Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2021

Zarządzenie Nr 133/21 w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2021

PDF133_21.pdf (115,63KB)
 

Zarządzenie Nr 132/21 w sprawie wprowadzenia elektronicznej rejestracji czasu pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF132_21.pdf (163,18KB)
 

Zarządzenie Nr 131/21 w sprawie Systemu kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF131_21.pdf (459,22KB)
 

Zarządzenie Nr 130/21 w sprawie utworzenia rezerw na przyszłe wydatki związane z Jubileuszem XX-lecia Państwowej Uczelni Zawodowej  we Włocławku oraz planowaną zmianą nazwy

PDF130_21.pdf (114,70KB)
 

Zarządzenie Nr 129/21 w sprawie utworzenia kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

PDF129_21.pdf (102,80KB)
 

Zarządzenie Nr 128/21 w sprawie utworzenia kierunku studiów automatyka i robotyka o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

PDF128_21.pdf (102,43KB)
 

Zarządzenie Nr 127/21 zmieniające zarządzenie nr 24/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2021/2022

PDF127_21.pdf (154,81KB)
 

Zarządzenie Nr 126/21 zmieniające zarządzenie nr 27/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo –wychowawczych i dydaktycznych przez Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF126_21.pdf (214,25KB)

DOC126_21_1.doc (71,00KB)
 

Zarządzenie Nr 125/21 zmieniające Regulamin pracy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF125_21.pdf (109,95KB)

Zarządzenie Nr 124/21 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF124_21.pdf (105,44KB)

Zarządzenie Nr 123/21 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF123_21.pdf (181,28KB)

PDF123_21_1.pdf (253,17KB)


PDF123_21_1_1.pdf (118,38KB)

PDF123_21_1_2.pdf (99,46KB)

PDF123_21_1_3.pdf (177,64KB)

PDF123_21_1_4.pdf (139,84KB)

PDF123_21_1_5.pdf (132,84KB)

PDF123_21_1_6.pdf (140,93KB)

PDF123_21_1_7.pdf (163,85KB)

PDF123_21_1_8.pdf (125,74KB)

PDF123_21_1_9.pdf (134,97KB)

 

Zarządzenie Nr 122/21 zmieniające zarządzenie Nr 102/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zlecania prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF122_21.pdf (219,59KB)
 

Zarządzenie Nr 121/21 zmieniające zarządzenie nr 40/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF121_21.pdf (104,91KB)
 

Zarządzenie Nr 120/21 w awie zmiany trybu nauczania i funkcjonowania Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku na tryb zdalny

PDF120_21.pdf (110,25KB)
 

Zarządzenie Nr 119/21 w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej  we Włocławku na rok 2021

PDF119_21.pdf (116,68KB)
 

Zarządzenie Nr 118/21 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w 2022 roku

PDF118_21.pdf (101,71KB)
 

Zarządzenie Nr 117/21 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta

PDF117_21.pdf (119,33KB)
 

Zarządzenie Nr 116/21 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych od roku akademickiego 2021/2022

PDF116_21.pdf (124,87KB)
 

Zarządzenie Nr 115/21 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy
od roku akademickiego 2021/2022

PDF115_21.pdf (122,61KB)
 

Zarządzenie Nr 114/21 w sprawie zmiany i aktualizacji składów członkowskich Instytutowych Komisji
ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF114_21.pdf (149,51KB)
 

Zarządzenie Nr 113/21 w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia  w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF113_21.pdf (138,52KB)
 

Zarządzenie Nr 112/21 w sprawie trybu wydawania elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego

PDF112_21.pdf (110,81KB)

PDF112_21_1.pdf (150,61KB)
DOCX112_21_1.docx (25,37KB)

Zarządzenie Nr 111/21 zmieniające Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF111_21.pdf (121,40KB)

Zarządzenie Nr 110/21 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF110_21.pdf (125,21KB)
 

Zarządzenie Nr 109/21 zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF109_21.pdf (127,24KB)
 

Zarządzenie Nr 108/21 w sprawie powołania na rok akademicki 2021/2022 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów

PDF108_21.pdf (114,26KB)
 

Zarządzenie Nr 107/21 dotyczące zmiany zarządzenia Nr 101/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF107_21.pdf (178,48KB)

Zarządzenie Nr 106/21 w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za zgłaszanie do kwarantanny w imieniu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF106_21.pdf (113,29KB)

