB)
PDF97_22_1_10.pdf (119,15KB)
PDF97_22_1_11.pdf (126,58KB)
PDF97_22_1_12.pdf (214,34KB)
PDF97_22_1_13.pdf (202,59KB)
PDF97_22_1_14.pdf (80,43KB)
PDF97_22_1_15.pdf (189,55KB)
PDF97_22_1_16.pdf (170,86KB)

Zarządzenie Rektora Nr 96/22 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2022

PDF96_22.pdf (119,63KB)

Zarządzenie Rektora Nr 95/22 w sprawie zmiany  organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku)

PDF95_22.pdf (111,52KB)

Zarządzenie Rektora Nr 94/22 zmieniające Regulamin pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku)

PDF94_22.pdf (103,05KB)

Zarządzenie Rektora Nr 93/22 w sprawie zmiany w elektronicznej rejestracji czasu pracy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku)

PDF93_22.pdf (100,75KB)

Zarządzenie Rektora Nr 92/22 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Zarządzania

PDF92_22.pdf (145,39KB)

Zarządzenie Rektora Nr 91/22 w sprawie ustalenia symboli literowych jednostek organizacyjnych, działów i samodzielnych stanowisk pracy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

PDF91_22.pdf (97,34KB)
PDF91_22_1.pdf (107,46KB)

Zarządzenie Rektora Nr 90/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta

PDF90_22.pdf (119,85KB)

Zarządzenie Rektora Nr 89/22 w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF89_22.pdf (115,64KB)

Zarządzenie Rektora Nr 88/22 w sprawie powołania komisji oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich

PDF88_22.pdf (104,49KB)

Zarządzenie Rektora Nr 87/22 w sprawie powołania komisji do spraw oceny dorobku zawodowego i określenia trybu jej pracy

PDF87_22.pdf (135,35KB)

Zarządzenie Rektora Nr 86/22 w sprawie powołania redaktora naczelnego Wydawnictwa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF86_22.pdf (100,08KB)

Zarządzenie Rektora Nr 85/22 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Działalności Naukowej

PDF85_22.pdf (97,15KB)

Zarządzenie Rektora Nr 84/22 w sprawie powołania Prorektora ds. Nauczania i Studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF84_22.pdf (96,64KB)

Zarządzenie Rektora Nr 83/22 w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF83_22.pdf (97,53KB)

Zarządzenie Rektora Nr 82/22 w sprawie powołania Dyrektora Administracyjnego

PDF82_22.pdf (96,59KB)

Zarządzenie Rektora Nr 81/22 w sprawie powołania Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

PDF81_22.pdf (100,04KB)

Zarządzenie Rektora Nr 80/22 w sprawie powołania Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych  

PDF80_22.pdf (97,05KB)

Zarządzenie Rektora Nr 79/22 w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych

PDF79_22.pdf (98,01KB)

Zarządzenie Rektora Nr 78/22 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Administracji  

PDF78_22.pdf (97,78KB)

Zarządzenie Rektora Nr 77/22 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Zarządzania  

PDF77_22.pdf (96,68KB)

Zarządzenie Rektora Nr 76/22 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Prawa  

PDF76_22.pdf (97,15KB)

Zarządzenie Rektora Nr 75/22 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Pedagogiki  

PDF75_22.pdf (97,97KB)

Zarządzenie Rektora Nr 74/22 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Nowych Mediów  

PDF74_22.pdf (98,07KB)

Zarządzenie Rektora Nr 73/22 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn  

PDF73_22.pdf (99,29KB)

Zarządzenie Rektora Nr 72/22 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Inżynierii Zarządzania

PDF72_22.pdf (97,46KB)

Zarządzenie Rektora Nr 71/22 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Informatyki  

PDF71_22.pdf (102,46KB)

Zarządzenie Rektora Nr 70/22 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości   

PDF70_22.pdf (98,33KB)

Zarządzenie Rektora Nr 69/22 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej  

PDF69_22.pdf (99,52KB)

Zarządzenie Rektora Nr 68/22 w sprawie utworzenia jednostek wewnątrzwydziałowych na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych

PDF68_22.pdf (125,01KB)

Zarządzenie Rektora Nr 67/22 w sprawie utworzenia jednostek wewnątrzwydziałowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

PDF67_22.pdf (116,46KB)

Zarządzenie Rektora Nr 66/22 w sprawie utworzenia jednostek wewnątrzwydziałowych na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych

PDF66_22.pdf (128,61KB)

Zarządzenie Rektora Nr 65/22 w sprawie utworzenia jednostek wewnątrzwydziałowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych

PDF65_22.pdf (128,76KB)

Zarządzenie Rektora Nr 64/22 w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu

PDF64_22.pdf (98,50KB)

