Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia poniżej 130 000 zł - 2021

2021.12.08 - Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa i montaż klimatyzacji na potrzeby PUZ we Włocławku”

2021.12.02-Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie przeglądu, konserwacji i napraw systemów pożarowych zainstalowanych w obiektach Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.11.29 - Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę prasy w 2022 roku dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.11.24 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi składu, łamania i druku podręcznika M. Wiśniewska Doskonalenie procesów produkcyjnych przy użyciu narzędzi Leon Manufacturing

2021.11.19 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę wyposażenia komputerowego dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.11.18 - Zaproszenie do złożenia oferty na: „Dostawę 12 szt. komputerów typu All in One do sal komputerowych w PUZ we Włocławku”.

2021.11.15 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie usługi składu, łamania i druku monografii: R.W. Podhorodecki, R. Musiałkiewicz, P. Siębida, Zarys historii municypalnych służb ochrony porządku publicznego na ziemiach polskich oraz szkic ich ewolucji na przykładzie retrospekcji funkcjonowania Straży Miejskiej we Włocławku”

2021.11.08 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Cykliczny serwis kawowy + lunch dla uczestników i wykładowców studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration”

2021.11.04 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn

2021.10.28 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę wyposażenia komputerowego dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.10.27-Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę wyposażenia do pracowni Obrabiarek konwencjonalnych i maszyn CNC oraz Metrologii technicznej i systemów pomiarowych w budynku CNTiNT przy ul. Energetyków 30”.

2021.10.27 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn”

2021.10.22 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę księgozbioru do biblioteki Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.10.13 - Przetarg pn. Dostawa wyposażenia do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

2021.10.11 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie usługi składu, łamania 8 numerów czasopism z 2021r. wydanych przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku”

2021.10.01 - Usługa stworzenia bazy scenariuszy w oparciu o platformę e-learningową

2021.09.29 - Przetarg pn. Dostawa mebli na potrzeby Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

2021.09.24 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę oprogramowania do studia telewizyjnego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.09.22 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę księgozbioru do biblioteki Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.09.02 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostęp (do minimum 400 kluczy) do programu do symulacji biznesowych dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”.

2021.09.01 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę, wdrożenie, wsparcie i rozwój systemu do rejestracji i bilansowania czasu pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”.

2021.08.30 - Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę sprzętu, pomocy dydaktycznych i oprogramowania do studia telewizyjnego w PUZ we Włocławku"

2021.08.05 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę księgozbioru do biblioteki Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.07.13 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę aktualizacji do 18 posiadanych licencji oprogramowania Espirit CAM

2021.07.12 - Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa Domu Studenta

2021.06.25 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Przeprowadzenie warsztatów dla 3 grup nauczycieli akademickich w obszarze komunikacji ze studentami Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku"

2021.06.23 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie usługi składu, łamania i druku publikacji dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.06.14 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Przeprowadzenie 20 godzinnego warsztatu dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”.

2021.06.08 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę sprzętu dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”.

2021.05.26 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie okresowego rocznego przeglądu budowlanego obiektów PUZ we Włocławku”

2021.05.19 - Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez studentów"

2021.05.14 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę magicznego dywanu (podłogi interaktywnej) dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku wraz z montażem urządzenia i szkoleniem instruktażowym”

2021.05.12 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowego przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych

2021.05.06 - Zapytanie ofertowe na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.04.12 - Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych

2021.03.31 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 2022 z możliwością przedłożenia umowy na kolejny 2 letni okres”

2021.03.24 - Zapytanie ofertowe na "Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej PUZ we Włocławku na okres 36 miesięcy"

2021.03.04 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę księgozbioru do biblioteki Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.03.02 - Przetarg pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku Domu Studenta przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25

2021.02.26 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawa sprzętu do alternatywnych form prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.02.18 - Zaproszenie do złożenia oferty na „świadczenie usług serwisowych oraz dostarczanie oryginalnych bądź zamienników tonerów dla drukarek i kserokopiarek”

2021.02.11 - Zaproszenie do złożenia oferty na Dostawę artykułów biurowych, papierniczych, plastycznych i kreatywnych dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, Przedszkola Akademickiego oraz w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

2021.01.29 - Zapytanie ofertowe na wykonanie 2-ów spotów promocyjnych

2021.01.18 - Zapytanie ofertowe na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”