Zarządzenie Nr 105/21 w sprawie zmiany i aktualizacji składów członkowskich Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF105_21.pdf (142,37KB)


Zarządzenie Nr 104/21 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration od roku akademickiego 2021/2022

PDF104_21.pdf (95,54KB)
 

Zarządzenie Nr 103/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w sprawie trybu występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

PDF103_21.pdf (95,82KB)

PDF103_21_1.pdf (283,96KB)

DOCX103_21_1.docx (25,45KB)
 

Zarządzenie Nr 102/21 w sprawie zlecania prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF102_21.pdf (322,44KB)
 

Zarządzenie Nr 101/21 w sprawie  zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności PUZ we Włocławku

PDF101_21.pdf (99,63KB)

PDF101_21_1.pdf (168,69KB)
 

Zarządzenie Nr 100/21 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Informatyki

PDF100_21.pdf (100,00KB)
 

Zarządzenie Nr 99/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem studentom Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku będącym osobami z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, kształceniu na studiach oraz prowadzeniu działalności naukowej  

PDF99_21.pdf (175,40KB)
PDF99_21_1.pdf (174,24KB)
PDF99_21_1_1.pdf (163,23KB)
PDF99_21_1_2.pdf (163,76KB)
PDF99_21_1_3.pdf (161,50KB)
PDF99_21_1_4.pdf (163,57KB)
PDF99_21_1_5.pdf (163,47KB)

 

Załączniki "word"

DOC99_21_1.doc (81,00KB)
DOC99_21_1_1.doc (54,00KB)
DOC99_21_1_2.doc (55,00KB)
DOC99_21_1_3.doc (53,50KB)
DOC99_21_1_4.doc (57,50KB)
DOC99_21_1_5.doc (52,50KB)
 

Zarządzenie Nr 98/21 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022

PDF98_21.pdf (174,59KB)
 

Zarządzenie Nr 97/21  w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF97_21.pdf (197,64KB)
PDF97_21_1.pdf (348,24KB)
PDF97_21_1_1.pdf (175,55KB)
PDF97_21_1_2.pdf (267,77KB)
PDF97_21_1_3.pdf (172,48KB)
PDF97_21_1_4.pdf (173,93KB)
PDF97_21_1_5.pdf (214,24KB)
PDF97_21_1_6.pdf (173,31KB)
PDF97_21_1_7.pdf (207,52KB)
PDF97_21_1_8.pdf (171,89KB)
PDF97_21_1_9.pdf (184,25KB)
PDF97_21_1_10.pdf (169,75KB)
PDF97_21_1_11.pdf (174,80KB)
PDF97_21_1_12.pdf (267,54KB)
PDF97_21_1_13.pdf (249,17KB)
PDF97_21_1_14.pdf (119,54KB)
PDF97_21_1_15.pdf (236,62KB)
PDF97_21_1_16.pdf (208,02KB)

 

Załączniki "word"

DOC97_21_1.doc (250,00KB)
DOC97_21_1_1.doc (32,50KB)
DOC97_21_1_2.doc (127,50KB)
DOC97_21_1_3.doc (32,00KB)
DOC97_21_1_4.doc (29,00KB)
DOC97_21_1_5.doc (51,50KB)
DOC97_21_1_6.doc (35,00KB)
DOC97_21_1_7.doc (52,50KB)
DOC97_21_1_8.doc (24,50KB)
DOC97_21_1_9.doc (29,50KB)
DOC97_21_1_10.doc (28,00KB)
DOC97_21_1_11.doc (29,00KB)
DOC97_21_1_12.doc (78,00KB)
DOC97_21_1_13.doc (88,50KB)
DOC97_21_1_14.doc (28,50KB)
DOC97_21_1_15.doc (71,50KB)
DOC97_21_1_16.doc (71,50KB)

 

Zarządzenie Nr 96/21 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru inwestycji realizowanej w obiekcie Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku przy ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25.