Zarządzenie Rektora Nr 63/22 w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Ekonomiczno-Prawnych  

PDF63_22.pdf (98,06KB)

Zarządzenie Rektora Nr 62/22 w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych  

PDF62_22.pdf (98,44KB)

Zarządzenie Rektora Nr 61/22 w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych  

PDF61_22.pdf (96,76KB)

Zarządzenie Rektora Nr 60/22 w sprawie likwidacji jednostek wewnątrzinstytutowych

PDF60_22.pdf (95,67KB)

Zarządzenie Rektora Nr 59/22 w sprawie nazwy i struktury organizacyjnej Uczelni

PDF59_22.pdf (97,42KB)

Zarządzenie Rektora Nr 58/22 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF58_22.pdf (98,37KB)
PDF58_22_1.pdf (379,67KB)
PDF58_22_2.pdf (98,30KB)
PDF58_22_3.pdf (61,33KB)
PDF58_22_4.pdf (75,20KB)

Zarządzenie Rektora Nr 57/22 w sprawie przyznawania tytułu najlepszego absolwenta kierunku w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF57_22.pdf (131,21KB)

Zarządzenie Rektora Nr 56/22 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich na kierunek Automatyka i robotyka

PDF56_22.pdf (137,03KB)

Zarządzenie Rektora Nr 55/22 zmieniające Zarządzenie Nr 18/22 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2022/2023 oraz powołania Biura rekrutacyjnego oraz zmieniające Zarządzenie Nr 39/22 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2022/2023 oraz powołania Biura rekrutacyjnego

PDF55_22.pdf (112,90KB)

Zarządzenie Rektora Nr 54/22 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów na kierunku Automatyka i robotyka w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023

PDF54_22.pdf (100,82KB)

Zarządzenie Rektora Nr 53/22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w roku akademickim 2022/2023

PDF53_22.pdf (122,36KB)
PDF53_22_1.pdf (147,25KB)

Zarządzenie Rektora Nr 52/22 w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF52_22.pdf (111,78KB)

Zarządzenie Rektora Nr 51/22 w sprawie uchylenia Regulaminu dyplomowania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF51_22.pdf (91,94KB)

Zarządzenie Rektora Nr 50/22 w sprawie szczegółowych warunków przyznania i wypłacania dodatku za praktyki

PDF50_22.pdf (105,83KB)

Zarządzenie Rektora Nr 49/22  w sprawie przyznania dodatkowego  wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademickim 2022/2023  

PDF49_22.pdf (123,19KB)

Zarządzenie Rektora Nr 48/22 w sprawie powołanie zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF48_22.pdf (115,74KB)

Zarządzenie Rektora Nr 47/22 w sprawie powołania Komitetu Sterującego dotyczącego przygotowania, budowy i wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF47_22.pdf (131,03KB)

Zarządzenie Rektora Nr 46/22 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wydawania elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego

PDF46_22.pdf (98,19KB)

Zarządzenie Rektora Nr 45/22 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2022

PDF45_22.pdf (114,35KB)

Zarządzenie Rektora Nr 44/22 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Stałego Dyżuru w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF44_22.pdf (98,73KB)
PDF44_22_1.pdf (403,27KB)

Zarządzenie Rektora Nr 43/22 w sprawie podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych z budżetu państwa
na świadczenia dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2022

PDF43_22.pdf (103,05KB)

Zarządzenie Rektora Nr 42/22 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku

PDF42_22.pdf (155,38KB)

PDF42_22_1.pdf (253,03KB)
PDF42_22_2.pdf (175,67KB)

Zarządzenie Rektora Nr 41/22 w sprawie określenia wzorów dokumentów wydawanych absolwentom studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration

PDF41_22.pdf (110,46KB)

PDF41_22_1.pdf (1,24MB)
PDF41_22_2.pdf (672,10KB)

 

Zarządzenie Rektora Nr 40/22 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023

PDF40_22.pdf (100,83KB)

Zarządzenie Rektora Nr 39/22 zmieniające Zarządzenie Nr 18/22 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2022/2023 oraz powołania Biura rekrutacyjnego

PDF39_22.pdf (103,77KB)

Zarządzenie Rektora Nr 38/22 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wyjazdy na studia, praktyki, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w ramach projektu KA131-2022

PDF38_22.pdf (105,49KB)

Zarządzenie Rektora Nr 37/22 w sprawie wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce  w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

PDF37_22.pdf (149,42KB)

Zarządzenie Rektora Nr 36/22 w sprawie wysokości wnoszenia opłat za wydanie oraz uwierzytelnienie dokumentów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF36_22.pdf (102,82KB)

Zarządzenie Rektora Nr 35/22 w sprawie określenia warunków i trybu pobierania opłat oraz zwalniania z opłat przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku

PDF35_22.pdf (128,25KB)

PDF35_22_1.pdf (92,98KB)

Zarządzenie Rektora Nr 34/22 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023

PDF34_22.pdf (189,47KB)

Zarządzenie Rektora Nr 33/22 w sprawie ustanowienia w dniu 31 maja 2022 r. godzin rektorskich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF33_22.pdf (93,86KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 32/22 zmieniające Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF32_22.pdf (292,30KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 31/22 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF31_22.pdf (102,22KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 30/22 w sprawie powołania komisji ds. potwierdzenia znajomości języka polskiego w celu możliwości odbywania studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku przez kandydata, dla którego język polski jest językiem obcym, w roku akademickim 2022/2023

PDF30_22.pdf (97,14KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 29/22 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) podejmujących studia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023

PDF29_22.pdf (96,65KB)
PDF29_22_1.pdf (84,29KB)
PDF29_22_2.pdf (135,02KB)
PDF29_22_3.pdf (141,00KB)

DOCX29.1. Załącznik Nr 1.docx (14,60KB)
DOCX29.2. Załącznik Nr 2.docx (18,94KB)
DOCX29.3. Załącznik Nr 3.docx (16,03KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 28/22 w sprawie ustalenia wzorów podań o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2022/2023

PDF28_22.pdf (95,44KB)
PDF28_22_1.pdf (127,38KB)
PDF28_22_2.pdf (128,00KB)
PDF28_22_3.pdf (135,84KB)
PDF28_22_4.pdf (135,01KB)

DOC28.1. Załącznik Nr 1.doc (66,50KB)
DOCX28.2. Załącznik Nr 2.docx (27,94KB)
DOC28.3. Załącznik Nr 3.doc (79,00KB)
DOC28.4. Załącznik Nr 4.doc (76,50KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 27/22 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023

PDF27_22.pdf (113,77KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 26/22 w sprawie sposobu postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem sposobu dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2022/2023

PDF26_22.pdf (120,57KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 25/22 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF25_22.pdf (112,90KB)
PDF25_22_1.pdf (226,42KB)

 

Zarządzenie Rektora Nr 24/22 w sprawie określenia wzoru ankiety oceny pracy osób prowadzących zajęcia i zajęć dydaktycznych oraz trybu przeprowadzania ankietyzacji w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF24_22.pdf (115,46KB)
PDF24_22_1.pdf (120,30KB)
PDF24_22_2.pdf (161,31KB)
PDF24_22_3.pdf (125,11KB)
PDF24_22_4.pdf (146,92KB)

DOC24.1 Załącznik Nr 1.doc (48,00KB)
DOC24.2 Załącznik Nr 2.doc (85,00KB)
DOC24.3 Załącznik Nr 3.doc (110,00KB)
DOC24.4 Załącznik Nr 4.doc (146,00KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 23/22 w sprawie ustalenia harmonogramu prac związanych z opracowaniem tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności  na studiach pierwszego i drugiego stopnia  oraz na jednolitych studiach magisterskich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023

PDF23_22.pdf (191,40KB)
XLS23_22_2.xls (30,50KB)

 

Zarządzenie Rektora Nr 22/22 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

PDF22_22.pdf (171,44KB)
PDF22_22_1.pdf (117,67KB)
PDF22_22_2.pdf (90,65KB)
PDF22_22_3.pdf (92,51KB)
PDF22_22_4.pdf (99,64KB)
PDF22_22_5.pdf (62,84KB)
PDF22_22_6.pdf (63,41KB)
PDF22_22_7.pdf (110,73KB)

 

Zarządzenie Rektora Nr 21/22 w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF21_22.pdf (130,47KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 20/22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF20_22.pdf (106,24KB)

PDF20_22_1.pdf (226,09KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 19/22 w sprawie zmiany zasad organizacji i przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF19_22.pdf (121,00KB)

PDF19_22_1.pdf (168,82KB)
PDF19_22_1_1.pdf (105,09KB)

PDF19_22_1_2.pdf (234,93KB)
PDF19_22_1_3a.pdf (154,44KB)
PDF19_22_1_3b.pdf (205,00KB)
PDF19_22_1_4.pdf (107,16KB)

Zarządzenie Rektora Nr 18/22 w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2022/2023 oraz powołania Biura rekrutacyjnego

PDF18_22.pdf (111,84KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 17/22 w sprawie określenia trybu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF17_22.pdf (142,81KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 16/22 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo –wychowawczych i dydaktycznych przez Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF16_22.pdf (131,43KB)
PDF16_22_1.pdf (147,31KB)
PDF16_22_1_1.pdf (129,00KB)
PDF16_22_1_2.pdf (129,41KB)
PDF16_22_1_3.pdf (215,94KB)

