Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2021

Uchwały z posiedzenia Senatu 22 grudnia 2021 roku

Uchwała Nr 53/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF53_21.pdf (106,89KB)
PDF53_21_1.pdf (171,10KB)
PDF53_21_2.pdf (147,17KB)
PDF53_21_3.pdf (291,58KB)
PDF53_21_4.pdf (292,67KB)
PDF53_21_5.pdf (258,65KB)

 

Uchwała Nr 52/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Automatyka i robotyka o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF52_21.pdf (106,23KB)
PDF52_21_1.pdf (150,49KB)
PDF52_21_2.pdf (213,07KB) 
PDF52_21_3.pdf (302,23KB)
PDF52_21_4.pdf (300,57KB)
PDF52_21_5.pdf (345,83KB)

Uchwała Nr 51/21 w sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku w roku akademickim 2020/2021

PDF51_21.pdf (171,06KB)
 

Uchwały z posiedzenia Senatu 16 listopada 2021 roku

Uchwała Nr 50/21 w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

PDF50_21.pdf (107,97KB)
 

Uchwała Nr 49/21 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022

PDF49_21.pdf (126,40KB)
PDF49_21_1.pdf (343,06KB)

 

Uchwała Nr 48/21 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa
dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022

PDF48_21.pdf (125,77KB)
PDF48_21_1.pdf (270,56KB)

 

Uchwała Nr 47/21 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022

PDF47_21.pdf (127,51KB)
PDF47_21_1.pdf (296,65KB)

 

Uchwała Nr 46/21 w sprawie zatwierdzenia fakultatywnego modułu przedmiotów w języku angielskim 
w ramach programu ERASMUS + dla programu studiów dla kierunku Pedagogika 
o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

PDF46_21.pdf (102,19KB)
XLSX46.1 Załącznik Nr 1Erasmus 2022 (1).xlsx (19,26KB)

 

Uchwała Nr 45/21 w sprawie zaopiniowania „Regulaminu Funduszu Rozwoju Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

PDF45_21.pdf (92,33KB)
PDF45_21_1.pdf (132,91KB)

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 19 października 2021 roku

Uchwała Nr 44/21 w sprawie powołania senackiej komisji ds. orderów i odznaczeń

 PDF44_21.pdf (104,11KB)
 

Uchwała Nr 43/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale ustalającej „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023”

PDF43_21.pdf (121,74KB)

PDF43_21_1.pdf (222,89KB)
 

Uchwała Nr 42/21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF42_21.pdf (149,00KB)


Uchwała Nr 41/21 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (Executive MBA) dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022

PDF41_21.pdf (99,46KB)

PDF41_21_1.pdf (357,47KB)

Uchwała Nr 40/21 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Uczelni

PDF40_21.pdf (91,59KB)
 

Uchwała Nr 39/21 w sprawie zmiany Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF39_21.pdf (98,50KB)

Uchwały z posiedzenia Senatu 14 września 2021 roku

Uchwała Nr 38/21 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF38_21.pdf (136,70KB)
 

Uchwała Nr 37/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF37_21.pdf (136,76KB)
PDF37_21_1.pdf (187,25KB)
PDF37_21_1_1.pdf (187,04KB)
PDF37_21_1_2.pdf (139,73KB)
PDF37_21_1_3.pdf (175,35KB)
PDF37_21_1_4.pdf (342,09KB)
PDF37_21_1_4a.pdf (330,66KB)
PDF37_21_1_4b.pdf (235,11KB)
PDF37_21_1_5.pdf (2,26MB)
PDF37_21_1_6.pdf (1,21MB)
PDF37_21_1_7.pdf (157,55KB)
PDF37_21_1_8.pdf (122,46KB)
PDF37_21_1_9.pdf (123,70KB)
PDF37_21_1_10.pdf (216,10KB)

Załączniki "word"

DOC37_21_1_1.doc (48,50KB)
DOC37_21_1_2.doc (46,00KB)
DOC37_21_1_3.doc (72,50KB)
DOC37_21_1_4.doc (65,50KB)
DOC37_21_1_4a.doc (57,00KB)
DOC37_21_1_4b.doc (59,00KB)
DOC37_21_1_5.doc (1,85MB)
DOC37_21_1_6.doc (717,00KB)
DOC37_21_1_7.doc (41,00KB)
DOC37_21_1_8.doc (26,00KB)
DOC37_21_1_9.doc (35,50KB)

DOC37_21_1_10.doc (52,50KB)

 

Uchwała Nr 36/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Nowe media i e-biznes  o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF36_21.pdf (137,64KB)
PDF36_21_1.pdf (305,15KB)
PDF36_21_2.pdf (263,75KB)
XLSX36_21_3.xlsx (32,08KB)
XLSX36_21_4.xlsx (32,24KB)
XLSX36_21_5a.xlsx (25,31KB)
XLSX36_21_5b.xlsx (24,74KB)