PDF96_21.pdf (234,70KB)
 

Zarządzenie Nr 95/21 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

PDF95_21.pdf (179,63KB)
 

Zarządzenie Nr 94/21 w sprawie opracowania kosztorysów studiów podyplomowych, szkoleń i kursów oraz zasad ich rozliczania 

PDF94_21.pdf (266,49KB)
 

Zarządzenie Nr 93/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ulicznej gry miejskiej

PDF93_21.pdf (417,44KB)
PDF93_21_1.pdf (417,44KB)

Załączniki "word"

DOCX93_21_1.docx (216,32KB)
 

Zarządzenie Nr 92/21 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Nowe Media i e-biznes w Instytucie Humanistycznym 

PDF92_21.pdf (133,32KB)

Zarządzenie Nr 91/21 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Finanse i Rachunkowość w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych 

PDF91_21.pdf (133,61KB)

Zarządzenie Nr 90/21 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Kierownika Zakładu Informatyki

PDF90_21.pdf (125,08KB)

Zarządzenie Nr 89/21 w sprawie powołania komisji ds. nagrody Rektora dla najlepszego absolwenta Uczelni w roku akademickim 2020/21

PDF89_21.pdf (181,14KB)
 

Zarządzenie Nr 88/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu fotograficznego

PDF88_21.pdf (174,30KB)
PDF88_21_1.pdf (333,26KB)
PDF88_21_2.pdf (340,85KB)

 

Załączniki "word"

DOCX88_21_1.docx (216,11KB)
DOCX88_21_2.docx (210,22KB)
 

Zarządzenie Nr 87/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022

PDF87_21.pdf (119,97KB)

 

Zarządzenie Nr 86/21 zmieniające Zarządzenie Nr 84/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów na kierunku Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022

PDF86_21.pdf (105,20KB)

 

Zarządzenie Nr 85/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu gier

PDF85_21.pdf (94,89KB)

PDF85_21_1.pdf (263,21KB)

PDF85_21_2.pdf (235,36KB)

 

Załączniki "word"

DOCX85_21_1.docx (217,96KB)

DOCX85_21_2.docx (210,97KB)

 

Zarządzenie Nr 84/21 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów na kierunku Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022

PDF84_21.pdf (104,78KB)

 

Zarządzenie Nr 83/21 zmieniające Zarządzenie Nr 36/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie sposobu postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem sposobu dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022

PDF83_21.pdf (110,63KB)

 

Zarządzenie Nr 82/21 zmieniające Zarządzenie Nr 35/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022 oraz powołania Biura rekrutacyjnego

PDF82_21.pdf (111,18KB)

 

Zarządzenie Nr 81/21 w sprawie powołania komisji konkursowej Konkursu na najlepszą pracę licencjacką na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2020/2021

PDF81_21.pdf (97,06KB)

 

Zarządzenie Nr 80/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę licencjacką na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2020/2021

PDF80_21.pdf (123,81KB)
PDF80_21_1.pdf (243,99KB)
PDF80_21_2.pdf (131,00KB)

Załączniki "word"

DOCX80_21_1.docx (89,42KB)
DOCX80_21_2.docx (89,07KB)

 

Zarządzenie Nr 79/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wzoru podania o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF79_21.pdf (121,65KB)
PDF79_21_1.pdf (191,89KB)

Załącznik word

DOC79_21_1.doc (62,50KB)
 

Zarządzenie Nr 78/21 zmieniające zarządzenie Nr 110/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zasad dokumentowania przydziału i rozliczeń zajęć dydaktycznych realizowanych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF78_21.pdf (126,84KB)

Zarządzenie Nr 77/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w roku akademickim 2021/2022 

PDF77_21.pdf (121,70KB)
PDF77_21_1.pdf (145,47KB)

 

Zarządzenie Nr 76/21 w sprawie wprowadzenia planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2021

PDF76_21.pdf (140,98KB)

Załącznik dostępny w miejscu  

Zarządzenie Nr 75/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PUZ-ON”

PDF75_21.pdf (130,97KB)
PDF75_21_1.pdf (374,83KB)
PDF75_21_1_1a.pdf (426,07KB)
PDF75_21_1_1b.pdf (422,69KB)
PDF75_21_1_2a.pdf (257,07KB)
PDF75_21_1_2b.pdf (257,02KB)
PDF75_21_1_3.pdf (285,01KB)
PDF75_21_1_4a.pdf (350,08KB)
PDF75_21_1_4b.pdf (407,37KB)

 

Załączniki "word"

DOCX75_21_1.docx (225,02KB)
DOCX75_21_1_1a.docx (221,62KB)
DOCX75_21_1_1b.docx (218,83KB)
DOCX75_21_1_2a.docx (216,04KB)
DOCX75_21_1_2b.docx (218,68KB)
DOCX75_21_1_3.docx (219,50KB)
DOCX75_21_1_4a.docx (216,88KB)
DOCX75_21_1_4b.docx (219,58KB)