 

Zarządzenie Rektora Nr 15/22 w sprawie określenia wysokości ulgi na usługi opiekuńczo-wychowawcze dla pracowników Uczelni w Przedszkolu Akademickim

PDF15_22.pdf (150,15KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 14/22 w sprawie wprowadzenia Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF14_22.pdf (169,61KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 13/22 w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2022/2023

PDF13_22.pdf (356,92KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 12/22 w sprawie zmiany w elektronicznej rejestracji czasu pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF12_22.pdf (149,71KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 11/22 w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF11_22.pdf (97,55KB)
PDF11_22_1.pdf (318,65KB)
PDF11_22_1_1.pdf (125,37KB)

PDF11_22_1_2.pdf (224,60KB)
PDF11_22_1_3.pdf (124,18KB)
PDF11_22_1_4.pdf (123,19KB)
PDF11_22_1_5.pdf (173,79KB)
PDF11_22_1_6.pdf (124,69KB)
PDF11_22_1_7.pdf (162,48KB)
PDF11_22_1_8.pdf (120,10KB)

PDF11_22_1_9.pdf (135,90KB)

PDF11_22_1_10.pdf (117,60KB)
PDF11_22_1_11.pdf (126,70KB)
PDF11_22_1_12.pdf (213,67KB)
PDF11_22_1_13.pdf (202,28KB)
PDF11_22_1_14.pdf (79,77KB)
PDF11_22_1_15.pdf (189,56KB)
PDF11_22_1_16.pdf (170,32KB)

DOC11.1.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Oświadczenie o niepobieraniu.doc (32,50KB)
DOC11.1.2 Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.doc (133,50KB)
DOC11.1.3 Załącznik Nr 3 do Regulminu - Oświadczenie US.doc (28,00KB)
DOC11.1.4 Załącznik Nr 4 do Regulaminu - Oświadczenie (składki zdrowotne).doc (29,00KB)
DOC11.1.5 Załącznik Nr 5 do Regulaminu - Oświadczenie (dochody nieopodatkowane).doc (56,00KB)
DOC11.1.6 Załącznik Nr 6 do Regulaminu - Oświadczenie (dzierżawa gospodarstwa rolnego).doc (31,50KB)
DOC11.1.7 Załącznik Nr 7 do Regulaminu - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodów.doc (52,50KB)
DOC11.1.8 Załącznik Nr 8 do Regulaminu - Oświadczenie o bezrobociu.doc (27,50KB)
DOC11.1.9 Załącznik Nr 9 do Regulaminu - Oświadczenie (dochód).doc (29,50KB)
DOC11.1.10 Załącznik Nr 10 do Regulaminu - Wyjaśnienia.doc (28,00KB)
DOC11.1.11 Załącznik Nr 11 do Regulaminu - Oświadczenie do stypendium w zwiększonej wysokości.doc (29,50KB)
DOC11.1.12 Załącznik Nr 12 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.doc (79,50KB)
DOC11.1.13 Załącznik Nr 13 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium rektora.doc (89,00KB)
DOC11.1.14 Załącznik Nr 14 do Regulaminu - Zaświadczenie średnia ocen.doc (31,00KB)
DOC11.1.15 Załącznik Nr 15 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie zapomogi.doc (72,00KB)
DOC11.1.16 Załącznik Nr 16 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta.doc (71,50KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 10/22 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru inwestycji realizowanej w obiekcie Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku przy ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25

PDF10_22.pdf (144,23KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 9/22 w sprawie zasad i warunków ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF9_22.pdf (118,12KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 8/22 w sprawie przyjęcia kart realizacji strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2022

PDF8_22.pdf (90,93KB)
PDF8_22_1.pdf (302,07KB)

 

Zarządzenie Rektora Nr 7/22 w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za zgłaszanie do kwarantanny w imieniu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku


PDF7_22.pdf (118,20KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 6/22 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Zarządzania 

PDF6_22.pdf (123,79KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 5/22 w sprawie zmiany składu Zespołu projektowego do zarządzania projektem "Od Juniora do Seniora"

PDF5_22.pdf (104,03KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 4/22 w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2022

PDF4_22.pdf (113,69KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 3/22 w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2021

PDF3_22.pdf (115,62KB)
 

Zarządzenie Rektora Nr 2/22 w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Od Juniora do Seniora”

PDF2_22.pdf (108,46KB)
PDF2_22_1.pdf (234,74KB)
PDF2_22_1_1.pdf (214,02KB)

DOCX2.1.1 formularz zgłoszeniowy.docx (172,58KB)

 

Zarządzenie Rektora Nr 1/22 w sprawie podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia w ramach umowy z programu Erasmus+ zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 3.11.2021 r.

PDF1_22.pdf (112,54KB)