 

Uchwała Nr 35/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF35_21.pdf (137,10KB)
PDF35_21_1.pdf (1,51MB)
PDF35_21_2.pdf (616,79KB)
PDF35_21_3.pdf (335,34KB)
PDF35_21_4.pdf (929,70KB)

 

Uchwała Nr 34/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF34_21.pdf (137,22KB)
PDF34_21_1.pdf (1,23MB)
PDF34_21_2.pdf (628,60KB)
XLS34_21_3.xls (152,00KB)
PDF34_21_4.pdf (1,18MB)

 

Uchwała Nr 33/21 w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF33_21.pdf (374,27KB)
PDF33_21_1.pdf (351,07KB)

 

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 9 lipca 2021 roku

Uchwała Nr 32/21 w sprawie ustalenia liczby miejsc na Menedżerskich Studiów Finansowo-Prawnych o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022”

PDF32_21.pdf (131,58KB)
 

Uchwała Nr 31/21 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok Menedżerskich Studiów Finansowo-Prawnych o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022”

PDF31_21.pdf (211,33KB)
PDF31_21_zał.pdf (144,71KB)

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 25 maja 2021 roku

Uchwała Nr 30/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni

PDF30_21.pdf (159,67KB)
 

Uchwała Nr 29/21 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę studentów, nauczycieli akademickich
i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w ramach umowy Erasmus+ zawartej w 2021 roku

PDF29_21.pdf (136,19KB)
PDF29_21_1.pdf (147,99KB)
PDF29_21_2.pdf (142,88KB)
PDF29_21_3.pdf (1,08MB)
PDF29_21_4.pdf (1,09MB)

 

Uchwała Nr 28/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Silesian University in Opava

PDF28_21.pdf (136,92KB)
 

Uchwała Nr 27/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marijampole University of Applied Sciences

PDF27_21.pdf (137,77KB)
 

Uchwała Nr 26/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Alytaus Kolegija

PDF26_21.pdf (137,65KB)
 

Uchwała Nr 25/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym, na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich od roku akademickiego 2021/2022

PDF25_21.pdf (136,39KB)
PDF25_21_1.pdf (722,78KB)
PDF25_21_2.pdf (702,04KB)
XLSX25_21_3.xlsx (40,23KB)
XLSX25_21_4.xlsx (158,70KB)

 

Uchwała Nr 24/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika
o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF24_21.pdf (136,81KB)
PDF24_21_1.pdf (381,33KB)
PDF24_21_2.pdf (307,14KB)
XLSX24_21_3.xlsx (28,63KB)
XLSX24_21_4.xlsx (28,43KB)
XLSX24_21_5a.xlsx (37,99KB)
XLSX24_21_5b.xlsx (39,14KB)

  

Uchwała Nr 23/21 w sprawie zmiany  w Regulaminu studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF23_21.pdf (265,36KB)
PDF23_21_załącznik.pdf (413,93KB)

 

Uchwała Nr 22/21 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023”

PDF22_21.pdf (208,34KB)

PDF22_21_1.pdf (356,86KB)
PDF22_21_2.pdf (287,52KB)
PDF22_21_2_1.pdf (342,03KB)

 

Uchwała Nr 21/21 w sprawie zasad  przyjęć na pierwszy rok studiów laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku  w roku akademickim: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028

PDF21_21.pdf (132,83KB)
 

Uchwała Nr 20/21 w sprawie „Systemu gromadzenia informacji o losach zawodowych absolwentów studiów pierwszego stopnia Państwowej Uczelni  Zawodowej we Włocławku

PDF20_21.pdf (156,06KB)
PDF20_21_załącznik.pdf (256,00KB)
PDF20_21_1.pdf (232,03KB)
PDF20_21_2.pdf (223,13KB)
PDF20_21_3.pdf (214,98KB)

Załączniki "word"

DOC20_21_1_.doc (56,50KB)
DOC20_21_1_2.doc (53,00KB)
DOC20_21_1_3.doc (51,00KB)
 

Uchwały z posiedzenia Senatu 20 kwietnia 2021 roku

Uchwała Nr 19/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z York College of Pensylvania (USA)

PDF19_21.pdf (134,45KB)
PDF19_21_1.pdf (1,16MB)
DOCX19_21_2.docx (17,06KB)

 

Uchwała Nr 18/21 w sprawie powołanie senackiej komisji ds. awansu zawodowego na stanowisko profesora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF18_21.pdf (142,27KB)
 

Uchwała Nr 17/21 w sprawie zmiany warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2020/2021

PDF17_21.pdf (134,03KB)
 

Uchwała Nr 16/21 w sprawie ustalenia  liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022