 

Zarządzenie Nr 74/21 w sprawie powołania Zespołu projektowego do zarządzania projektem „PUZ-ON”

PDF74_21.pdf (131,86KB)
 

Zarządzenie Nr 73/21 w sprawie powołania komisji konkursowych ds. oceny prac licencjackich i magisterskich w Instytucie Nauk o Zdrowiu

PDF73_21.pdf (132,38KB)
 

Zarządzenie Nr 72/21 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Inżynierii Zarządzania

PDF72_21.pdf (178,29KB)
 

Zarządzenie Nr 71/21 w sprawie zatwierdzenia wzoru podania o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF71_21.pdf (123,93KB)
PDF71_21_1.pdf (191,23KB)

Załącznik "word"

DOC71_21_1.doc (63,00KB)
 

Zarządzenie Nr 70/21 w sprawie organizacji pracy administracji uczelni w okresie wakacji

PDF70_21.pdf (258,81KB)
 

Zarządzenie Nr 69/21 w sprawie określenia wzoru ankiety i trybu przeprowadzania ankietyzacji w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF69_21.pdf (263,78KB)
PDF69_21_1.pdf (147,54KB)
PDF69_21_2.pdf (168,39KB)

 

Załączniki "word"

DOC69_21_1.doc (47,50KB)
DOC69_21_2.doc (111,50KB)
 

Zarządzenie Nr 68/21 w sprawie powołania komisji konkursowych ds. oceny prac licencjackich i inżynierskich w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych

PDF68_21.pdf (182,66KB)

Zarządzenie Nr 67/21 zmieniające zarządzenie Nr 25/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowejwe Włocławku (wcześniej  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku) z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie organizowania imprez na terenie Uczelni

PDF67_21.pdf (188,29KB)
PDF67_21_1.pdf (191,89KB)
PDF67_21_2.pdf (220,90KB)

 

Zarządzenie Nr 66/21 w sprawie podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
i w celu szkolenia w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 w sytuacji występowania COVID-19

PDF66_21.pdf (179,94KB)
PDF66_21_1.pdf (141,72KB)

 

Zarządzenie Nr 65/21 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wyjazdy na studia, praktyki, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
w ramach umowy Erasmus+ zawartej w 2021 roku

PDF65_21.pdf (185,31KB)
 

Zarządzenie Nr 64/21 w sprawie przyznania dodatkowego  wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademickim 2021/2022 

PDF64_21.pdf (254,04KB)
 

Zarządzenie Nr 63/21 w sprawie wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022

PDF63_21.pdf (176,54KB)
 

Zarządzenie Nr 62/21 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych  od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022

PDF62_21.pdf (258,92KB)
 

Zarządzenie Nr 61/21 zmieniające zarządzenie Nr 100/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyplomowania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF61_21.pdf (173,54KB)
PDF61_21_1.pdf (121,44KB)
PDF61_21_2.pdf (130,74KB)

 

Załączniki "word"

DOCX61_21_1.docx (20,49KB)

DOCX61_21_2.docx (18,77KB)
 

Zarządzenie Nr 60/21 w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia w celu prowadzenia badań dotyczących losów zawodowych absolwentów

PDF60_21.pdf (178,17KB)
DOC60_21_1.doc (49,00KB)

 

Załączniki "word"

DOC60_21_1.doc (49,00KB)
 

Zarządzenie Nr 59/21 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursówna stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Nowych Mediów

PDF59_21.pdf (178,40KB)
 

Zarządzenie Nr 58/21 w sprawie zmiany nazwy specjalności z Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyk i opieki na Pedagogika resocjalizacyjna na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF58_21.pdf (176,31KB)
 

Zarządzenie Nr 57/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021

PDF57_21.pdf (244,72KB)

PDF57_21_1.pdf (150,76KB)
PDF57_21_1_1.pdf (224,29KB)
PDF57_21_1_2.pdf (136,81KB)
PDF57_21_1_3.pdf (276,19KB)

Załączniki "word"

DOCX57_21_1_1.docx (19,71KB)
DOCX57_21_1_2.docx (15,68KB)
DOCX57_21_1_3.docx (16,80KB)

 

Zarządzenie Nr 56/21 w sprawie planowania i rozliczania kosztów organizacji konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku

PDF56_21.pdf (183,59KB)
PDF56_21_1.pdf (200,37KB)

XLS56_21_1_2_3.xls (39,50KB)

PDF56_21_2.pdf (385,08KB)

Załączniki "word"

DOCXWNIOSEK W SPRAWIE UZYSKANIA ZGODY NA REALIZACJĘ ZADANIAWYDARZENIA.docx (16,68KB)

XLS56_21_1_2_3.xls (39,50KB)

DOCXzałączniki do organizacji konferencj_seminariów_sympozjów_warsztatów.docx (46,87KB)


 

Zarządzenie Nr 55/21 w sprawie dodatkowych zajęć wykraczających poza podstawę programową dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

PDF55_21.pdf (139,94KB)
 

Zarządzenie Nr 54/21 w sprawie ustalenia harmonogramu prac związanych z opracowaniem tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022

PDF54_21.pdf (218,45KB)
XLS54_21_1_1.xls (30,50KB)

 

Zarządzenie Nr 53/21 w sprawie wprowadzenia zmian do wstępnego planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej  we Włocławku na rok 2021

PDF53_21.pdf (247,43KB)
 

Zarządzenie Nr 52/21 w sprawie określenia zasad organizacji i przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF52_21.pdf (175,87KB)
PDF52_21_1.pdf (240,83KB)
PDF52_21_1_1.pdf (191,21KB)
PDF52_21_1_2.pdf (397,25KB)
PDF52_21_1_3a.pdf (275,96KB)
PDF52_21_1_3b.pdf (392,13KB)
PDF52_21_1_4.pdf (191,87KB)

Załączniki "Word"

DOCX52_1_1.docx (20,98KB)
DOC52_1_2.doc (47,50KB)
DOCX52_1_3a.docx (18,00KB)
DOCX52_1_3b.docx (18,83KB)
DOCX52_1_4.docx (16,12KB)


 

Zarządzenie Nr 51/21 w sprawie podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2021

PDF51_21.pdf (178,38KB)
 

Zarządzenie Nr 50/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla studentów i absolwentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku za osiągnięcia  w roku akademickim 2020/2021

PDF50_21.pdf (286,17KB)

Załączniki"Word"

DOCX50_21_1.docx (23,59KB)
 

Zarządzenie Nr 49/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania „mini grantów” na działalność dydaktyczną

PDF49_21.pdf (356,70KB)

Załączniki"Word"

DOCX49_1_1.docx (13,53KB)
 

Zarządzenie Nr 48/21 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Inżynierii Zarządzania 

PDF48_21.pdf (201,59KB)
 

Zarządzenie Nr 47/21 w sprawie sposobu organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021,
w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

PDF47_21.pdf (193,67KB)
 

Zarządzenie Nr 46/21 w sprawie zmiany nazwy specjalności z HR w biznesie na Zarządzanie zasobami ludzkimi na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF46_21.pdf (176,68KB)
 

Zarządzenie Nr 45/21 w sprawie likwidacji specjalności  Projektowanie i rozwój przedsiębiorstwa na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF45_21.pdf (176,17KB)
 

Zarządzenie Nr 44/21 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) podejmujących studia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022

PDF44_21.pdf (175,33KB)
PDF44_21_1.pdf (126,80KB)
PDF44_21_2.pdf (188,39KB)
PDF44_21_3.pdf (253,31KB)

Załączniki "Word"

DOCX44_21_1.docx (14,13KB)
DOCX44_21_2.docx (18,38KB)
DOCX44_21_3.docx (15,61KB)
 

Zarządzenie Nr 43/21 w sprawie ustalenia wzorów podań o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022

PDF43_21.pdf (174,05KB)

PDF43_21_1.pdf (163,34KB)
PDF43_21_2.pdf (164,23KB)
PDF43_21_3.pdf (171,76KB)
PDF43_21_4.pdf (170,90KB)


 

Załączniki "Word"

DOC43_21_1.doc (66,00KB)
DOCX43_21_2.docx (26,86KB)
DOC43_21_3.doc (77,50KB)
DOC43_21_4.doc (75,50KB)

 


 

Zarządzenie Nr 42/21 w sprawie aktualizacji w składzie powołanych członków społeczności uczelnianej do których można zgłosić zdarzenie o charakterze mobbingu i/lub dyskryminacji w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF42_21.pdf (203,40KB)
 