PDF16_21.pdf (145,33KB)
 

Uchwała Nr 15/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF15_21.pdf (214,45KB)
PDF15_21_1.pdf (343,19KB)
PDF15_21_2.pdf (211,44KB)
XLS15_21_3.xls (64,50KB)
XLS15_21_4.xls (64,00KB)
XLS15_21_5.xls (96,50KB)

Uchwała Nr 14/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF14_21.pdf (213,13KB)
PDF14_21_1.pdf (283,80KB)
PDF14_21_2.pdf (187,02KB)
XLS14_21_3.xls (70,00KB)
XLS14_21_4.xls (70,50KB)
XLS14_21_5.xls (68,00KB)

 

Uchwała Nr 13/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Informatyka o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF13_21.pdf (136,54KB)
PDF13_21_1.pdf (232,37KB)
PDF13_21_2.pdf (280,77KB)
XLS13_21_3.xls (70,50KB)
XLS13_21_4.xls (69,50KB)
XLS13_21_5.xls (70,00KB)
XLS13_21_6.xls (115,50KB)

 

Uchwała Nr 12/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Inżynieria zarządzania o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF12_21.pdf (136,07KB)
PDF12_21_1.pdf (271,44KB)
PDF12_21_2.pdf (316,98KB)
XLSX12_21_3.xlsx (40,03KB)
XLSX12_21_4.xlsx (40,54KB)
XLSX12_21_5.xlsx (40,03KB)
XLSX12_21_6.xlsx (37,05KB)

 

Uchwała Nr 11/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF11_21.pdf (135,61KB)
PDF11_21_1.pdf (255,26KB)
PDF11_21_2.pdf (209,33KB)
XLS11_21_3.xls (87,50KB)
XLS11_21_4.xls (86,50KB)
XLS11_21_5.xls (62,00KB)

 

Uchwała Nr 10/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Administracja o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF10_21.pdf (137,34KB)
PDF10_21_1.pdf (282,68KB)
PDF10_21_2.pdf (166,52KB)
XLSX10_21_3.xlsx (32,46KB)
XLSX10_21_4.xlsx (32,81KB)
XLSX10_21_5.xlsx (30,51KB)

 

Uchwała Nr 9/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Prawo o profilu praktycznym, na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich od roku akademickiego 2021/2022

PDF9_21.pdf (137,45KB)
PDF9_21_1.pdf (310,45KB)
PDF9_21_2.pdf (620,82KB)
XLSX9_21_3.xlsx (35,92KB)
XLSX9_21_4.xlsx (35,94KB)
XLSX9_21_5.xlsx (29,38KB)

 

Uchwała Nr 8/21  w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Nowe media i e-biznes
o profilu praktycznym,
na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

 

PDF8_21.pdf (137,21KB)
PDF8_21_1.pdf (284,63KB)
PDF8_21_2.pdf (267,70KB)
XLSX8_21_3.xlsx (32,22KB)
XLSX8_21_4.xlsx (32,25KB)

XLSX8_21_5a.xlsx (24,37KB)
XLSX8_21_5b.xlsx (23,91KB)

Uchwała Nr 7/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia, specjalności Filologia angielska o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF7_21.pdf (217,20KB)
PDF7_21_1a.pdf (186,18KB)
PDF7_21_1b.pdf (342,75KB)
PDF7_21_2.pdf (253,14KB)
XLS7_21_3.xls (61,00KB)
XLS7_21_4.xls (59,50KB)
XLS7_21_5.xls (60,00KB)
XLSX7_21_6a.xlsx (30,62KB)
XLS7_21_6b.xls (107,50KB)

 

Uchwała Nr 6/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF6_21.pdf (136,15KB)
PDF6_21_1.pdf (1,51MB)
PDF6_21_2.pdf (614,06KB)
XLS6_21_3.xls (89,00KB)
XLSX6_21_4.xlsx (177,89KB)

Uchwała Nr 5/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF5_21.pdf (136,30KB)
PDF5_21_1.pdf (1,23MB)
PDF5_21_2.pdf (630,22KB)
XLS5_21_3.xls (152,00KB)
XLS5_21_4.xls (346,00KB)

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 27 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr 4/21 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni

PDF4_21.pdf (132,55KB)
 

Uchwała Nr 3/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF3_21.pdf (140,11KB)
PDF3_21.zał. 1.pdf (261,06KB)
PDF3_21.zał.2.pdf (218,67KB)
XLS3_21.zał.3_4.xls (77,50KB)
XLS3_21.zał.5.xls (51,50KB)

 

Uchwała Nr 2/21 w sprawie przyjęcia kart realizacji strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2021

PDF2_21.pdf (128,65KB)
PDF2_21.zał.pdf (454,47KB)

 

Uchwała Nr 1/21 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF1_21.pdf (130,36KB)