Zarządzenie Nr 41/21 zmieniające zarządzenie Nr 17/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia terminów i form rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2020/2021

PDF41_21.pdf (177,73KB)
 

Zarządzenie Nr 40/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF40_21.pdf (179,47KB)
PDF40_21 załącznik.pdf (183,13KB)
PDF40_21_1_1.pdf (145,03KB)
PDF40_21_1_2.pdf (141,84KB)

 

Załączniki "Word"

DOCX40_21_1_1.docx (14,47KB)
DOCX40_21_1_2.docx (13,75KB)

 

Zarządzenie Nr 39/21 w sprawie powołania zespołu ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

PDF39_21.pdf (183,40KB)
 

Zarządzenie Nr 38/21 w sprawie powołania komisji ds. potwierdzenia znajomości języka polskiego w celu możliwości odbywania studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku przez kandydata, dla którego język polski jest językiem obcym, w roku akademickim 2021/2022

PDF38_21.pdf (180,00KB)
 

Zarządzenie Nr 37/21 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022

PDF37_21.pdf (189,91KB)
 

Zarządzenie Nr 36/21 w sprawie sposobu postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem sposobu dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022

PDF36_21.pdf (197,18KB)
 

Zarządzenie Nr 35/21 w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022 oraz powołania Biura rekrutacyjnego

PDF35_21.pdf (188,00KB)
 

Zarządzenie Nr 34/21 w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF34_21.pdf (181,03KB)
PDF34_21 załącznik Nr 1.pdf (118,71KB)
PDF34_21 załącznik Nr 2.pdf (132,98KB)

 

Zarządzenie Nr 33/21 zmieniające Regulamin wynagradzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF33_21.pdf (273,06KB)
 

Zarządzenie Nr 32/21 w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 

PDF32_21.pdf (311,03KB)

Załączniki "Word"

DOCX32_21_1.docx (13,65KB)
DOCX32_21_2.docx (12,15KB)
DOCX32_21_3.docx (12,33KB)
DOCX32_21_4.docx (12,49KB)
DOCX32_21_5.docx (14,09KB)
DOCX32_21_6.docx (13,68KB)
DOCX32_21_7.docx (14,20KB)

 

Zarządzenie Nr 31/21 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)

PDF31_21.pdf (177,19KB)
PDF31_21_1.pdf (653,11KB)

 

Zarządzenie Nr 30/21  w sprawie zasad przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone” w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF30_21.pdf (245,69KB)
Załącznik wyłącznie do użytku wewnętrznego

Zarządzenie Nr 29/21 w sprawie powołania członków społeczności uczelnianej, do których można zgłosić zdarzenie o charakterze mobbingu i/lub dyskryminacji w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF29_21.pdf (188,34KB)
 

Zarządzenie Nr 28/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF28_21.pdf (174,41KB)
PDF28_21 zał..pdf (196,80KB)
PDF28_21_1_1.pdf (118,90KB)
PDF28_21_1_2.pdf (134,33KB)
PDF28_21_1_3.pdf (204,97KB)
PDF28_21_1_4.pdf (180,72KB)

Załączniki "Word"
DOC28.1.1.doc (32,00KB)
DOCX28.1.2.docx (15,67KB)
DOCX28.1.3.docx (18,46KB)
DOCX28.1.4.docx (15,48KB)

 

Zarządzenie Nr 27/21 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo –wychowawczych i dydaktycznych przez Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF27_21.pdf (183,82KB)
PDF27_21 zał.pdf (184,78KB)
PDF27_21_1_1.pdf (181,53KB)
PDF27_21_1_2.pdf (220,38KB)
PDF27_21_1_3.pdf (319,22KB)

Załączniki "Word"

DOC27.1.doc (71,50KB)
DOC27.1.1.doc (36,00KB)
DOC27.1.2.doc (41,50KB)
DOC27.1.3.doc (35,50KB)

 

Zarządzenie Nr 26/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Inżynierii Zarządzania

PDF26_21.pdf (185,93KB)
 

Zarządzenie Nr 25/21 w sprawie wprowadzenia zasad konstruowania planu zadań inwestycyjnych i remontowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF25_21.pdf (189,39KB)

PDF25_21_1.pdf (121,40KB)
PDF25_21_2.pdf (120,27KB)

Zarządzenie Nr 24/21  w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2021/2022

PDF24_21.pdf (514,71KB)

Załączniki "Word"

DOCX24_ 1_Załącznik nr 1.docx (12,25KB)
DOCX24_ 1_Załącznik nr 2.docx (14,82KB)
DOCX24_ 1_Załącznik nr 3.docx (21,60KB)

 

Zarządzenie Nr 23/21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021

PDF23_21.pdf (178,75KB)

 

Zarządzenie Nr 22/21 w sprawie Systemu kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF22_21.pdf (251,85KB)
PDF22_21_zał.pdf (485,00KB)

Załącznik "Word"

DOCXRejestr kontroli zarządczej.docx (102,65KB)
 

Zarządzenie Nr 21/21 w sprawie trybu rozpatrywania wniosków o awans na stanowisko profesora uczelni w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF21_21.pdf (339,64KB)

Załącznik "Word"
DOCXWniosek o awans na stanowisko profesora.docx (29,13KB)
 

Zarządzenie Nr 20/21 w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2021

PDF20_21.pdf (245,80KB)
 

Zarządzenie Nr 19/21 w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2020

PDF19_21.pdf (247,55KB)
 

Zarządzenie Nr 18/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków składanych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF18_21.pdf (295,99KB)

Załączniki "Word"

DOCXProtokół w sprawie przyjęcia skargi_wniosku wniesionego ustnie.docx (16,21KB)
DOCXRejestr skarg i wniosków.docx (12,27KB)

 

Zarządzenie Nr 17/21 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentów w kancelarii dokumentów niejawnych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF17_21.pdf (135,39KB)

Zarządzenie Nr 16/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Pedagogiki dla kierunku Pedagogika (studia licencjackie)

PDF16_21.pdf (180,58KB)

Zarządzenie Nr 15/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Pedagogiki dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna    

PDF15_21.pdf (181,91KB)

Zarządzenie Nr 14/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Nowych Mediów   

PDF14_21.pdf (181,62KB)

Zarządzenie Nr 13/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Filologii Angielskiej

PDF13_21.pdf (182,28KB)

Zarządzenie Nr 12/21 zmieniające Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF12_21.pdf (182,33KB)

Zarządzenie Nr 11/21 w sprawie prowadzenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej

PDF11_21.pdf (269,00KB)

Zarządzenie Nr 10/21 w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Od Juniora
do Seniora”

PDF10_21.pdf (187,26KB)
PDF10_21_ zał 1.pdf (351,63KB)
PDF10_21_ zał 1.1.pdf (292,09KB)
PDF10_21_ zał 1.2.pdf (335,10KB)
PDF10_21_ zał 2.pdf (253,94KB)
PDF10_21_ zał 3.1.pdf (267,50KB)
PDF10_21_ zał 3.2.pdf (380,75KB)

Załączniki "Word"

DOCFormularz zgłoszeniowy do projektu „Od Juniora do Seniora”_50_plus lat.doc (189,00KB)
DOCXFormularz zgłoszeniowy do projektu „Od Juniora do Seniora”_6_8 lat.docx (171,71KB)
DOCkwestionariusz osobowy uczestników_uczsetniczek małoletnich.doc (219,50KB)
DOCkwestionariusz osobowy uczestników_uczsetniczek pełnoletniuch.doc (247,00KB)
DOCOświadczenie uczestnika projektu.doc (199,50KB)

 

Zarządzenie Nr 9/21 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich

PDF9_21.pdf (176,73KB)

Zarządzenie Nr 8/21 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów

PDF8_21.pdf (174,98KB)

Zarządzenie Nr 7/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Finansów i Rachunkowości  

PDF7_21.pdf (185,92KB)

Zarządzenie Nr 6/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Administracji

PDF6_21.pdf (263,06KB)

Zarządzenie Nr 5/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Informatyki   

PDF5_21.pdf (182,81KB)
 

Zarządzenie Nr 4/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Zarządzania   

PDF4_21.pdf (183,71KB)
 

Zarządzenie Nr 3/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Mechaniki i Budowy

PDF3_21.pdf (258,68KB)

Zarządzenie Nr 2/21 w sprawie ustalenia symboli literowych jednostek organizacyjnych, działów i samodzielnych stanowisk pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

PDF2_21.pdf (172,52KB)
PDF2_21 zał..pdf (141,94KB)

Zarządzenie Nr 1/21 w sprawie zmiany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF1_21.pdf (197,36KB)